[106] 18-20 สิงหาคม 2553 เชียงม่วน ปง จังหวัดพะเยา

[106] 18-20 สิงหาคม 2553

เชียงม่วน ปง จังหวัดพะเยา

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

  วันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 สถานที่ อ.เชียงม่วน, ตลาด อ.ปง, จ.พะเยา

/\ยินดีในบุญกับพี่พิกุล มูตะ,คุณสุเรนทร์ สาระภา(พี่คอส) ที่เอื้อเฟื้อเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา และหนังสือคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล
/\ยินดีในบุญกับพี่น้อย(กอบคำการพิมพ์) ที่เอื้อเฟื้อหนังสือคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล และหนังสือในหมวดหัวข้อต่างๆ 
/\ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ  บำรุง ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา พร้อมเครื่องขยายเสียง ค่ะ  ^-^

 

เนื่องจากวันศุกร์ ที่  20 ส.ค. 53  ทางกลุ่มทีมงานโดย คุณลุงประสิทธิ์, คุณสุเรนทร์, คุณพิกุล ได้แจกเอกสารสื่อธรรมหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
และเผยแผ่ ประกาศธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ที่ตลาดสดตอนเช้า บ้านนาปรัง  ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา  ในครั้งนี้ทางทีมงานได้เจอเหตุการณ์
การโต้แย้งอย่างรุนแรงของพระวัดนาปรัง (ตามเหตุการณ์ในวีโอซีดี)  จนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านมาถึงวันนี้  23 ส.ค. 53 ทางทีมงานได้รับการตอบโต้
จากคณะวัดนาปรังที่ไม่เห็นด้วย  โดยทางพระที่ได้รับนิมนต์ไปงานศพ ได้ประกาศให้ญาติโยมที่อยู่ในบริเวณงานศพให้ทราบว่า
"ได้มีกลุ่มทำลายพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง"  :o โดยแนบรายชื่อทีมงานเข้าไปด้วยเพื่อปลุกระดมคนที่ยังไม่ได้รับเอกสาร
และยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงให้ต่อต้านทีมงาน ;D  และยังส่งรายชื่อไปตามวัด, แจ้งให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ที่กลุ่มทีมงานอาศัยอยู่ ได้รับทราบ 
ให้ตัดสิทธิต่างๆ (อันนี้คงหมายถึงการไม่ให้เข้าร่วมหรือได้รับสิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ทางรัฐหรือทางหน่วยงานราชการมีสวัสดิการให้ และที่สำคัญ  
ไม่ให้พระสวดในงานศพให้ทีมงานที่มีรายชื่ออุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย  ;D อันหลังนี้ไม่เอาอยู่แล้ว)

ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ทีมงานปรึกษากันว่าจะทำยังไงให้เรื่องการเปิดเผยคำสอนของพระพุทธเจ้าและเปิดเผยธรรมวินัย
ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม และเป็นประเด็นที่ให้คนสนใจมากที่สุด   ^-^จึงได้ตกลงที่จะให้ทางหน่วยงานราชการคือ สถานีตำรวจ นี่แหล่ะ
เป็นตัวเปิดแผยการทำงาน :-[ และเจตนารมณ์อันชัดเจนของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาธรรมวินัย   
จึงได้เข้าชี้แจงและให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานดังนี้ค่ะ

ข้อที่ 1.  ทางกลุ่มทีมงานขอชี้แจงถึงเจตนารมณ์ในการประกาศเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม 
ของมหามกุฎราชวิทยาลัย และได้ยื่นเอกสารไว้เป็นหลักฐานดังนี้ คือ
 -คำแถลงการณ์ของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย,  พร้อมวีดีโอภาพ คณะพระสงฆ์รุมตอบโต้คัดค้านอย่างรุนแรง)
 -เอกสารบางส่วนของรัฐธรรมนูญ บางส่วนของ พ.ร.บ คณะสงฆ?  บางส่วนของประมวลกฎหมายอาญา  
 -เอกสารกฎพระสงฆ์ ปราบพระชั่ว
 -เอกสารแผ่นพับหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
 -หนังสือคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล
 -เอกสารพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 2. ขอชี้แจงในสิทธิและเสรีภาพของคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัยในเรื่องของการนับถือศาสนาพุทธ
ซึ่งการกระทำของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมวินัย และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 3. คณะอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการประกาศศาสนา  ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน 
ตลอดจนการถูกริดรอนสิทธิใดๆ อันไม่เป็นธรรม และได้นำรายงานการลงบันทึกของทาง  สภอ.ปง  นำไป แจกจ่ายให้ผู้ที่สนได้รับทราบว่า
สิ่งที่เราทำอยู่ ถูกต้อง เป็นผู้เผยแผ่คำสอนของศาสนาพุทธที่ถูกต้อง ไม่ใช่ผู้ทำลายล้างศาสนาอย่างที่คณะสงฆ์ป่าวประกาศให้ญาติโยมฟังกัน

และเป็นนี่น่ายินดีอย่างยิ่งจากที่ทางกลุ่มทีมงานได้เข้าพบท่านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ สภอ.ปง หลายๆ ท่าน 
หลังจากที่ท่านได้รับเอกสารชี้แจงของทีมงาน ท่านได้แสดงความคิดเห็นในความประพฤติของพระที่ไม่เหมาะสมหลายๆ เหตุการรณ์
หยิบยกขึ้นหลายๆ เรื่อง และขอสนับสนุนการทำงานของทีมงาน  (ในภาพวีดีโอจะเห็นว่าตำรวจหลายนายได้ให้ความสนใจกับเอกสารข้อมูล
ที่ทีมงานนำเสนอ ตลอดจนได้รู้ว่าพระไตรปิฎกหน้าตามันเป็นอย่างงี้หน่ะเหรอ  โอ้โฮ :o   ท่านได้ชื่มชม ยกย่อง ในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง
ที่ทำกันมาน๊าน นาน) และถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นท่านยินดีรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง และรับรองการทำงานของทีมงานว่าโปร่งใส ชัดเจน ค่ะ ^-^ 

คุณพิกุล มูตะ
รายงาน

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317842784988465.60310.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994