[83] 30 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

[83] 30 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ทีมงานฯมาร่วมงานกันวันนี้จำนวน 12 ท่าน ได้ทำหนังสือขออนุญาตแจกสื่อธรรมะ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(เมื่อ 29 มิ.ย.2553) ได้รับอนุญาตให้แจกเอกสารธรรมะให้แก่นักศึกษา ตลอดจนคุณครู และอาจารย์ทุกท่านได้ในวันนี้ทั้งวัน ค่ะ  :-[ 

/\ ยินดีในบุญกับพี่น้อย(กอบคำการพิมพ์),คุณลุงมงคล-คุณป้าโฉมยง ,คุณสมพล,คุณอริสา,คุณป้าสุภาพร,คุณพิกุล,
    คุณสุเรนทร์,คุณพัสพงษ์,คุณเสวี ที่เอื้อเฟื้อเอกสารสื่อธรรม
/\ ยินดีในบุญกับคุณสมพล ,คุณละเอียด, คุณมาลา, คุณป้าสุภาพร ในการร่วมบุญค่าน้ำมันรถยนต์กระจายเสียง เพื่อเผยแพร่สื่อธรรม
/\ ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์กระจายเสียงเพื่อเผยแพร่สื่อธรรม ตลอดเวลาที่ทำงานเป็นอย่างดี
/\ ยินดีในบุญกับคุณชิดภูมิ อุดไว ที่เปลี่ยนอะไหล่ และ ซ่อมแซมรถยนต์กระจายเสียงโดยไม่คิดเงิน
/\ ยินดีในบุญกับท่านพลตรีคำนึง-คุณป้าสุภาพร สวัสดี ที่ออกค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ และอื่นๆ ให้กับรถยนต์กระจายเสียง
    เพื่อเผยแพร่สื่อธรรม ค่ะ ^-^

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317817334991010.60287.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994