[71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[71] 5-6 มิถุนายน 2553

อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

รายงานการออกแจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 5  มิถุนายน  2553

 

  อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

อำเภอสังคม,  อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

 

         การออกแจกเอกสารในครั้งนี้  ประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น (16)  กรุงเทพฯ (2) เพชรบูรณ์ (3)  กาฬสินธ์ (1) หนองคาย (4)  และปราจีนบุรี (1)  จำนวน 27 ท่าน

           โดยเดินในตลาด  และตามร้านค้า  ผู้คนให้ความสนใจดีพอสมควร  แม่ค้าบางรายดีใจที่เรานำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาเผยแพร่   แม่ค้าบางรายบอกว่าพวกเราน่าจะไปบอกพระภิกษุทั้งหลาย  ว่าการรับเงินทอง เป็นการกระทำผิดธรรมผิดวินัย  และน่าจะมีมาตรการใดๆๆ  ออกมาจัดการให้เป็นรูปธรรม  เพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีพระภิกษุทั้งหลายมาเดินถือซองเรี่ยไรเงินต่อไป  พระภิกษุทั้งหลายจะได้เอาเวลาไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง     
       


 /\   ยินดีในบุญของทุกๆ  ท่าน  ที่ร่วมสมทบทุนเงินกองกลางเพื่อการแจกสื่อธรรมะ เป็นธรรมทาน
 /\   ยินดีในบุญของทุกๆ  ท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะและน้ำมันสำหรับใช้ในการแจกสื่อธรรมะ
 /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ 

 

รายงานการออกแจกเอกสาร   หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน  2553  


  ณ. อำเภอเมือง, อำเภอโพนพิสัย , ตลาดนัดตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี , อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

อำเภอปากคาด , อำเภอเมือง,  อำเภอศรีวิไล,  อำเภอพรเจริญ, อำเภอโซ่วิสัย จังหวัดบึงกาฬ

อำเภอบ้านดุง,    อำเภอเพ็ญ  ตลาดไทยศิริ 2  ตำบลกุดสระ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี           การออกแจกเอกสารในครั้งนี้  ประกอบด้วยสมาชิกจากขอนแก่น (19)  กรุงเทพฯ (2) เพชรบูรณ์ (3)  กาฬสินธ์ (1) หนองคาย (4)  และปราจีนบุรี (1)  จำนวน 30 ท่าน 

   
           โดยเดินในตลาดสด  ตลาดนัด ตามร้านค้า  บขส.  ตามสี่แยก สามแยก  และที่ไม่มีแยกต่างๆ    ผู้คนให้ความสนใจค่อนข้างดี  เพราะมีหลายท่านเมื่อเราบอกว่า  มีสื่อธรรมะฟรีมาให้เพื่อใช้ศึกษา  จะได้รู้จักการทำบุญที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ปรากฏว่ามีหลายท่านมากๆ  เมื่อได้ยินเช่นนั้นและเมื่อเรายื่นเอกสารไปให้  ท่านเหล่านั้นก็จะยกมือไหว้  บางท่านก็ประนมมือพร้อมกับยกใบเอกสารที่เราแจกขึ้นจรดศีรษะ  แสดงท่าทางเคารพในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้รับมาก  ซึ่งเป็นที่ประทับใจของทีมงานมาก   และเป็นกำลังใจและเป็นความอิ่มใจ  ที่ทำให้พวกเรามีแรงกาย  แรงใจที่จะนำธรรมของพระพุทธเจ้าออกเผยแพร่ต่อไป  เพราะอย่างน้อยในยุดกึ่งพุทธกาลก็ยังมีคนที่ยังสนใจคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า  ไม่ใช่สนใจเฉพาะคำสอนของครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆๆ  อย่างเดียว   

          /\  ยินดีในบุญของทุกๆ  ท่าน  ที่ร่วมสมทบทุนเงินกองกลางเพื่อการแจกสื่อธรรมะ เป็นธรรมทาน  
          /\  ยินดีในบุญของทุกๆ  ท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะและน้ำมันสำหรับใช้ในการแจกสื่อธรรมะ
          /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ 


*_*  ประมวลภาพแจกเอกสารเผยแผ่ เอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315539481885462.59752.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994