[85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[85] 3-4 กรกฎาคม 2553

ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2553

การออกประกาศพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในครั้งนี้  มีสมาชิกร่วมงานจำนวน 30  ท่านได้แก่  ขอนแก่น (14)
เพชรบูรณ์ (4) หนองคาย (3) นครราชสีมา (6)   กาฬสินธุ์(1) ปราจีนบุรี (1) ร้อยเอ็ด (1)
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม  2553           
โดยแบ่งทีมงานเป็น 5 สายดังนี้ จุดหมายอยู่ที่ นครราชสีมา
1.  ทีมครอบครัวเฮียกิตติกับซ้ออ้อย ยกมาทางทิศตะวันตก
2.  ทีมเช้าขอนแก่น นำโดยคุณเสรี ยกมาทางทิศ  เหนือ ไปพบกับทีม  1   ที่หนองบัวระเหว
     แล้วไปทิศตะวันตกเฉียงใต้นครราชสีมา เลียบลพบุรีแล้วกลับนครราชสีมา
3.  ทีมสายๆขอนแก่น นำโดยรถตู้เฮียล้งและคุณกบ ยกมาทางทิศ  เหนือ ลุยใต้ลงไปเรื่อยๆ
     โดยมีพี่วิจิตรที่รู้เส้นทางในพื้นที่พาลุย
4.  ทีมนครราชสีมา และ ปราจีนบุรี ยกมาทางทิศ  ใต้ ขึ้นเหนือ สบทบกับทีม 3
5.  ทีมเที่ยงขอนแก่น นำโดยหมอพงษ์   ยกมาทางทิศ  เหนือ ไปทิศตะวันตกของนครราชสีมา
     เก็บอำเภอที่เหลือแล้วเข้านครราชสีมา  ทางทิศตะวันตก
รายนามสถานที่        
       1. จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่  อำเภอบ้านเขว้า, หนองบัวระเหว, ภักดีชุมพล, กิ่งอำเภอซับใหญ่, ทุ่งดอกกระเจียว
อำเภอเทพสถิต, อำเภอบำเหน็จณรงค์      
        2. จังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว, สูงเนิน, ขามทะเลสอ, ด่านขุนทด, โนนไทย, โนนสูง, 
ขามสะแกแสง, โนนแดง,  ชุมพวง,  จักราช,  ห้วยแถลง, อ.เมืองยาง, อ.ลำทะเมนชัย, อ.พระทองคำ,
อ.เทพารักษ์ และเทศบาลตำบลโคกสวาย
         3.  จังหวัดบุรีรัมย์   ได้แก่ อำเภอพุทไธสง, ลำปลายมาศ, อ.บ้านใหม่ชัยพจน์
         4.  จังหวัดลพบุรี  ได้แก่ อำเภอลำสนธิ
ทีมงานหลังเสร็จภาระกิจ (  6.00 – 20.00 ) ร่วมรับประทานอาหาร ที่ภัตตาคารเสียวเสี้ยว
แล้วเข้าพักที่โรงแรมเดอะริช

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม  2553
เริ่มงานแต่  7.00 แบ่งทีมงานเป็น 3 สาย โดยพักทานอาหารเที่ยงที่อำเภอปราสาทร่วมกัน

รายนามสถานที่      
        1. จังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่ อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง
        2. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่  อำเภอกระสัง, อ.บ้านกรวด, อ.คูเมือง, อ.สตึก, อ.ละหานทราย, อ.หนองกี่, 
อ.ปะคำ, อ.นาโพธิ์,อ.หนองหงส์, อ.พลับพลาชัย, อ.ห้วยราช, อ.โนนสุวรรณ, อ.เฉลิมพระเกียรติ, 
อ.ประโคนชัย, อ.แคนดง, อ.บ้านด่าน, ปราสาทเขาพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ
       3. จังหวัดสุรินทร์  ได้แก่  อำเภอชุมพลบุรี, ท่าตูม, จอมพระ, ปราสาท, กาบเชิง, สนม, อ.พนมดงรัก
อ.เขวาสินรินทร์ และด่านชายแดนช่องจอม
         4.จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ อ.ยางสีสุราช
บรรยากาศการเผยแผ่ธรรมวินัยหลากหลายรูปแบบ เช่นนั่งในรถเปิดกระจกแล้วประกาศ, เดินแจกถึงมือ,
ลงจากรถยืนประกาศริมทุ่งนาจนชาวนาที่กำลังดำนาอยู่เดินขึ้นมารับเอกสารไปแจกกัน (เป็นภาพที่ประทับใจมาก)
ตลาดนัดยามเย็นมีคนเดินมาก คนอ่านป้ายทำให้แจกเอกสารได้ดี แต่บางคนอ่านแล้วทำหน้าเครียดก็มี
            

คำถามจากผู้รับสาร
             1. ที่ทำอย่างนี้จะเร่งภูมิให้มันเต็มเร็วใช่ไหม ? (จากแม่ค้าขายส้มตำ)
             2. ทำไมถึงต้องได้มาทำอย่างนี้ ?
             3. คงจะมีเงินแสนใช่ไหมถึงพิมพ์เอกสารมาแจกได้ตั้งมากมาย ?


 /\ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์ ที่สนับสนุนเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนามาโดยตลอด  
 /\ยินดีในบุญกับคุณศิวพร  สูตรสุวรรณ ที่สมทบค่าน้ำมันรถจำนวน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 /\ยินดีในบุญกับร้านขายเครื่องยนต์ที่อำเภอสนม  ได้สมทบค่าพิมพ์เอกสารจำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)   
 /\ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง  ค่ะ

                                                                                                             คุณครูนุช /  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317215961717814.60090.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994