[130] 24 กันยายน 2553 ตลาดบางเขน

[130] 24 กันยายน 2553 ตลาดบางเขน

รายงานการแจกเอกสาร 
หยุด! ทาร้ายพระพุทธศาสนา 
โดย.....กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา 
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 ณ ตลาดบางเขน ตลาดอมรพันธ์ เมเจอร์รัชโยธิน

เหตุการณ์ทั่วไป การเดินทางไปเปิดเผยพระพุทธศาสนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 ท่าน ทีมงานทุกท่านร่วมเดินแจกเอกสาร จุดหมายแรกคือ ตลาดบางเขน แยกย้ายกันแจกเอกสารกันเป็นจุดๆ ภาพรวมมีทั้งผู้ปฏิเสธ และตอบรับ จุดหมายที่สองคือ ตลาดอมรพันธ์ ซึ่งไม่ไกลจากจุดหมายแรกเท่าไหร่หนัก ทีมงานเดินไปเรื่อยๆ พร้อมแจกไปเรื่อย ๆ เช่นกัน บริเวณนี้ฝั่งตรงกันข้ามเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนใหญ่จะมีนักศึกษามหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์มาเดินชื้อของกินของใช้ นักศึกษาให้การตอบรับเป็นอย่างดี จุดหมายที่สามคือ เมเจอร์รัชโยธิน ทีมก็เดินแจกไปเรื่อยๆ เหมือนเคยเดินจากตลาดอมรพันธ์ถึงเมเจอร์รัชโยธินพร้อมแจกเอกสารตามข้างทางไปเรื่อย ทางานกันตั้งแต่เวลาประมาณ 16.30-22.00 น. แยกย้ายกันกลับบ้าน ทีมงานบางส่วนกลับบ้านก่อน
 
ยินดีในบุญกับกอบคาการพิมพ์ที่เอื้อเฝื้อแผ่นผับ หยุด! ทาร้ายพระพุทธศาสนา 

ยินดีในบุญกับทุกท่านที่เสียสละเวลาร่วมเปิดเผยพระพุทธศาสนา 

ยินดีในบุญกับชาวทิพย์ทุกท่านที่ร่วมเปิดเผยและรักษาพระธรรมวินัย 

คำถาม 
     1. ให้เงินพระได้บาปเหรอ 
     2. เอกสารอะไร 
     3. ศาสนาอะไร 

หมายเหตุ การแจกเอกสารธรรมครั้งนี้ไม่มีการบันทึกภาพ เลยไม่มีรูปภาพให้รับชมคะ 

กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา/รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.391762624263147.1073741842.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994