[91] 19 กรกฎาคม 2553 ตาก

[91] 19 กรกฎาคม 2553 ตาก

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย ทีมงานจังหวัดตาก ร่วมกับ ทีมงานจังหวัดสุโขทัย

รถยนต์พร้อมเครื่องกระจายเสียงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยพระธรรมวินัย
เปิดสปอต 3 เวอร์ชัน, คำแถลงการณ์อุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย
,

แจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา และหนังสือคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล 
ทำงานในเขตท้องที่ อ.แม่สอด (ชายแดนไทย-พม่า) และอำเภอใกล้เคียง

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

 

/\ ยินดีในบุญกับคุณวิสันต์ เทียมเกรียงไกร ที่เอื้อเฟื้อ CD ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยพระธรรมวินัยชุดใหม่

 

ทีมงานภาคเหนือตอนล่าง 
รายงาน

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.391704880935588.1073741837.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994