[148] 9 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[148] 9 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

จากกรณีศึกษา เพลา เพลา หน่อย ในการประกาศพระพุทธศาสนา ของ ผอ.สำนักพุทธฯ จ.เพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ส่งหนังสือและเอกสารเผยแผ่สื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพุทธบัญญัติ
พระภิกษุ สามเณรรับทอง-เงินต้องอาบัติ   ผู้ให้ทอง-เงินได้บาป ให้ 6 สถานที ดังนี้

1. สน.มีนบุรี เลขรับที่ 5180/2553 เวลา 10.50 น. และแจกผู้ที่อยู่พื้นที่แถบนั้น ร้านขายของใกล้สน.มีนบุรีขอเอกสารเพิ่ม
เพราะพระชอบมาเรี่ยไรขอเงินอยู่เรื่อย อึดอัด กระทำไม่เหมาะสมดีแล้วที่พวกคุณมาแจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา 
หยุดถวายเงินทองแด่ภิกษุ และสามเณร

2. สน.ร่มเกล้า แจกเอกสารรอบสน. มีเจ้าหน้าที่เซ็นต์รับเอกสาร

3 สน.ลาดกระบัง  พ.ต.อ.สมชาย  เชยกลิ่น ผกก.สน. สอบถามทางกลุ่ม โดยถามวัตถุประสงค์ของการแจกเอกสาร
เพื่อต้องการเปิดเผยคำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฏก ท่านตั้งคำถามได้ดีมาก ทางกลุ่มตอบคำถามตามธรรมของพระพุทธเจ้า
โดยเปิดพระไตรปิฎก ยกพระพุทธพจน์มาตอบ  และท่านก็ได้ถามคำถามสมัยใหม่ ทางกลุ่มตอบตามธรรม  จากนั้นจึงเซ็นต์รับเอกสาร

4. สน.จรเข้น้อย   เลขรับที่ 3913 แจกสื่อธรรมะให้กับผู้ที่สนใจ

5. สำนักงานเขตลาดกระบัง แจกประชาชนที่มาติดต่อ และร้านค้าที่ขายของด้านนอก 

6. สน.ฉลองกรุง ด.ต.หญิง.วันทาทิพย์  จรูญรักษ์ ผบ.หมู่ ป.สน.ฉลองกรุง เซ็นต์รับเอกสาร

/\ยินดีในบุญทุกๆท่าน จากพื้นที่ต่างๆ  ที่มาร่วมงานเปิดเผยพระพุทธศาสนาครั้งนี้ 
 /\ยินดีในบุญผู้สนับสนุนสื่อธรรมะ หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา
 /\ยินดีในบุญชาวทิพย์ทุกท่าน ที่มาร่วมงานครั้งนี้

 

รายงานโดย นายพิชญุตม์  ตั้งกุลธวัชวงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392070884232321.1073741850.315109618595115&type=3

 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994