[78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร

[78] 24 มิถุนายน 2553

กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 24 มิถุนายน 2553

 /\ /\ /\

วันพฤหัสบดี ที่  24  มิถุนายน  2553

        ณ ตลาดบ้านบ่อ(กาฬสินธ์ุ),อ.โพธิ์ชัย(ร้อยเอ็ด) ,อ.เมยวดี(ร้อยเอ็ด),อ.นิคมคำสร้อย(มุกดาหาร),
อ.หว้านใหญ่(มุกดาหาร), อ.ดงหลวง(มุกดาหาร),อ.เต่างอย(สกลนคร),อ.นาคู(กาฬสินธ์ุ),อ.เขาวง(กาฬสินธ์ุ),
อ.ห้วยผึ้ง(กาฬสินธ์ุ), อ.นามน(กาฬสินธ์ุ)

        สมาชิกผู้ร่วมออกประกาศพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในรอบนี้   จำนวน 6 ท่าน  ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (5 ) ร้อยเอ็ด (1) 


                                                                                  รายงานโดย 
                                                                                  คุณต้อ หัฏฐกร พุทธเจริญ   /\

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317806941658716.60277.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994