[147] 8 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงวัฒนธรรม

[147] 8 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,

กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงวัฒนธรรม

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

จากกรณีศึกษา เพลา เพลา หน่อย ในการประกาศพระพุทธศาสนา ของ ผอ.สำนักพุทธฯ จ.เพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ส่งหนังสือและเอกสารเผยแผ่สื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพุทธบัญญัติ
พระภิกษุ สามเณรรับทอง-เงินต้องอาบัติ   ผู้ให้ทอง-เงินได้บาป ให้ 3 สถานที ดังนี้


1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.สิริศักดิ์  ดีสิริ   ผกก.ฝส. 2 ศลก. 25 และคณะ  เป็นผู้รับเอกสาร
โดยคุณป้าสุภาพร  สวัสดี เป็นผู้มอบหนังสือ  /\ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่าน  ทางคณะตำรวจรับเอกสารตรวจสอบพร้อมดำเนินการ


2. กระทรวงศึกษาธิการ นางอารีรัตน์ อ่อนทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้รับเอกสาร  เห็นดีด้วยกับการแจกสื่อธรรมะ
เพื่อเปิดเผยครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในห้องก็เห็นด้วย เพราะพระมาเรี่ยไรทั่วไป  และทางกลุ่มได้เสนอแนะควรส่งเสริมเข้าหลักสูตร
คำสอนศาสนาพุทธเพื่อนักเรียนทั่วประเทศรับรู้

3. กระทรวงวัฒนธรรม นายสมพร หนูนุ่ม เลขานุการ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับแผ่นพับรณรงค์ฯจากกลุ่มโดยให้เจ้าหน้าที่หญิง
เซ็นรับเอกสารแทน 


แจกสื่อฯที่ห้องทำข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับนักข่าวผู้หญิงอาวุโส , ตำรวจให้ความสนใจเยอะมาก รตท.ท่านหนึ่งขอเอกสารเพิ่ม 
เพื่อแจกเผยแผ่แก่บุคคลภายนอก    ส่วนทีมงาน TV ที่อยู่ด้านนอกไม่ได้ให้ความสนใจ  แต่เด็กนักศึกษาฝึกงานให้ความสนใจ  

- ที่ห้องอาหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางทีมงานก็แจกได้เยอะ 
- ที่กระทรวงศึกษาธิการ แจกให้ผู้ที่ทำงานในห้องทำข่าวเพื่อเผยแพร่ เป็นการส่งเสริมความรู้   และแจกในพื้นที่โดยรอบ 
  มีผู้ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียด 
- ที่กระทรวงวัฒนธรรม แจกผู้ที่ทำงานอยู่ในห้องทำข่าว และบุคคลทั่วไป เยอะพอสมควร 

เมื่อได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วได้มีการสรุปงานเพื่อใช้ในครั้งถัดไป แล้วถ่ายภาพทีมงานฯ ด้านหน้ากระทรวงวัฒนธรรมก่อนแยกย้ายกันกลับที่พัก

ต่อมาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงข่าวเมื่อ วันที่ 10 พ.ย.2553 , หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก  และหนังสือพิมพ์ข่าวสด ได้ลงข่าวในเวลาต่อมา...

 /\ยินดีในบุญพี่ปัทมา (นักข่าว) ที่ให้ข้อมูลประสานงาน
 /\ยินดีในบุญสมาชิก 17 ท่าน รวมตัวเล็กในครรภ์  ที่มาร่วมกันแจ้งข่าวพระพุทธศาสนาให้หน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ได้รับทราบ

รายงานโดย นายพิชญุตม์  ตั้งกุลธวัชวงศ์

 

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกท่านที่ร่วมกันเปิดเผยพระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ ^-^

 

รายละเอยดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392069097565833.1073741849.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994