[87] 16 กรกฎาคม 2553 ถนนสีลม

[87] 16 กรกฎาคม 2553 ถนนสีลม

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณถนนสีลม และบริเวณหน้าอาคารซีพี (ซี พี ทาวเวอร์) 

ทีมงานฯมาร่วมงานกันวันนี้จำนวน 28 ท่าน เริ่มแจกเอกสารธรรมะหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. 
ถึงเวลาประมาณ 20.30 น. ได้รับการตอบรับอยู่ในขั้นดี  มีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเดินเข้ามาสอบถามข้อมูล 
และบางท่านก็ยืนสังเกตุการณ์อยู่รอบๆ  แจกเอกสารฯหมดไปประมาณ 3,000 ชุด ค่ะ

 

/\ยินดีในบุญกับพีน้อย(กอบคำการพิมพ์), พี่แมว(คุณศิวพร สูตรสุวรรณ) และผู้ร่วมบุญทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับ
     หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
/\ยินดีในบุญกับพี่วิสันต์(คุณวิสันต์  เทียมเกรียงไกร) ที่เอื้อเฟื้อเอกสารคำถาม-คำตอบ 16 ข้อ
    (เรื่อง หยุด!ถวายทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร)
/\ยินดีในบุญกับพี่เซี๊ยะ(คุณชนอณุพงศ์  อึ้งศรีสำอาง) ที่เอื้อเฟื้อเครื่องขยายเสียง
/\ยินดีในบุญน้องเอก(คุณกันตพัฒน์ เลิศไชยรัตน์) และครอบครัว ที่เอื้อเฟื้อป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ค่ะ  ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317818784990865.60288.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994