[174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[174] 20-24 มกราคม 2554

จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

รายงานแจกเอกสาร หยุด !  ทำร้ายพระพุทธศาสนา

          ทริปพิเศษเฉพาะกิจจากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า  ประกอบด้วยทีมงานทั้งหมด 3ท่าน โดยเดินทางออกจากขอนแก่นประมาณบ่าย 5 โมงครึ่ง  ของวันที่ 19 ม.ค. 2554   ถึงที่พัก จ.พะเยา ประมาณตี 1    

วันที่ 20 มกราคม 2554 

      เช้าวันนี้ ได้ไปแจกสื่อหยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา โดยมีผู้ร่วมทีมนี้ทั้งหมด 3 คน  ซึ่ง อำเภอ ที่ไปแจก ประกอบด้วย อ.แม่ใจ, อ.ภูซาง(พะเยา), อ.ขุนตาล และวิ่งเรียบฝั่งแม่น้ำโขงชายแดนลาวไปอ.เวียงแก่น และไปที่อ.ดอยหลวง(เชียงราย) เป็นอำเภอสุดท้ายของวันนี้   แล้วกลับมาพักที่ อ.เมืองเชียงราย

วันที่ 21 มกราคม 2554 

      วันนี้ ไปแจกต่อที่ อ.เวียงชัย(เชียงราย) แล้วข้ามมาที่ อ.อมก๋อย(เชียงใหม่)  วันนี้แจกได้ 2 อำเภอก็มืดแล้ว(ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทาง)  ไปพักที่อ.แม่สะเรียง(แม่ฮ่องสอน)

วันที่ 22 มกราคม 2554 

      เช้าวันนี้ แจกตลาดนัดที่อ.แม่สะเรียง(แม่ฮ่องสอน)นิดหน่อย แล้ววิ่งเรียบฝั่งแม่น้ำเมยชายแดนพม่าไปแจกต่อที่ อ.ท่าสองยาง(ตาก) ,แวะแจกสื่อฯ English Version ที่ค่ายอพยพ ,อ.แม่ละมาด(ตาก)  ไปพักที่อ.อุ้มผาง(ตาก)

วันที่ 23 มกราคม 2554
      เช้าวันนี้ แจกที่ อ.อุ้มผาง(ตาก) ,อ.พบพระ(ตาก)  ตั้งใจจะกลับขอนแก่นวันนี้แต่มืดก่อนกลับไม่ไหว เลยพักที่อ.แม่สอด(ตาก)

วันที่ 24 มกราคม 2554

     เช้าวันนี้ แจกที่ อ.แม่สอด (ตาก)ซึ่งเคยแจกแล้ว ก็เลยแจกนิดหน่อย 2 ตลาด และศูนย์ราชการบางหน่วยงาน มีบางคนบอกเคยได้รับแล้ว เสร็จแล้วเดินทางกลับ ระหว่างทางเจอตลาดใหญ่ๆหลายที่ก็ลงแจก  สุดท้ายแจกที่ ต.ทรัพย์ไพวัลย์(อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) จนเอกสารหมด แล้วกลับขอนแก่น

           สรุปแจกสื่อฯ ประมาณ 12,000 แผ่น รวม 13  อำเภอ (อำเภอเก่าที่เคยแจกแล้ว 2  อำเภอ)  6  จังหวัด 1 ตำบล และ ตามหมู่บ้านทางผ่านอีกหลายๆหมู่บ้าน(ไม่ได้นับ) โดยรถยนต์ 1  คัน  สมาชิก 3 ท่าน

 ยินดีในบุญกับ.....

*  ชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วม  ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  อ้างอิงจากพระไตรปิฎก ชุด  91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การตอบรับของผู้รับสาร

*  นักท่องเที่ยวที่อุ้มผางบอกว่า พวกคุณเข้าใจผิด ตีความพระไตรปิฎกผิด
*  ชาวกระเหรี่ยงชาวเขารับเอกสารด้วยความนอบน้อมมากๆ
*  ชาวบ้านที่อมก๋อยและอุ้มผางพูดคล้ายๆกันว่า พวกคุณช่างกล้าหาญเหลือเกิน ไม่เคยมีชาวพุทธทำแบบนี้ มีแต่ศาสนาอื่นที่ทำ ขออนุโมทนาบุญด้วย อยากเห็นชาวพุทธมาเปิดเผยคำสอนที่ถูกต้อง
*  หลายๆท่านเห็นด้วยและขอเอกสารไปแจก 

 รายงานโดย  ....... หัฎฐกร  พุทธเจริญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317893674983376.60360.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994