[93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

***********************
วันเสาร์ที่  31  กรกฎาคม  2553
                การเดินทางออกไปประกาศพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในรอบนี้   
เป็นการเผยแผ่ในระดับอำเภอของภาคอีสาน  ครบจำนวน  344  อำเภอ  และจำนวน 20  จังหวัด


สมาชิกรวม 58  ท่าน
ได้แก่จังหวัดขอนแก่น(15)  กรุงเทพฯ (9)  ร้อยเอ็ด (7)  เพชรบูรณ์ (6) หนองคาย (3) กาฬสินธุ์ (2)
นครราชสีมา (2) ปราจีนบุรี (1) อำนาจเจริญ (1) อุบลราชธานี (1) ระยอง (1) ตราด (1) จันทบุรี (1) 
ประเทศกาน่า (1) ประเทศเบลเยี่ยม (1) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (6)   

เป็นการรวมสามัคคีธรรมกันหลายวัย  โดยมีคุณหมอพงษ์  ปทุมนากุลและคุณเสรีย์  ชะโน  เป็นผู้นำทีม
และประสานงานทุกเรื่องให้สอดคล้องกับการทำงาน  บุคคลและสถานที่ได้อย่างเหมาะสม

             การทำงานแบ่งออกเป็นทีมย่อยดังนี้ 
             ทีมที่ 1 โดยรถคุณกิตตินพและคุณพิชญุตม์   เผยแผ่พระธรรมวินัย ที่อำเภอเมือง, 
ลำดวน,สังขะ (สุรินทร์) อำเภอขุขันธ์ (ศรีสะเกษ) และอำเภอเมือง(อุบลราชธานี)

             ทีมที่ 2  โดยรถตู้ 2 คัน โดยคุณสญชัย, คุณธวัชชัยและคุณหัฏฐกร  
ประกาศพระธรรมวินัยที่ กิ่งอำเภอหนองฮี,โพนทราย (ร้อยเอ็ด) กิ่งอ.ศิลาลาด, ราษีไศล (ศรีสะเกษ) 
ค้อวัง (ยโสธร)  ยางชุมน้อยและกันทรารมย์ (ศรีสะเกษ)
   
             ทีมที่ 3  โดยรถคุณเสรีย์ และรถตู้โดยคุณนกน้อย(ประเทศลาว) 
เผยแผ่ฯ  ณ  อำเภอนาเยีย,บุญฑริก, นาจะหลวย,น้ำยืน,น้ำขุ่นและทุ่งศรีอุดม (อุบลราชธานี)

             ทีมที่ 4   โดยรถคุณปาริชาติ,คุณธนิตและคุณวรัท  
เผยแผ่ฯ ณ อำเภอขุขันธ์, วังหิน,ปรางค์กู่ (ศรีสะเกษ)    กิ่งอ.ศรีณรงค์, ศรีขรภูมิ, สำโรงทาบ(สุรินทร์) 
ห้วยทับทัน, อุทุมพรพิสัย (ศรีสะเกษ) อ.เมือง, กิ่งอ.โนนนารายณ์ (สุรินทร์)  และอำเภอบึงบูรพ์, 
กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ (ศรีสะเกษ)   ทีมนี้ได้ลงประกาศพระธรรมวินัยให้ชาวนารับรู้ 1  ที่ด้วยค่ะ

             หลังจากนั้น 58 ชีวิตมารวมกันที่ชยางกูร  พาเลส   เพื่อเก็บสัมภาระและได้รวมพลังเดินถือป้าย, 
แจกเอกสาร และป่าวประกาศไปตามถนนชยางกูร   ได้สร้างความสนใจแก่ผู้คนที่พบเห็นไม่น้อยทีเดียว   
หลายท่านขอแผ่นพับไปศึกษา  เช่น เปิดกระจกรถยื่นมือมารับ   
หลายท่านยิ้มแสดงความยินดีและเห็นด้วยที่พวกเรามาทำเช่นนี้  พูดว่าทำไมเพิ่งจะมาบอก 
แต่บางท่านเมื่ออ่านป้ายแล้วทำหน้างงๆก็มี   

              ต่อจากนั้นทุกท่านรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และชมการถ่ายทอดสด
การแสดงธรรมของหลวงปู่เกษม  อาจิณฺณสีโล  ที่ชยางกูร พาเลส   
แล้วพักผ่อนเพื่อเตรียมทำงานต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น 

คุณศุภิสรา มาลีทิพย์วรรณ (คุณครูนุช)  / รายงานเนื้อหา
คุณหัฎกร พุทธเจริญ (คุณต้อ) /  รายงานภาพ

 

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
                            หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
                 โดยกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย
                                                 
                         ***********************


  วันอาทิตย์ที่ 1  สิงหาคม  2553
                หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ   
เดินทางไปประกาศพระธรรมวินัย ณ อำเภอเดชอุดม (อุบลราชธานี),กันทรลักษ์ (ศรีสะเกษ) 
หลังจากนั้นทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเที่ยงแล้วร่ำลากัน   
ส่วนทีมที่มาจากภาคกลาง, ภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างได้เดินทางกลับ   
แต่ทีมภาคอีสานยังเผยแผ่ฯ ต่อไปที่อำเภอน้ำเกลี้ยง, พยุห์, ศรีรัตนะ, กันทรารมย์  และอำเภอเมือง (ศรีสะเกษ) 
จนเสร็จสิ้นตามเป้าหมายทุกอำเภอที่ได้วางไว้ค่ะ

           ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์  ที่เอื้อเฟื้อแผ่นพับ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ในทุกรอบ
   
           ยินดีในบุญกับคุณเกรียงศักดิ์  วิริยสิทธาวัฒน์  เจ้าของชยางกูร  พาเลส   ที่ได้อำนวยความสะดวกเรื่องที่พัก, อาหารเย็น  และบริการให้พวกเราได้ชมการถ่ายทอดสดการแสดงธรรม 
ของหลวงปู่เกษม  อาจิณฺณสีโล  จนจบด้วยค่ะ

           ยินดีในบุญกับทุกท่านที่นำรถมาบริการให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทาง  และได้ร่วมกันเผยแผ่ธรรมะเป็นทานอันเป็นบุญที่ประมาณมิได้

           ยินดีในบุญกับทุกท่านที่สมทบทุนเข้ากองกลาง   แม้จะไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  เพื่อเป็นค่าน้ำมัน, 
ที่พัก, อาหาร และอื่นๆตามความจำเป็น  ทำให้การทำงานเกิดความคล่องตัวตลอดมา

           ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองค่ะ                                                                                
คำถามจากผู้รับสาร
   1. เป็นสมาชิกของวัดพระธรรมกายหรือเปล่า ?
   2. นับถือศาสนาคริสต์หรือ ?
   3. ใครให้ทุนมาดำเนินการนี้
   4. คำว่า หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาไม่รุนแรงไปหรือ ?
   5. ถ้าไม่ให้เงินพระแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อโทรศัพท์  (ร้านขายโทรศัพท์)
   6. เป็นชาวพุทธหรือไม่ ?   ถ้าใช่.....จะไม่ทำแบบนี้เลย
ผู้แสดงความคิดเห็น :  พวกคุณเป็นคนทำลายศาสนา 

คุณศุภิสรา มาลีทิพย์วรรณ (คุณครูนุช)  / รายงานเนื้อหา
คุณหัฎกร พุทธเจริญ (คุณต้อ) /  รายงานภาพ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315516705221073.59745.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994