[151] 15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ, คม ชัด ลึก

[151] 15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ, คม ชัด ลึก

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

จากกรณีศึกษา เพลา เพลา หน่อย ในการประกาศพระพุทธศาสนา ของ ผอ.สำนักพุทธฯ จ.เพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ส่งหนังสือและเอกสารเผยแผ่สื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพุทธบัญญัติ

พระภิกษุ สามเณรรับทอง-เงินต้องอาบัติ   ผู้ให้ทอง-เงินได้บาปให้ 5 สถานที ดังนี้

1. สน.บางนา มีสมาชิกมาเพิ่ม คือ พี่รศรินทร์  แรงฤทธิ์ธนานันต์ และพี่ธนญญา กุหลาบหอม กับสมาชิกกลุ่มเดิมที่ร่วมแจก
โดยมี ด.ต.หญิง กฤษณา  สวาทะสุข จนท.ธร.(กง.) สน.บางนา เซ็นต์รับเอกสาร

2. บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก โดยทางกลุ่มได้ยกพระพุทธพจน์ขึ้นชี้แจงตามหนังสือพระไตรปิฏก
ชุด 91 เล่ม มหามกุฏราชวิทยาลัย  หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดถวายเงิน-ทองให้ภิกษุสามเณร ตามข้อมูลในแผ่นพับ 
และแนบเอกสาร พร้อมชุดซีดี ถอดข้อความจากการแสดงธรรมของพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล ณ.โรงรับจังหัน ของวัดสามแยก 
เมื่อเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ที่สอบถาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรณาธิการได้ให้น้อง 3 ท่าน 
สัมภาษณ์กับทางกลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มได้ชี้แจง และยกหนังสือพรไตรปิฏก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ชุด 91 เล่ม ยืนยัน
เรื่องพระรับเงิน ทอง ต้องอาบัติ ผู้ถวายให้พระได้บาป และบอกทางออกให้พระทั่วประเทศว่าดำเนินการอย่างไร ให้ถูกธรรมวินัย
ตามข้อมูลในหนังสือพระไตรปิฏก โดยอยากให้ทางมหาเถระสมาคมส่งพระมา ถาม-ตอบ กับทางคณะที่เปิดเผยพระพุทธศาสนา  
โดยเชิญผู้สื่อข่าวทุกช่อง ทุกหนังสือพิมพ์  และประชาชนทั่วประเทศมาเป็นประจักษ์พยาน เพื่อให้ชาวพุทธตื่นตัว ไม่ใช่เก็บตัวเงียบกริบ 
แบบทุกวันนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ทั้ง 3 ท่านเห็นชอบด้วย หมดเทปบันทึก ไป 2 ม้วน และแจกให้ผู้ทำงานในตึกเดอะเนชั่นได้เยอะพอสมควร

3. สำนักงานเขตบางนา ทางเจ้าหน้าที่เขต จำชื่อไม่ได้ จำได้แต่ นามสกุล ปันยารชุน ขอเอกสารทางกลุ่มเพิ่ม เพื่อแจกคนอื่นๆ
ตามคำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฏก และแจกรอบๆ พื้นที่แถวนั้น ส่วนใหญ่อ่านด้วยความสนใจ   ถ้ามีการรณรงค์กันทั่วประเทศ
ประชาชนก็มีความรู้เพิ่มขึ้น บ้านเมืองเดือดร้อนน้อยลง คุณภาพสังคม และชีวิตดีขึ้นตามลำดับ มีเงินออมเหลือกลับบ้านให้ตัวเอง 
และลูกเมีย อยากให้ทางบ้านเมืองช่วยกัน และรัฐบาลได้งบมาพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น มาช่วยกันเปิดเผยความจริงของพระพุทธศาสนา
ตามที่ท่านทั้งหลายเคยปฏิญาณว่า จะรัก ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ด้วยครับ

4. สน.อุดมสุข พ.ต.อ.สรรค์หกิจ บำรุงสุขสวัสติ ผกก.สน.อุดมสุข เป็นผู้รับมอบเอกสาร  ทางกลุ่มแจกพื้นที่รอบๆ มีตำรวจชุมชนสัมพันธ์ 
มาขอเอกสารไปแจกชาวบ้านเพิ่ม

5. สำนักงานเขตพระโขนง  ได้เลขรับแจ้ง 12350 และแจกประชาชนที่มาติดต่อ


 /\ยินดีในบุญทุกๆท่าน  ที่มาร่วมงานเปิดเผยพระพุทธศาสนาครั้งนี้ จากพื้นที่ต่างๆ
 /\ยินดีในบุญพี่โอ๋ (ณัฐาศิกาญจน์ เนื้อนุ่ม) ในการทำหนังสือแถลงการณ์ ยี่นเอกสารที่ คม ชัด ลึก
 /\ยินดีในบุญผู้สนับสนุนสื่อธรรมะ หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา
 /\ยินดีในบุญชาวทิพย์ทุกท่าน ที่มาร่วมงานครั้งนี้

 

รายงานโดย นายพิชญุตม์  ตั้งกุลธวัชวงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392075700898506.1073741852.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994