[186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[186] 11-14 มีนาคม 2554

ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

 

ทริปเฉพาะกิจสามเหลี่ยมทองคำ 
ประกอบด้วยทีมงานทั้งหมด 9 คน  ขอนแก่น 3 คน  เชียงใหม่ 2 คน และเชียงราย 4 คน    

วันที่ 11มีนาคม 2554

     วันนี้ทีมงานออกเดินทางตอนเช้าจากขอนแก่น 3 คน ได้ไปแจกสื่อ หยุด !ทำร้ายพระพุทธศาสนา   
อำเภอ อ.ชาติตระการ(พิษณุโลก), อ.ทองแสนขัน(อุตรดิตถ์), ถึงที่พักที่ จ.เชียงใหม่บ้านเปิ้ลประมาณ 3 ทุ่ม

และทีมงานจากเชียงรายจำนวน 4 คน ได้ไปแจกสื่อหยุด !ทำร้ายระพุทธศาสนา  
อำเภอแม่ลาว, แม่สรวย, เวียงป่าเป้า(เชียงราย), วังเหนือ(ลำปาง)


วันที่ 12 มีนาคม 2554

     วันนี้มีทีมงานจากเชียงใหม่มาเพิ่ม2 คน รวมเป็น 5 คน ไปแจกต่อที่ 
อ.เชียงดาว, เวียงแหง, ไชยปราการ, ฝาง, แม่อาย(เชียงใหม่)    
ถึงที่พักบ้านพลตรีคำนึงและป้าสุภาพร สวัสดี อ.เมืองเชียงรายประมาณ 5 ทุ่ม


วันที่ 13 มีนาคม 2554 

     วันนี้ ปักหลักที่เชียงรายแจกกาดร่องขุ่นและวัดร่องขุ่น อ.เมืองเชียงราย 


วันที่ 14มีนาคม 2554

     ไปแจกต่อที่ อ.เชียงแสน, ตลาดสามเหลี่ยมทองคำ, กาดหัวเวียงอ.เวียงป่าเป้า, 
กาดแม่ขะจาน ต.แม่ขะจาน สุดท้ายแจกที่ตลาดน้ำพุร้อน(อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย)  แล้วกลับขอนแก่นสรุป   แจกสื่อฯ ประมาณ 14,000 แผ่น รวม 12อำเภอ  5 จังหวัด 3 ตำบล  
         โดยรถยนต์ 2  คัน  สมาชิก 9ท่าน


ยินดีในบุญกับ..... 
*  เปิ้ลและครอบครัวที่เอื้อเฟื้อที่พักและอาหาร
*  พลตรีคำนึง และป้าสุภาพร สวัสดี ที่เอื้อเฟื้อที่พักและอาหาร
*  ชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วม  ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  
    อ้างอิงจากพระไตรปิฎก ชุด  91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 


การตอบรับของผู้รับสาร
*  มีคนไม่เห็นด้วยหนึ่งคนที่ตลาดหัวเวียงบอกว่า !ไม่เห็นด้วยๆๆๆ
*  ที่สามเหลี่ยมทองคำมีฝรั่งเยอะมากตอบรับดี
 

                                                                                                      รายงานโดย น้องบีม

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317921551647255.60373.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994