[150] 12 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เดลินิวส์

[150] 12 พฤศจิกายน 2553

สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เดลินิวส์

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

จากกรณีศึกษา เพลา เพลา หน่อย ในการประกาศพระพุทธศาสนา ของ ผอ.สำนักพุทธฯ จ.เพชรบูรณ์

" target="_blank">

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ส่งหนังสือและเอกสารเผยแผ่สื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพุทธบัญญัติ
พระภิกษุ สามเณรรับทอง-เงินต้องอาบัติ   ผู้ให้ทอง-เงินได้บาป ให้ 2 สถานที ดังนี้

1. สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มี นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นผู้รับฟังคำชี้แจงจากทางกลุ่มฯ โดยทางกลุ่มฯได้ยกพระพุทธพจน์ขึ้นชี้แจงตามหนังสือพระไตรปิฏกชุด 91 เล่ม
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดถวายเงิน-ทองให้ภิกษุสามเณร ตามข้อมูลในแผ่นพับฯ 
และแนบเอกสารสอบถาม เพื่อให้ตอบกลับ พร้อมชุดซีดี ถอดข้อความจากการแสดงธรรม ของพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล 
ณ.โรงรับจังหัน ของวัดสามแยก เมื่อเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และได้ถามท่านว่าให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ลองเช็คลิงก์ดู http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=38&contentID=103101  
ของวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ในตอนท้ายท่านก็ตอบตามความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งตรงกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับดังกล่าว 
ว่าขึ้นอยู่กับเจตนา และต้องให้มหาเถระสมาคมสั่งการลงมา และให้ยื่นเอกสารตามระบบ ซึ่งทางสำนักพุทธฯก็ได้รับไว้ด้วยเลขลงรับที่ 3-03158 
ในแผ่นที่ 3 หากพุทธศาสนิกชน พิจารณาดูตามพระพุทธพจน์ คงทราบว่า ผอ.ท่านส่งเสริม หรือทำลายพระพุทธศาสนา 
*ศาสนา แปลว่าคำสอน พุทธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ศาสนาพุทธ แปลว่า คำสอนของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

โดยมีกลุ่มชาวพุทธผู้ศึกษาและเปิดเผยคำสอนของพระพุทธเจ้า มาจากจังหวัดต่างๆ ประมาณสามสิบกว่าท่าน

2. บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทางกลุ่มฯชี้แจง และนำหนังสือแถลงการณ์เปิดเผยคำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฏก 
พร้อมด้วยภาพกิจกรรมการแจกสื่อธรรมหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดถวายเงินทองแก่ภิกษุ สามเณร 
แก้ข้อกล่าวหาเรื่องทางวัดป่าสามแยก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ไม่ได้รับสายโทรศัพท์ เนื่องจากพระไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัว
และต้องโทรเป็นช่วงเวลา   ซึ่งสมาชิกกลุ่ม 4 ท่าน คือ พี่วิสันต์ เทียมเกรียงไกร , คุณป้าสุภาพร  สวัสดี ,  พี่ธนิต จีนะจิตต์
และพี่นัทพงศ์  ปัญญาสาร(ช่างภาพจำเป็น)  เป็นผู้เข้าพบพร้อมอธิบายให้ทางบรรณาธิการรับฟังด้วยความเข้าใจ

 
 /\ยินดีในบุญทุกๆ ท่านจากพื้นที่ต่างๆ ที่มาร่วมงานเปิดเผยพระพุทธศาสนาครั้งนี้ 
 /\ยินดีในบุญพี่โอ๋   (ณัฐาศิกาญจน์ เนื้อนุ่ม) ในการทำหนังสือแถลงการณ์ฯ
 /\ยินดีในบุญผู้สนับสนุนสื่อธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
 /\ยินดีในบุญชาวทิพย์ทุกท่านที่มาร่วมงานครั้งนี้

 

รายงานโดย นายพิชญุตม์  ตั้งกุลธวัชวงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392074030898673.1073741851.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994