[80] 25 มิถุนายน 2553 ชลบุรี

[80] 25 มิถุนายน 2553 ชลบุรี

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

          วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2553  จังหวัดชลบุรี บริเวณตลาดรอบเมืองชลบุรี,

หน้ามหาวิทยาลัยบูรพา และ ตลาดหนองมน  

          มาร่วมงานกันวันนี้จาก จ.ตราด(3), จ.จันทบุรี(1), จ.ระยอง(5), จ.กรุงเทพฯ(10) , จ.ชลบุรี(14) รวมจำนวน 33 ท่าน (รวมคนขับรถตู้) ซึ่งการแจกเอกสารฯ
ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอยู่ในขั้นดี   พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดต่างก็เบื่อหน่ายกับการเรี่ยไรเงินเป็นจำนวนมาก  บางท่านก็บ่นให้ฟังและบอกให้ทีมงานฯมาแจกอีก
ในตอนเช้า เพราะเขามีการตักบาตรแบบเวียน(นำมาขายใหม่) :o   การแจกเอกสารฯในครั้งนี้ คุณสุทวิทย์ ภู่คง (คนขับรถตู้) เห็นความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานฯ
และความตั้งใจทำงานกันอย่างแข็งขัน จึงขอร่วมบุญกับทีมงานฯโดยการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ค่าน้ำมันรถ)ให้กับทีมงานฯ /\สาธุ ยินดีในบุญด้วยค่ะ ^-^ 

/\ ยินดีในบุญกับผู้ร่วมบุญ เอกสารแผ่นพับหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาทุกท่าน
/\ ยินดีในบุญกับคุณประชัน-คุณเบญจะ  บรรพต, คุณอนันต์ สิงห์โตทอง, คุณกรกิจ-คุณตุ๊ก ทักษิณวัฒนภูมิ ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ในการเดินทาง
/\ ยินดีในบุญกับคุณธนิต จีนะจิตต์, น้องเก่ง(อุมาภรณ์ ถวิล) ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ในการเดินทาง
/\ ยินดีในบุญกับคุณเอกสิทธิ์ ผิวจันทร์ ที่เอื้อเฟื้อ อาหารมื้อเช้า
/\ ยินดีในบุญกับคุณจิ๋ว_ร้านอาหารอี๋ทง(จ.ชลบุรี) ที่เอื้อเฟื้อ อาหารมื้อเที่ยง
/\ ยินดีในบุญกับน้องเก่ง(อุมาภรณ์ ถวิล) ที่เอื่้อเฟื้อ จ้างเหมารถตู้เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - จ.ชลบุรี 
/\ ยินดีในบุญกับผู้ร่วมบุญค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกท่านค่ะ  ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317810558325021.60281.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994