[141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[141] 24-25 ตุลาคม 2553

พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์

อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ 

 

รายงานการแจกเอกสาร
หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดย..กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา
**************************************

วันอาทิตย์ที่ 24  ตุลาคม  2553  
               เวลาประมาณ 10. 20 น. พวกเราได้เดินทางออกจากวัดป่าสามแยก  โดยรถยนต์ส่วนบุคคลและที่มาสมทบกันอีกทั้งสิ้น  13 คัน จากจังหวัดต่างๆรวม 15  จังหวัด จำนวน 79 ท่าน    แจกเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาไป  52  อำเภอ 9  จังหวัด  ซึ่งในภาคบ่ายวันนี้เป็นการเดินประกาศและแจกสื่อที่อำเภอเมือง(พิษณุโลก)ที่นี่ผู้สื่อข่าวได้มาทำข่าวโดยมีคุณป้าสุภาพร และคุณพยัพเป็นผู้ให้สัมภาษณ์    ต่อจากนั้นได้ไปแจกที่อำเภอเมือง (สุโขทัย)  และทุกท่านเข้าพักที่โรงแรมสวัสดิพงษ์  จังหวัดสุโขทัย   ช่วงเย็นได้ประชุมเพื่อวางแผนการแบ่งสายการทำงานของวันรุ่งขึ้น ค่ะ

วันจันทร์ที่ 25  ตุลาคม  2553     
               เวลา 07.00 น. ทีมงานออกจากที่พัก  ร่ำลากันและแยกสายการแจกไปตามรายทางที่ผ่านได้แก่ทีมจากภาคเหนือแจกสื่อที่อำเภอกงไกรลาศ(สุโขทัย), พรหมพิราม,วัดโบสถ์(พิษณุโลก) 
               ทีมจากภาคกลางและภาคตะวันออกแจกที่อำเภอคีรีมาศ (สุโขทัย) อำเภอเมือง, พรานกระต่าย, ลานกระบือ, ไทรงาม, คลองลาน, ปางศิลาทอง, คลองขลุง, ขาณุวรลักษบุรี, ทรายทองวัฒนา, บึงสามัคคี (กำแพงเพชร) แม่วงก์, ชุมตาบง, แม่เปิน, ลาดยาว, บรรพตพิสัย, เก้าเลี้ยว, โกรกพระ, พยุหะคีรี, ตากฟ้า (นครสวรรค์) ลานสัก, สว่างอารมณ์, ทัพทัน, หนองขาหย่าง (อุทัยธานี) หนองมะโมง (ชัยนาท) โคกเจริญ, สระโบสถ์ (ลพบุรี)
               ส่วนทีมจากอีสานแจกสื่อที่อำเภอบางระกำ, บางกระทุ่ม, เนินมะปราง (พิษณุโลก) อำเภอเมือง, วชิรบารมี, สามง่าม, โพธิ์ประทับช้าง, บึงนาราง, โพทะเล, บางมูลนาก, ตะพานหิน, ทับคล้อ, ดงเจริญ, สากเหล็ก, วังทรายพูน (พิจิตร) ชุมแสง, หนองบัว, ท่าตะโก, ไพศาลี (นครสวรรค์) และอำเภอวังโป่ง (เพชรบูรณ์) 

*** ยินดีในบุญกับ ***

             **  กอบคำการพิมพ์  จังหวัดพะเยา ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ตลอดมา
          **  ทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนเข้ากองกลางเป็นค่าที่พัก, ค่าเช่ารถตู้,ค่าเอกสารเพื่อแจก 
          **  ทีมงานฝ่ายประสานงาน, ฝ่ายวางแผนการทำงาน, ฝ่ายติดต่อที่พักและหาข้อมูล 
                และฝ่ายเหรัญญิก ค่ะ
          **  ทีมงานฝ่ายสำรวจพื้นที่ล่วงหน้า ที่ได้เสียสละเวลาเดินทางเพื่อสำรวจพื้นที่ก่อนการทำงาน
                ให้สะดวกยิ่งขึ้น 
          **  ชาวทิพย์และทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
                อ้างอิงจากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด  91 เล่ม ค่ะ

คำถามจากผู้รับสาร    
          1. มาโจมตีศาสนาเหรอ ?                 2. คุณเป็นอิสลามหรือเปล่า ?
          3. บาป – บุญ คืออะไร ?                 4. ทำไมไม่ให้วิทยากรมาพูดเลย ?
          5. ทำไมต้องมาแจก ?                     6. ไม่ให้ทำบุญกับพระแล้วจะให้ทำกับใคร ? 

เหตุการณ์พิเศษ
          -   รปภ. ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพิษณุโลกขับไล่ทีมงานเมื่อทราบว่าเป็นศิษย์วัดป่าสามแยก
          -   พบภิกษุและโยมสุภาพสตรีเดินถืออุปกรณ์การเรี่ยไรไปตามหมู่บ้านและร้านค้า (พิจิตร, พิษณุโลก)
          -   พบภิกษุขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง (พิจิตร, พิษณุโลก) 

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317873858318691.60340.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994