[143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ส่งหนังสือเผยแผ่สื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพุทธบัญญัติพระภิกษุ สามเณรรับทอง-เงินต้องอาบัติ 
ผู้ให้ทอง-เงินได้บาป ให้สถานีตำรวจและสำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตประเวศ   บอกว่าข้อมูลมาจากพระไตรปิฏก คนรับเอกสารสนใจ

2. สำนักงานเขตวัฒนา     พบเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์หลวงพ่อเกษม เพิ่งดู www.samyaek คำให้การในศาลเมื่อคืนนี้ 
    บอกเข้าใจแล้ว  และรับเอกสารให้ลูกน้องอีกคนไปอ่าน  ท่านอื่นบอกให้ประชาชนสนใจดีแล้ว  
    จนท.บางท่านไม่เข้าใจลองอ่านจะเข้าไปดูเพิ่มเติม  www.samyaek.com

3. สำนักงานเขตสวนหลวง  รปภ.บอกเดี๋ยวนี้พระไม่รักษาศีลเยอะ แจกคนพื้นที่แถบนั้น ส่วนใหญ่เข้าใจ 
    มีบางส่วนก็ไม่เข้าใจก็มี

4. สน.ประเวศ     ร.ต.ท. หญิง อัญชลี รับเรื่อง อธิบายแล้วให้เข้า www.samyaek.com ไปหาข้อมูลเพิ่ม

5. สน.พระโขนง   รองผู้กำกับ บอกว่าเดี๋ยวนี้พระมาเรี่ยไรเงิน พวกคุณทำดีมาก

6. สน.คลองตัน   โดย พ.ต.ท. กฤษดา  ขันโสดา เซ็นต์รับเอกสาร

7. สน.ทองหล่อ   โดย พ.ต.ท. ศุภกร  แก้วทอง  รอง ผกก.สส.สน.ทองหล่อ เซ็นต์รับเอกสาร 
    แจ้งว่า ดีแล้ว ที่ทางพวกเรามาเปิดเผย  คำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฏก 
    แล้วให้การต้อนรับอย่างดี  ทาง ดต.บางท่านมีของเก่า บอกกล่าวว่าเดี๋ยวนี้พระส่วนใหญ่เป็นอลัชชี  
    เป็นเดียรถีย์ เป็นพวกนอกศาสนาแล้ว  ดีแล้วที่ทางพวกเรามาแจกเอกสารให้ประชาชนรับรู้

 /\ ยินดีในบุญของพี่ตุ้ย (แฟนพี่ออน) พี่ออน  พี่วรรณ   พี่นัทช่างภาพจำเป็น  เอสโซ่ 
     และน้องเดือนกับตัวเล็กที่อยู่ในครรภ์
 /\ ยินดีในบุญชาวทิพย์ทุกท่านที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมวินัย
 /\ ยินดีในบุญผู้ที่ร่วมเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาทุกท่าน พี่น้อยกอบคำ พี่แมว พี่ออน และ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392061717566571.1073741847.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994