[135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

 

รายงานการแจกเอกสาร
หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดย..กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา
**************************************

คณะเปิดเผยพระพุทธศาสนาในคราวนี้มาจาก  14 จังหวัด   จำนวน 72 ท่าน   รถยนต์ 13 คัน   แจก 36 อำเภอ   8 จังหวัด   

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553

               เริ่มที่อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ได้มุ่งสู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ซึ่งทุกทีมจากทุกภาค
มาพร้อมกัน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและการนัดหมายจากทีมประสานงาน   เดินทางไปสู่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี หลังจากนั้นได้แยกย้ายไปตามแหล่งชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ อำเภอหันคา, มโนรมย์,  สรรคบุรี,  สรรพยา,  วัดสิงห์, เนินขาม (ชัยนาท) , หนองฉาง, ห้วยคต, บ้านไร่ (อุทัยธานี) ด่านช้าง,หนองหญ้าไซ,  เดิมบางนางบวช, สามชุก (สุพรรณบุรี) อินทร์บุรี, ค่ายบางระจัน (สิงห์บุรี)
               จากนั้นเข้าพักที่  สามชุกรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี (รถที่มาร่วมทำงานเฉพาะในวันเสาร์ได้เดินทางกลับ)
 
               เวลา 20.00 น. ทีมงานทั้งหมดประชุมเพื่อรอฟังธรรมจากวัดป่าสามแยก ที่ศาลากลางน้ำในสามชุกรีสอร์ท ปรากฏว่าไม่มีการแสดงธรรม (จอมืด)   จึงใช้เวลาขณะที่รอฟังธรรม  วางแผนแบ่งการทำงานสำหรับวันรุ่งขึ้น


วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553

               ทีมงานทีมแรกออกจากที่พักเวลา 05.30 น. ทีมที่สองออก 06.00 น. ทีมที่สามออก 07.00 น.   แจกเอกสารที่อำเภอดอนเจดีย์ ,ศรีประจันต์ ,ต.โพธิ์พระยา (สุพรรณบรี) สามโก้ (อ่างทอง)

               เวลา 09.00 น.    ที่จุดนัดหมาย สภ.อ.เมืองสุพรรณบุรี คณะทั้งหมดกับทีมที่มาสมทบในวันอาทิตย์ ร่วมเดินประกาศแจกสื่อที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี  ก่อนแยกย้ายไปตามแหล่งชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า, สองพี่น้อง (สุพรรณบรี) บางบาล, ผักไห่, ลาดบัวหลวง, เสนา (พระนครศรีอยุธยา) ป่าโมก (อ่างทอง) ลาดหลุมแก้ว (ปทุมธานี)  บางซ้าย ,  บางไทร (พระนครศรีอยุธยา) 
 
               เวลา 13.00 น.     รวม คณะทั้งหมดที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   จัดขบวนทัพใหม่แล้วรถทุกคันร่วมวิ่งสู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จากนั้นร่วมเดินประกาศธรรมแจกสื่อที่ตลาดหัวรอ, ตลาดเจ้าพรหม   ก่อนแยกย้ายไปตามแหล่งชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ อำเภอบางปะอิน, วังน้อย (พระนครศรีอยุธยา),  และหนองแค(สระบุรี)ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ


คำถามจากผู้รับสาร 
  1. ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติพระวินัย ?          2.  พระจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าไฟฟ้า ?
  3. ไม่ให้เงินพระแล้วหยอดตู้ทั่วไปได้ไหม ?       4.  พระไม่รับเงินมีด้วยเหรอ ?
  5. มาจากวัดพระธรรมกายเหรอฦ                    6.  ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ? (ผู้รับถามทีมงาน)
  7. มาจากไหน ?                                       8.  ต้องจ่ายเงินหรือเปล่า ?  (เข้าใจว่าทีมงานมาเรี่ยไร)
  9. ทำไมไม่บวชซะเอง ?                             10. แล้วพระจะกินอะไร ?  (หากไม่ให้รับเงิน)
11. คุณเรียนแล้วทำไมไม่อยู่บ้านเฉยๆ  ออกมาประกาศทำไม ? (เรียนพระไตรปิฎก)


หมายเหตุ   -  ทีมงานพบพระขับรถยนต์เอง  และอีกที่หนึ่งพระไปซื้อสิ่งของโต้แย้งกับทีมงานว่าไม่ผิด
                -  ทีมงานพบพระที่สวมเพียงผ้าอังสะ+สบง + ผ้าขนหนูพาดไหล่+กระเป๋าถือสตรี 
                   เดินบิดก้น  ซื้อแมลงทอดและเชสเตอร์กริลล์     เพื่อนำไปแจกจ่ายพรรคพวก    
                   ที่มีบุคลิกภาพเหมือนๆกันในรถอีก 2 คันประมาณ 20  (รูป / คน)  ซึ่งขณะนั้นเวลา 19.30 น.
                                   

                                    ยินดีในบุญกับ
**  กอบคำการพิมพ์ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ตลอดมา
**  ทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนเข้ากองกลางเป็นค่าน้ำมัน, ค่าที่พัก, ค่าเอกสาร,ค่าอาหาร และอื่นๆที่จำเป็นค่ะ
**  ทุกท่านที่ได้เสียสละนำรถยนต์รับสมาชิก  เดินทางสู่จุดหมายในการแจกเอกสารได้อย่างปลอดภัย  
**  ทีมฝ่ายประสานงาน  ฝ่ายหาข้อมูล  ฝ่ายแผนที่  ฝ่ายติดต่อที่พักทุกท่าน   ที่ได้เสียสละเวลาประชุมวางแผน
     และทำงานล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน    ทั้งๆที่บางท่านทราบอยู่แล้วว่าจะไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย   
**  ทีมงานล่วงหน้าทุกท่าน  ที่ได้เสียสละเวลาเดินทางก่อนหนึ่งวัน   เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อนการทำงาน 
     ทำให้คณะสมาชิกจากทุกภาค สามารถเดินทางสู่จุดหมายในการแจกเอกสารได้อย่างราบรื่น  
**  คุณพรีมและคณะที่นำน้ำดื่ม น้ำหวาน มาบริการสมาชิกทุกท่านค่ะ
**  ชาวทิพย์และทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระตถาคต   
     อ้างอิงจากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด  91 เล่ม ค่ะ

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317265815046162.60102.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994