[79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง

[79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

          วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง,

ตลาดสดเทศบาลเมืองลำปาง , ตลาด อ.งาว จ.ลำปาง , หน่วยงานการไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 

        วันนี้ได้แจกสื่อธรรมหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ให้กับหน่วยงานการไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  หลังจากนั้นเดินทางไปแจกสื่อธรรมฯที่สถานีตำรวจภูธร จ.ลำปาง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก พ.ต.ท.เมฆ ชนะดัง ท่านได้ขอเอกสารสื่อธรรมฯไว้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้สถานีตำรวจอื่นๆ อีก /\ ยินดีในบุญกับท่านด้วยค่ะ  ^-^
และได้เดินทางไปแจกที่ตลาดสดเทศบาลเมืองลำปาง , ตลาด อ.งาว จ.ลำปาง ตามลำดับ 

/\ ยินดีในบุญกับคุณลุงมงคล-คุณป้าโฉมยง แม่นยำ, คุณละเอียด บุรีเทพ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
/\ ยินดีในบุญกับผู้ร่วมบุญเอกสารแผ่นพับหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาทุกท่าน
/\ ยินดีในบุญกับคุณป้าสุภาพร,คุณป้าวรรณพร และ คุณป้าศุภวรรณ ที่เอื้อเฟื้ออาหารมื้อเช้า
/\ ยินดีในบุญกับคุณลุงโรจน์-คุณป้าพรรณ, คุณพี่พิกุล, คุณพี่สุเรนทร์ ที่เอื้อเฟื้ออาหารมื้อเที่ยง
/\ ยินดีในบุญกับคุณป้าสุภาพร สวัสดี , คุณสมพล , คุณพี่พิกุล มูตะ ,คุณลุงมงคล-คุณป้าโฉมยง ,คุณลุงโรจน์-คุณป้าพรรณ ที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะในการเดินทาง
/\ ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาพร้อมเครื่องขยายเสียง
/\ ยินดีในบุญกับคุณลุงโรจน์-คุณป้าพรรณ ที่เอื้อเฟื้ออาหาร และ ที่พัก ค่ะ ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317809128325164.60279.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994