[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2553
คุณป้าสุภาพร สวัสดี และ คุณประสิทธิ์ บำรุง ได้ไปแจกเอกสารสื่อธรรม “หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา” ในงานวันสวรรคตสมเด็จย่า 
ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านป่างิ้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2553
คุณประสิทธิ์ บำรุง และ คุณชิดภูมิ อุดไว ได้ไปแจกเอกสารสื่อธรรม “หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา”  ที่หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม , 
งานบวชแห่นาคของวัดธรรมกาย และตลาดสดเทศบาลเมืองจังหวัดเชียงราย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2553
คุณประสิทธิ์ บำรุง และ คุณชิดภูมิ อุดไว ได้ไปแจกเอกสารสื่อธรรม “หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา”ที่ตลาดสดบ้านดู่ 
และตลาดสดบ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
คุณป้าสุภาพร สวัสดี และ คุณประสิทธิ์ บำรุง ได้ไปแจกเอกสารสื่อธรรม “หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา” ที่ตลาดสดบ้านชุม 
 และ ตลาดสดศรีทรายมูล ต.รอบเวียง (อ.เมือง จ.เชียงราย)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
คุณป้าสุภาพร สวัสดี และ คุณประสิทธิ์ บำรุง ได้ไปแจกเอกสารสื่อธรรม “หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา” ได้เข้าพบเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ,
 เจ้าคณะภาคจังหวัดเชียงราย และเข้าพบพระธรรมฑูตที่กลับจากประเทศออสเตเรีย ได้พูดคุยเรื่องศาสนา นานพอสมควร

วันที่ 23กรกฎาคม 2553
คุณประสิทธิ์ บำรุง และ คุณชิดภูมิ อุดไว ได้ไปแจกเอกสารสื่อธรรม “หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา” ที่ตลาดสดแม่ลาวท่าสาย
และตลาดสดหัวดอย ตลาดสดโป่งแพร่ และตลาดสดห้วยสัก (อ.เมือง จ.เชียงราย)

วันที่ 24กรกฎาคม 2553
คุณประสิทธิ์ บำรุง และ คุณชิดภูมิ อุดไว ได้ไปแจกเอกสารสื่อธรรม “หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา” ที่ตลาดสด ต.หัวฝาย ต.รอบเวียง
และตลาดสดสันมะนะ ต.ป่าอ้อดอนชัย (อ.เมือง จ.เชียงราย)

คุณป้าสุภาพร  สวัสดี

รายงาน

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317830924989651.60299.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994