[136] 5 ตุลาคม 2553 สถานีตำรวจนครบาล ราษฎร์บูรณะ, บางคอแหลม, สำเหร่, บุคคโล (กรุงเทพมหานคร)

[136] 5 ตุลาคม 2553 สถานีตำรวจนครบาล ราษฎร์บูรณะ

บางคอแหลม, สำเหร่, บุคคโล (กรุงเทพมหานคร)

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 ณ สถานีตำรวจนครบาล ราษฎร์บูรณะ, บางคอแหลม, สำเหร่, บุคคโล (กรุงเทพมหานคร)

การเป็นผู้แจ้งข่าวเปิดเผยพระพุทธศาสนา คราวนี้ มีสมาชิก 7+1 ท่านด้วยกัน(นำหนังสือพระไตรปิฏกไปด้วย)

1.พี่ตุ้ย (แฟนพี่ออน)รับอาสาขับรถพาไปแจกสื่อ 4 สถานี 
2.พี่นัท (แฟนพี่ดาการกีฬา)มาจากแถวรามคำแหง เดินทางมาร่วมแจกสื่อธรรมะครั้งนี้ด้วย
3.คุณเอสโซ่ สำรวจพื้นที่ก่อนแจกสื่อ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสถานที และเอกสารที่ยื่นให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4.น้องเอก อยู่แถวสมุทรปราการ เดินทางมาร่วมแจกสื่อธรรม หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาครั้งนี้  
5.พี่จงกลวรรณ ต้องตื่นเช้า เดินทางมาจากสุวินทวงศ์ (ทำเพื่อพระพุทธศาสนา) เดินทางมาร่วมแจกสื่อครั้งนี้ด้วย
6.พี่ออน (พัฒนาการ) รับพี่วรรณมาอีกทีตามจุดนัดหมาย เดินทางมาร่วมแจกสื่อธรรมะครั้งนี้
7.น้องเดือน กับตัวเล็กที่อยู่ในครรภ์ เมื่อแจกสื่อธรรมะครบ 4 สถานีตำรวจ ก็เดินทางไปทำงานต่อ 

ยินดีในบุญกับทุกท่าน มาเพื่อทำให้พระพุทธศาสนาได้เปิดเผยความจริง หลังจากพระทุศีลทั่วประเทศปกปิดคำสอนพระพุทธเจ้ามานาน
รอง ผกก.(สส.) สน.ราษฎร์บูรณะ พ.ต.ท.ฉัตรา พาสุวรรณ รับสื่อธรรมะเรื่องความเป็นมาของพระไตรปิฏก ,เอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา,
ศีล227, พระราชปรารภของ ร.6 และหนังสือชี้แจงขอความอนุเคราะห์แจกสื่อธรรมรองผกก.(สส.)สน.ราษฎร์บูรณะเซ็นรับเอกสาร
สื่อธรรมะในซองจดหมาย ,  รอง ผกก.(สส.) สน.บางคอแหลม รับสื่อธรรมะ พร้อมรับฟังคำอธิบายในหนังสือพระไตรปิฏก กับนายตำรวจ
ที่อยู่ในสน.บางคอแหลม , รอง ผกก.(สส.)สน.บางคอแหลม เซ็นรับเอกสารสื่อธรรมะที่กลุ่มชาวพุทธที่ศึกษาพระไตรปิฏก
และเปิดเผยพระธรรมวินัย  จนท.ส.ต.อ.ญ. ณ ท้องที สน.สำเหร่ อยู่รับเอกสารแทน ทางกลุ่มชี้แจงโดยยกหนังสือพระไตรปิฏก
เล่ม 9 หน้า 536 เรื่ีองนายบ้านมณีจูฬกะ ว่าด้วยพระเชื้อสายพระศากยบุตร ไม่รับเงินและทอง จนเข้าใจ และจะไปศึกษาเพิ่มเติม
ใน www.samyaek.com และขอรับเอกสารจากทางกลุ่มเพิ่มเติมเพื่อไปแจกให้กับคนรู้จัก  ^-^ ตัวแทน จนท.หญิง ดังกล่าว รับเอกสาร
แล้วประทับตรา สน.สำเหร่ ให้ในการรับทราบเรื่องการแจกสื่อธรรมะครั้งนี้, ผกก.(สส.) สน.บุคคโลได้ให้ทางกลุ่มชี้แจงคำสอนพระพุทธเจ้า
ในพระไตรปิฏก แม้ตัวท่านจะมีงานเต็มโต๊ะก็ตาม ก็รับฟังคำอธิบาย และจะไปศึกษาเพิ่มเติม ส่วนในห้องของ ผกก.(สส.) สน.บุคคโล
เจ้าหน้าที่ตำรวจมารับฟังคำชี้แจงและรับเอกสารไปอ่านดูเพิ่มเติม, ผกก.(สส.) สน.บุคคโล เซ็นรับเอกสารที่ทางกลุ่มนำไปชี้แจง
และนำไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้น ก็แจกเอกสารสื่อธรรมะ ภายใน และรอบๆ สน. เท่าที่แจกได้

/\ยินดีในบุญทุกๆ ท่านที่มาร่วมบุญในครั้งนี้  
/\ยินดีในบุญพี่น้อย กอบคำการพิมพ์ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ด้วย

พิชญุตม์  ตั้งกุลธวัชวงศ์ (โทร.081-735-4234) / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392044180901658.1073741845.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994