[94] พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ชลบุรี

[94] พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ชลบุรี

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย คุณจริยา สระทองห้อย (พี่ปุ๊)

บ้านเลขที่ 144/5 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง(พัทยา) จ.ชลบุรี  โทร.081-8612993

เริ่มแจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2553   
และได้แจกเอกสารฯไปแล้วประมาณ 5,000 ชุด

สถานที่ไปแจกคือ โรงเรียน , โรงพยาบาล,  บ้านพัก , และร้านค้าต่างๆ ฯลฯ

พี่ปุ๊เล่าให้ทีมงานฟังว่า ตัวพี่ปุ๊เองนั้นจบป.4 ได้เรียนรู้ธรรมะ  /\คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จนเข้าใจในระดับหนึ่ง และนำไปปฏิบัติ จนเกิดคุณงามความดีในจิตใจตนเอง และครอบครัว ในระดับหนึ่ง  
จึงอยากบอกต่อญาติธรรม และชาวพุทธศาสนิกชนให้ ได้รับเช่นเดียวกับตนเองบ้าง จึงออกทำงานแจกเอกสาร
หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา เพียงคนเดียว กับชาวทิพย์(ไม่ทราบจำนวน) :-[

วิธีการทำงานคือ ก่อนออกจากบ้าน อธิษฐาน  /\ขออำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์ จงบันดาลกระแสเสียง, ความคิด 
และความตั้งใจของข้าพเจ้า ที่จะไปเปิดเผยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ให้ไปถึงชาวทิพย์ทุกกลุ่ม ทุกหมู่ 
ทุกเหล่า ให้ได้ยิน  ให้รับรู้ ให้เข้าใจ ชาวทิพย์ท่านใดที่ช่วยงานนี้ให้รับบุญไปได้เลย ... 

จากนั้นก็อธิษฐาน /\ แปลงแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ที่ติดรถยนต์ ให้เป็นเครื่องกระจายเสียง
ออกสู่ชาวทิพย์ทุกกลุ่ม ทุกหมู่ ทุกเหล่า ตลอดจนชาวทิพย์ที่อยู่ตามถนนหนทางในทุกหนทุกแห่ง
ที่ข้าพเจ้าเดินทางผ่านมา และผ่านไป ให้ได้ยิน ให้รับรู้ ให้เข้าใจ   

เริ่มแจกให้คนใกล้บ้านก่อน ซึ่งมีประมาณยี่สิบกว่าหลังคาเรือน   :-[
จากนั้นจึงเริ่มใช้รถยนต์คู่ชีพ เดินทางไปตามถนนสายหลักใหญ่ๆ ใกล้บ้าน(อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ) 
จอดรถยนต์แล้วเดินแจกเอกสารฯทั้งสองฝั่งของถนนแต่ละสาย ระยะทางประมาณ 3-5 กิโลเมตร  
ประกอบด้วย ถนนสุขุมวิท, ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง ,ถนนพัทยาใต้, ถนนเทพประสิทธิ,
ถนนพัทยาสายสอง,ถนนพัทยาสายสาม, ถนนพัทยานาเกลือ   

หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปแจกที่ตำบลบ้านอำเภอ(อ.สัตหีบ), โรงเรียนประถม- โรงเรียนมัธยมรวม 7 แห่ง 
และแจกเรื่อยไปจนทั่วอ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วิธีการพูดขณะแจกคือ “สวัสดีค่ะ เอกสารพระพุทธศาสนา มาแจกฟรีค่ะ  
เป็นเอกสารคัดลอกมาจากพระไตรปิฎกของมหามกุฎราชวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการทำบุญที่ถูกต้อง ค่ะ”  
หลังจากนั้นก็จะมีคนเดินเข้ามารับและสอบถามข้อมูล เมื่ออธิบายข้อมูลจบ ผู้ฟังก็รับเอกสารไว้ศึกษา 
จึงพูดทิ้งท้ายว่า “อ่านแล้วเข้าใจ ได้บุญมหาศาล แจกต่อได้บุญต่อ ค่ะ” ทำแบบนี้ในทุกสถานที่ ที่เดินทางไป
อาการที่เกิดขึ้นกับตนเองคือ ขนลุกทั้งตัวในสถานที่นั้นๆ ค่ะ  ^-^  

มีเหตุการณ์หนึ่งที่อยากนำมาเล่าให้สมาชิกญาติธรรมได้อ่านและพิจารณาดู

ขณะเดินทางไปแจกที่ถนนพัทยากลาง ก่อนถึงที่หมาย  เห็นภาพในมิติทิพย์ เป็นภาพทหารที่ถูกมัดอยู่หลายกลุ่ม 
กลุ่มละประมาณ 5-6 คน สภาพสกปรกมอมแมม หลังจากจอดรถและลงจากรถแล้วจึงอุทิศบุญให้ชาวทิพย์ที่เป็นทหาร
ที่ถูกมัดนั้น สภาพดีขึ้น คือเนื้อตัวสะอาดขึ้น  ตัวใหญ่ขึ้นแต่เชือกที่มัดอยู่ไม่หลุดออก    
ในขณะที่แจกเอกสารฯในถนนเส้นนั้น  มีผู้มารับเอกสารเป็นจำนวนมาก และส่วนมากเป็นผู้ชาย...

ขณะเดินทางกลับบ้าน ในใจยังนึกสงสารเหล่าทหารที่ถูกมัด เมื่อถึงบ้านแล้ว จึงอธิษฐานขออำนาจพุทธ ธรรม สงฆ์
จงบันดาลข้าฯให้รู้สาเหตุของภาพในมิติทิพย์นั้น ชาวทิพย์อยากได้บุญแบบไหน question จากนั้นมีกระแสเข้ามาว่า
มีอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎก(ปกสีแดง) จึงไปเปิดดู เจอหน้า (6) ของทุกเล่ม  :oมีข้อความอยู่บรรทัดที่ 5 ว่า

หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึก พระพุทธศาสนายิ่งได้รับความสนพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริย์เป็นอย่างสูง
แม้แต่การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ก็ได้แสดงน้ำพระราชหฤทัยที่จงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนา 
ให้ปรากฎไว้ตอนหนึ่งว่า

      "อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก         ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา
      ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา     แด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดม
      ให้ดำรงคงถ้วนห้าพันปี              สมณพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสม
      สมถวิปัสสนาพ่อนิยม                  ถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา"


อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า แม้แต่งานกู้ชาติก็ทรงกระทำเพื่อเป็นพุทธบูชา ทรงปราถนาที่จะให้ประเทศไทย
เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาตลอดไป.

เมื่ออ่านจบ ก็อุทิศบุญให้ถึงพระยาตาก และบริวาร  จากนั้นเกิดภาพในมิติทิพย์ว่าทหารที่ถูกมัดอยู่หลุดผึงๆ ออกทั้งหมด :o
และอยู่ในสภาพดีขึ้นกว่าเดิมทั้งหมด   แล้วภาพนั้นก็เลือนหายไป...

ในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางไปแจกเอกสารฯที่ถนนสายเดิมอีก(ถนนพัทยากลาง) และการแจกเอกสารฯก็ง่ายมากๆ ^-^  
สังเกตุดูแล้วมีแต่ผู้ชายมาขอรับเอกสารฯ  ในขณะที่ยืนอธิบายให้คนหนึ่งฟังอยู่นั้น 
ผู้ที่ได้ยินรอบข้างก็เดินมาขอรับเอกสารฯ  ^-^

ช่วงที่ไปแจกที่ถนนพัทยานาเกลือ ในขณะที่ยืนอธิบายเนื้อหาในเอกสารแผ่นพับฯให้ผู้รับอยู่นั้น ได้มีผู้หญิงคนหนึ่ง 
อายุประมาณสามสิบกว่าๆ เกิดอาการร้องไห้  ถามพี่ปุ๊ว่า “เป็นเพราะเหตุไร”  question 
พี่ปุ๊จึงอธิบายว่าเนื่องจากชาวทิพย์ส่งกระแสเข้า  ชาวทิพย์ที่เป็นญาติอยากให้ช่วยเหลือ เพราะเขาทุกข์ทรมาณมาก  
สอบถามดูก็ได้ความว่าไปทำบุญ ใส่บาตร กับพระทุศีล และใส่เงินด้วย ทุกวัน  :o ถวายสิ่งของผิดเวลา  ถวายของที่ผิด
ให้พระปฏิบัติดี เช่น ถวายเงิน,ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายยาหมดอายุ ,ถวายสิ่งของผิดเวลาที่พระสงฆ์จะรับได้   
ชาวทิพย์ที่เป็นญาติมองเห็นกระแสบุญที่เกิดจากการแจกเอกสารฯนี้เป็นบุญใหญ่ และเป็นบุญที่บริสุทธิ์ 
จึงอยากให้ช่วยเขาบ้าง และพี่ปุ๊ก็แนะนำวิธีการอุทิศบุญที่ถูกต้องให้ผู้หญิงคนนั้นฟัง 
หลังจากนั้น ผู้หญิงคนนั้นก็มีอาการดีขึ้น และหยุดร้องไห้....

นอกจากนี้พี่ปุ๊ยังมีวิธีการแจกเอกสารในรูปแบบอีกอย่างหนึ่งคือ นำเอกสารแผ่นพับหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
ใส่กล่องพลาสติกใส วางไว้ให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้รับทราบโดยทั่วกันตามจุดต่างๆ จำนวน  19 จุด ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลบางละมุง,ตลาดน้ำสี่ภาค , ร้านดอยคำ(มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ออก กรุงเทพฯ สายตะวันออกทั้งสองฝั่ง) 
และร้านค้าต่างๆ ในกล่องบรรจุเอกสารได้ประมาณ 50 ชุด ประกอบด้วยเอกสารแผ่นพับหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา 
และเอกสารคำอธิษฐาน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนวางก็อธิษฐานขออำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์ 
จงบันดาลกล่องใส่เอกสารธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ให้เป็นเสมือนเครื่องกระจายเสียงดังไปถึงชาวทิพย์ 
ทุกกลุ่ม ทุกหมู่ ทุกเหล่า ให้ได้ยิน  ให้รับรู้ ให้เข้าใจ ชาวทิพย์ท่านใดที่ช่วยงานนี้หรือเห็นบุญนี้ให้รับบุญไปได้เลย ...  
และอธิบายให้เจ้าของร้าน หรือพนักงานในร้านเข้าใจ และบอกวิธีการพูดให้ผู้รับเข้าใจ  
บางจุดที่นำไปวาง เอกสารฯหมดเร็วมาก ^-^ 
เมื่อว่างจากภาระกิจส่วนตัว ก็ไปตรวจเช็คตามจุดที่ตนเองวางกล่องเอกสารฯไว้ เป็นระยะๆ เพื่อนำเอกสารฯไปใส่เพิ่มเติม....
 
ประสบการณ์ที่ได้เจอคือ มีคุณป้าท่านหนึ่ง ยืนอ่านคำอธิษฐาน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่เป็นเวลานาน 
และเกิดอาการซึ้งใจ จนน้ำตาไหลในขณะที่ยืนอ่านนั้น ..... ^-^

ในทุกสถานที่ที่พี่ปุ๊ไปแจกเอกสาร “หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา” จะได้เจอเหตุการณ์แปลกๆ เยอะมากๆ
(นำมาเล่าเพียงบางส่วน) :-[  พี่ปุ๊จะเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้องโดยอ้างอิงตามพระไตรปิฎก 
ผู้ฟังก็ยินดีรับฟัง และรับเอกสารฯ ด้วยดี เพราะได้ใช้คำอธิษฐานในแบบที่กล่าวไว้ในตอนต้น
 (ท่านใดอ่านแล้วสนใจอยากลองนำไปใช้ดูก็สามารถทำได้เลย และยินดีในบุญด้วยค่ะ
   
พี่ปุ๊ฝากบอกมาว่าจะทำงานแจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง 
โดยขยายอาณาเขตออกไปตามกำลังความสามารถของตนเพราะผลบุญที่ได้รับเป็นบุญบริสุทธิ์จริงๆ (สัมผัสด้วยตน) 
พี่ปุ๊มั่นใจเสมอว่ามีชาวทิพย์คอยช่วยเหลือในการไปแจกเอกสารสื่อธรรม “หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา” ในทุกครั้ง ค่ะ

พี่ปุ๊ให้สัญญากับทีมงานว่าคราวหน้า หากมีเรื่องราว และประสบการณ์ดีๆ ในการออกเผยแผ่ธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยการแจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา อีก จะนำมาเล่าให้ญาติธรรมได้อ่านกันต่อไป ค่ะ  ^-^

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับพี่ปุ๊ ในการร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ ^-^

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.391703684269041.1073741836.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994