[74] 20 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

[74] 20 มิถุนายน 2553

อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน 2553
/\ /\ /\

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553
          ณ  อำเภอวารินชำราบ, ตาลสุม, พิบูลมังสาหาร, สิรินธร, ช่องเม็ก, ศรีเมืองใหม่,โขงเจียม,ศรีเมืองใหม่,
เขื่องใน(อุบลราชธานี) อำเภอคำเขื่อนแก้ว,มหาชนะชัย (ยโสธร) อำเภอพนมไพร, อาจสามารถ, ธวัชบุรี และ ตลาดประตูน้ำ(ร้อยเอ็ด)

          สมาชิกผู้ร่วมออกประกาศพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในรอบนี้   จำนวน 38 ท่าน  ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (19) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (9) หนองคาย  (3) เพชรบูรณ์  (2)  กรุงเทพฯ (2)  ปราจีนบุรี (1) ร้อยเอ็ด (1) 
และกาฬสินธุ์ (1) 

 

วันอาทิตย์แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ทีม  ได้ดำเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้  การตอบรับในวันนี้ดีมากทุกที่ และที่เขื่อนสิรินธร
 มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาอบรมประมาณ 100 กว่าคน  พบในขณะที่เป็นช่วงพักพอดี  จึงขออนุญาตเข้าไปแจกได้อย่างราบรื่น     
ส่วนชาวบ้านบางท่านเคยทราบข่าวคดีของหลวงปู่เกษม  อาจิณฺณสีโล   และถามว่าทำไมท่านจึงไม่ให้กราบพระพุทธรูป   
หลายท่านขอแผ่นพับเพิ่มเติมเพื่อไปแจกคนอื่น   และรู้สึกเอือมระอากับการมาเรี่ยไรของภิกษุอยู่เป็นประจำ   
แต่ก็มีบ้างที่เห็นด้วยหากพระจะต้องมีเงิน ทีมงานจึงต้องนำเอาบทสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับแปลเป็นภาษาไทยไปอ่านให้เขาฟัง   
แต่บางแห่งเด็กๆสนใจได้ขอเอกสารไปให้พ่อแม่ด้วย

              ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์ที่ให้การสนับสนุนเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา มาโดยตลอด
              ยินดีในบุญกับคุณนกน้อย(ประเทศลาว)  ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ทีมงานที่จังหวัดอุบลราชธานี
              ยินดีในบุญกับญาติธรรมทุกท่านทั้งใกล้และไกล  ที่ร่วมสนับสนุนค่าเอกสารเพื่อการเผยแผ่ในรอบนี้จำนวน 170,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น) ชุด
              ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง  ค่ะ 
 
คำถามจากผู้รับสาร
             1. รัชกาลที่ 4  ทำให้พระสงฆ์แตกแยกจริงหรือเปล่า ?
             2. ทำไมต้องมาแจกเอกสารแบบนี้ ?
             3. พระมีโทรศัพท์มือถือได้ไหม ? 
             4. หลวงตามหาบัวที่ท่านรับผ้าป่าล่ะ ไม่ผิดหรือ ? 

ข้อเสนอแนะในการทำงาน
              1. การอุทิศบุญไปล่วงหน้าให้แก่เทวดาผู้เป็นใหญ่และเหล่าบริวารที่ดูแลรักษาเมืองนั้นๆ  หรือชาวทิพย์ทุกหมู่เหล่าที่อยู่เมืองนั้นๆ  
หรือชาวทิพย์ที่อยู่สองข้างทางที่เราเดินทางผ่านก็ดี ฯลฯ   หากเขาอธิษฐานเอาบุญไม่เป็นต้องสอนให้เขาอธิษฐานเอาบุญจากพวกเราด้วย    
ซึ่งมีส่วนทำให้การทำงานราบรื่น  สะดวกดี  มีผู้คนสนใจซักถามและยินดีรับเอกสารเพิ่มมากขึ้น  ถึงจะปฏิเสธการรับก็มีน้อย 
  
              2.  หากผู้คนอยู่ในอาการที่ไม่พร้อมจะรับเอกสาร  เช่นนอนหลับ   หรืออยู่ในอาการสลึมสลือ  หรือกำลังยุ่ง ทำภารกิจอยู่  
หรือกำลังทำธุรกิจกับลูกค้า ฯลฯ  ให้อยู่ในดุลยพินิจอันเหมาะสมของแต่ละท่าน ค่ะ  
                                                                
                                                                                                 คุณครูนุช /  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317798328326244.60274.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994