[103] 15 สิงหาคม 2553 นวมินทร์ 95

[103] 15 สิงหาคม 2553 นวมินทร์ 95

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
โดย ครอบครัว... บุญรัตนานันต์
1.ด.ต.ปิยะวัฒน์       บุญรัตนานันต์
2.นางพิณณภัสสร     บุญรัตนานันต์
3.นางธนัยนันท์        บุญรัตนานันต์
4.นายณัฐวัฒน์        บุญรัตนานันต์
5.นางพัฒน์นรี         บุญรัตนานันต์
6.ด.ญ.ณิชจรีย์        บุญรัตนานันต์
7.ด.ญ.เขมณัฏฐ์      บุญรัตนานันต์
8.ด.ญ.ณัฐธยาน์      บุญรัตนานันต์
9.ด.ญ.มนัสนันท์      บุญรัตนานันต์
10.ด.ญ.พลอยชมพู  บุญรัตนานันต์
11.นายคธาวุฒิ        แก้วศรีทอง
12.น.ส.นิสา            บุญเสนอ
แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณซอยนวมินทร์ 95 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับพีน้อย (กอบคำการพิมพ์), ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317835214989222.60304.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994