[90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

[90] 18 กรกฎาคม 2553

นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

***********************

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 
                เวลา 07. 10 น. ออกจากที่พักแล้วเดินแจกในตลาดอำเภอบ้านแพงท่ามกลางสายฝน   
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จไปแจกต่อที่อำเภอบึงโขงหลง, เซกา (บึงกาฬ) อำเภอคำตากล้า, 
บ้านม่วง (สกลนคร), อำเภอบ้านดุง (อุดรธานี)

พักรับประทานอาหารเที่ยง แล้วแจกต่อที่อำเภอสร้างคอม, พิบูลย์รักษ์, ทุ่งฝน (อุดรธานี)
และอำเภอส่องดาว (สกลนคร)   

นอกจากนั้นยังได้แจกเพิ่มเติมในตลาดตำบลต่างๆตามรายทางที่ผ่านอีกหลายแห่งค่ะ

     ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์จังหวัดพะเยา  ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา มาโดยตลอด
     ยินดีในบุญกับพนักงาน J B เพลส ที่บริการให้พวกเราได้ชมการถ่ายทอดสดการแสดงธรรมของหลวงปู่
     ยินดีในบุญกับทุกท่านที่นำรถมาบริการให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทาง
     ยินดีในบุญกับคุณวีระ- คุณกาญจน์ ศรีรัตน์ ที่บ้านโคกอุดม   อ.คำตากล้า   จ.สกลนคร  ที่เอื้อเฟื้อน้ำดื่ม
     ยินดีในบุญกับทุกท่านที่สมทบทุนเข้ากองกลาง  ทำให้การทำงานเกิดความคล่องตัว และราบรื่นตลอดมา
     ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน   ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง  ค่ะ


คำถามจากผู้รับสาร
                 1.  มาทำอย่างนี้หลวงตามหาบัวทราบหรือเปล่า ?
                 2.  ไม่กลัวเขาต่อต้านพวกเราหรือ ?
                 3.  เงินที่นำมาทำงานแบบนี้ได้มาจากไหน ?
                 4.  มาจากสำนักไหน ?  
                 5.  ทำอย่างนี้ได้อะไร ?   
                 6.  ภิกษุต้องเดินทางจะได้เงินที่ไหนมาใช้ ? 

                                                                                                                                                                                   

คุณศุภิสรา มาลีทิพย์วรรณ (คุณครูนุช)  / รายงานเนื้อหา
คุณหัฎกร พุทธเจริญ (คุณต้อ) / รายงานภาพ

 /\ /\ /\

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317823361657074.60292.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994