[89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[89] 17 กรกฎาคม 2553

กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

***********************
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
    การเดินทางออกไปประกาศพระธรรมวินัยในครั้งนี้  มีสมาชิกจำนวน 29  ท่านได้แก่
จังหวัดขอนแก่น (19)  เพชรบูรณ์ (4) หนองคาย (3) กาฬสินธุ์ (2) และร้อยเอ็ด (1) 

รวมสามัคคีธรรมหลายวัยโดยมีคุณหมอพงษ์ ปทุมนากุล  เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการนำทีมงานออกประกาศพระธรรมวินัยทางถิ่นภาคอีสานตลอดมา เป็นทั้งผู้ติดต่อประสานงานเรื่องการวางแผนการทำงาน  เรื่องที่พักหรือร้านอาหาร ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม     

พวกเราไปครบทุกจังหวัดและกำลังจะครบทุกอำเภอในภาคอีสานเหลือเพียงรอบเดียวเท่านั้นค่ะ  

               การทำงานแบ่งออกเป็น 4 สาย คือ
               สายที่ 1   โดยรถคุณเสรีย์ ชะโน   นำคณะออกไปแจกเอกสารที่อำเภอกุฉินารายณ์(กาฬสินธุ์) 
                             หนองสูง, คำชะอี (มุกดาหาร) เรณูนคร, วังยาง, ปลาปาก, โพนสวรรค์, 
                             ท่าอุเทน (นครพนม)  
                             
                             สายนี้ได้ลงไปประกาศและแจกตามทุ่งนา 2 ที่   
                             ชาวนาไหว้อนุโมทนาเมื่อทราบว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ

               สายที่ 2    โดยรถคุณบุษบา   แจกที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ, โพนนาแก้วและกุสุมาลย์ (สกลนคร) 

               สายที่ 3    โดยรถตู้ของคุณสญชัยและคุณวาสนา   แจกที่อำเภอภูพาน, กุดบาก, นิคมน้ำอูน,
                              พรรณานิคม, เจริญศิลป์, วานรนิวาส, อากาศอำนวย (สกลนคร)  นาหว้า, ศรีสงคราม 
                              และอำเภอนาทม (นครพนม)

               สายที่ 4    โดยรถคุณหมอพงษ์   เดินทางเป็นแนวโค้งไกลสุดกู่ไปเผยแผ่ที่อำเภอบุ่งคล้า  
                              จังหวัดบึงกาฬ

หลังจากนั้นทุกท่านมารวมกันรับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่  J B  เพลส  ณ อำเภอบ้านแพง  
จังหวัดนครพนม  สมาชิกบางส่วนได้ชมการถ่ายทอดสดการแสดงธรรมของหลวงปู่เกษม  อาจิณฺณสีโล    
อยู่ที่นี่ด้วยค่ะ

               การประกาศธรรมฯในวันนี้อยู่ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าจรดค่ำ   
แต่ก็แจกได้ตลอดชาวบ้านตอบรับดีมากค่ะ  หลายท่านขอเอกสารไว้แจกคนอื่นเป็นจำนวนมาก  
บางท่านได้ศึกษามาแล้วก็ขอเพิ่มอีก โดยเฉพาะที่อำเภอคำตากล้า  
ศิษย์วัดสามแยกครอบครัวหนึ่งได้รับเอกสารจำนวน 1,000 ชุด เพื่อเผยแผ่ต่อไป ค่ะ

คุณศุภิสรา มาลีทิพย์วรรณ (คุณครูนุช)  / รายงานเนื้อหา
คุณหัฎกร พุทธเจริญ (คุณต้อ) /  รายงานภาพ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317823771657033.60293.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994