[164] 11 ธันวาคม 2553 เพชรบูรณ์

[164] 11 ธันวาคม 2553 เพชรบูรณ์

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดย...กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา

* * * * * * * * * * * * * * *

วันเสาร์ที่ 11  ธันวาคม  2553        

เสียงประกาศของผู้นำทีมท่านหนึ่งได้ชี้แจงแผนที่การแจกสื่อธรรมะ “หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา”   
แก่ทีมงาน  ณ  บริเวณหน้าโรงครัวสำนักสงฆ์ป่าสามแยก   ต่อจากนั้นเวลาประมาณ 10.25 น.   รถยนต์ส่วนบุคคล 13  คันมุ่งหน้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ตามเส้นทางฝุ่นตลบเป็นบางช่วงและถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้ง  (แต่ยังไม่ถึงเสี้ยวของรอบที่ไปแม่ฮ่องสอน)  เพื่อสมทบกับอีกหลายคันทั้งที่เป็นเจ้าถิ่นและมาจากจังหวัดอื่นๆเพื่องานนี้โดยเฉพาะรวมแล้วประมาณ  20  คัน 120  กว่าคนค่ะ    ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะเปิดเผยคำสอนของพระพุทธเจ้า  เพื่อให้ผู้คนที่ยังไม่เคยศึกษาได้เรียนรู้สู่การเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ค่ะ
   
          บรรยากาศการทำงานวันนี้พวกเราได้เดินถือป้ายประกาศและแจกสื่อฯไปตามถนน   ตลาด  ร้านค้าต่างๆการตอบรับในภาพรวมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีค่ะ   จากนั้นได้เวลาสมควรจึงได้ร่ำลากัน   บ้างก็เดินทางกลับภูมิลำเนา  บ้างก็เดินทางไปยังสำนักสงฆ์ป่าสามแยกเพื่อทำบุญ- ฟังธรรมเหมือนดั่งเคย     ขากลับจากเพชรบูรณ์ทีมงานบางส่วนได้แจกสื่อฯไปตามชุมชนต่างๆที่ขับรถผ่านเพื่อเติมกำไรบุญไปด้วยค่ะ   

          อนึ่ง  การแจกสื่อฯที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในครั้งนี้   ทางฝ่ายวางแผนงานได้จัดไว้ประมาณครึ่งปีแล้ว ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนการแจกร่วมกับจังหวัดอื่นทางภาคเหนือตอนล่าง   แต่จังหวัดและอำเภออื่นนั้น  ได้ทำการแจกไปก่อนแล้ว   ซึ่งที่นี่เราได้มาแจกซ้ำเป็นการย้ำความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องชาวพุทธ......อีกครั้งค่ะ 

ยินดีในบุญอย่างยิ่งกับ......

** กอบคำการพิมพ์  จังหวัดพะเยา ที่สนับสนุนเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา เพื่อการเผยแผ่ตลอดมา
** ทีมงานที่เสียสละเวลาสำรวจพื้นที่และวางแผนการแจกสื่อฯในครั้งนี้ ค่ะ
** คุณดา(เพชรบูรณ์)และคณะ ที่เป็นเจ้าภาพนำน้ำดื่มและขนมมาบริการพวกเราทุกคนจนเสร็จสิ้นการทำงาน
** ชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน   ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  จากพระไตรปิฎก ชุด  91 เล่ม พิมพ์โดยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อความรุ่งเรืองตลอดไป ค่ะ                                
               

* * * * * * * * * * * * * * *

 

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน) 
                                                                                                      
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

 

ครูนุช / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317885661650844.60351.315109618595115&type=3&uploaded=34

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994