[110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดย...กลุ่มเผยแผ่พระธรรมวินัย
 ***********************
วันอาทิตย์ที่ 22  สิงหาคม  2553 

ทุกท่านรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมลพบุรีอินน์  รีสอร์ท  จากนั้นเวลาประมาณ 08.30 น. ได้เดินถือป้ายประกาศและ แจกเอกสารตามถนนในเมืองลพบุรี   แล้วแบ่งสายกันออกทำงาน ดังนี้
   
               สายที่ 1  โดยรถของคุณสญชัย, คุณศิวนาถ, คุณปาริชาติ, คุณวรัทและคุณอุมาภรณ์  
ไปแจกสื่อฯที่อำเภอบางระจัน(สิงห์บุรี) แสวงหา, และโพธิ์ทอง (อ่างทอง)  
มีสมาชิกบางส่วนที่มาจากกรุงเทพฯได้แยกไปแจกที่อำเภอวิเศษชัยชาญ(อ่างทอง)  โดยมีคุณหมอพงษ์เป็นผู้นำทางไป 
   
               สายที่ 2  โดยรถของคุณเสรีย์, คุณกิตตินพ,คุณเทพและคุณเจษฎากรณ์    
เผยแผ่ฯที่อำเภอพรหมบุรี, ท่าช้าง(สิงห์บุรี) และไชโย (อ่างทอง) 
แล้วมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่อำเภอเมืองอ่างทอง  ซึ่งมีสมาชิกบางส่วนได้ไปแจกเอกสารที่ตลาดเมืองอ่างทองด้วย ค่ะ
   
               ต่อจากนั้นทุกท่านเดินทางไปอำเภอเมืองสิงห์บุรี  ที่นี่มีช้าง 1 เชือกมาร่วมเดินขบวนไปกับพวกเราด้วยสร้างสีสันได้ดี  แล้วไปยังอำเภอพระพุทธบาทและอำเภอเมือง(สระบุรี) เปิดเผยพระธรรมวินัยที่นี่เป็นจุดสุดท้าย   เสร็จงานแล้วร่ำลากันกลับภูมิลำเนาด้วยรอยยิ้ม...อิ่มบุญ... 
   
               ในภาพรวมของการออกเผยแผ่พระธรรมวินัยครั้งนี้     เป็นตลาด  ร้านค้า  ที่ชุมนุมชนค่อนข้างหนาแน่น  จึงแจกได้ในปริมาณมาก  การตอบรับเอกสารส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก  ส่วนคำถามจากผู้รับสารนั้น    เป็นคำถามพื้นฐานเหมือนอย่างที่เคยรายงานไปแล้ว   สมาชิกบางคณะเดินทางมาสมทบในเช้าวันอาทิตย์ก็มี

               - ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์ที่เอื้อเฟื้อเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา 

               - ยินดีในบุญกับคุณทรัพย์ทวี  ทัศนพงค์(ประเทศนิวซีแลนด์)
                 ร่วมสมทบเงินเข้ากองกลางจำนวน  10,100 บาทและทุกท่านที่ไม่ได้ระบุนามในที่นี้
 
               - ยินดีในบุญกับคุณกิตตินพ, คุณลุงประยูร, คุณหมอพงษ์, คุณสญชัย,คุณสุรพล, คุณเทพ, 
                 คุณศิวนาถ, คุณดา,คุณเสรีย์, คุณปาริชาติ, คุณวรัท, คุณกันตพัฒน์ ,
                 คุณชไมพร (คุณแม่ของคุณอุมาภรณ์ "น้องเก่ง") และคุณเจษฎากรณ์ 
                 ที่นำรถยนต์บริการสมาชิกเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

               - ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ 

คุณศุภิสรา มาลีทิพย์วรรณ (คุณครูนุช)  / รายงานเนื้อหา
คุณ หัฏฐกร พุทธเจริญ (คุณต้อ)/  รายงานภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317845358321541.60312.315109618595115&type=3&uploaded=8

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994