[192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554

เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

รายงานการแจกเอกสาร
หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา และใคร?คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ
โดย..กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา
**************************************

คณะเปิดเผยพระพุทธศาสนาในคราวนี้ จำนวน 76 ท่าน รถโค้ชปรับอากาศ 2 คัน แจก  14 อำเภอ 1 ตำบล 3 จังหวัด   

วันศุกร์ที่ 29  เมษายน 2554 
               สมาชิกจากถิ่นข้าวเหนียวเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ “ทรงศักดิ์”(คันที่ 2)จำนวน  27 ท่าน  ออกจากโรงแรมเจริญธานีปริ้นเซ็ท  ประมาณ 11.30 น. ถึงที่นัดหมายข้างห้างเทสโก้ โลตัส รังสิต ประมาณ 18.00 น. 
               เพื่อสมทบกับสมาชิกที่กรุงเทพฯโดยรถ “ฉวีวรรณ”  (คันที่ 1)  จากนั้นเดินทางออกจากบริเวณดังกล่าว ประมาณ 19.39 น.   บางท่านหลับบ้าง  ไม่หลับบ้าง   ตื่นๆ   หลับๆ  หรือบางท่านหลับตลอดการเดินทางก็อาจจะมี

 วันเสาร์ที่  30  เมษายน 2554 
               รุ่งอรุณของวันนี้ 05.10 น. มาถึงอำเภอเมือง (สุราษฎร์ธานี)หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว จึงพากันเดินแจกสื่อหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาและแผ่นพับ “ ใคร?คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ”  ตลาดที่นี่ใหญ่มาก  ผู้คนรับเอกสารดี  เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสะดวกแก่พวกเราในการทำงานดีมาก ค่ะ
               จากนั้นแยกสายโดยคันที่ 1 นำสมาชิกไปแจกอำเภอพุนพิน,ท่าชนะ(สุราษฎร์ธานี) ส่วนรถคันที่ 2  ไปแจกที่อำเภอไชยา,ตำบลคันธุลี(สุราษฎร์ธานี)  ในภาพรวมการแจกสื่อฯวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น  ชาวบ้านให้ความสนใจรับเอกสารดีมากค่ะ
               ต่อจากนั้นเข้าสู่จังหวัดชุมพรโดยรถคันที่ 1 ไปแจกที่อำเภอทุ่งตะโก ส่วนคันที่ 2 ไปแจกสื่อที่ อำเภอละแม,สวี(ชุมพร) จากนั้นมารวมกันแจกที่อำเภอหลังสวน   แล้วรับประทานอาหารกลางวันที่สถานีรถไฟ  แล้วต่อไปยังอำเภอเมืองชุมพร  พอถึงช่วงเย็นเดินประกาศและแจกตามตลาด  ร้านค้า  บ้านเรือนและเข้าพักที่โรงแรมมรกต อำเภอเมือง (ชุมพร) ผู้คนมากมายสนใจรับสื่อฯดีมาก ค่ะ

 วันอาทิตย์ที่  1  พฤษภาคม 2554 
               ทุกท่านรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมมรกตเรียบร้อยแล้ว  รถคันที่ 1ไปแจกสื่อฯที่ อำเภอบางสะพาน  (ประจวบคีรีขันธ์), อำเภอท่าแซะ (ชุมพร)ส่วนคันที่ 2 ไปแจกที่ อำเภอบางสะพานน้อย, ทับสะแก(ประจวบคีรีขันธ์)  จากนั้นรถทุกคันนำสมาชิกไปรวมกันแจกที่อำเภอเมือง (ประจวบคีรีขันธ์)  เสร็จสิ้นภารกิจด้วยสามัคคีในธรรมวันนี้แล้ว   จึงร่ำลากันและแยกย้ายกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
   
สรุปบรรยากาศการเปิดเผยพระพุทธศาสนา เป็นดังนี้ค่ะ
     1. รถคันที่ 2 จากอีสานเป็นผู้เคยร่วมแจกสื่อฯมาแล้ว 100 %  ส่วนคันที่ 1 ศูนย์รวมที่กรุงเทพฯ เป็นสมาชิกที่มาร่วมแจกสื่อฯเป็นครั้งแรกประมาณ 50 %    อีก 50 %  เป็นทีมงานคนเดิม
     2. ในภาพรวมมีการตอบรับดีมาก ส่วนมากเห็นด้วยกับข้อมูลในเอกสาร
     3. ที่อำเภอท่าชนะ มีรถประชาสัมพันธ์ผ่านมา  ขออาสาจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้โดยให้พวกเราส่วนหนึ่งขึ้นรถไปด้วย   แต่ไม่สามารถไปด้วยได้  เนื่องจากพวกเราต้องเดินทางไปที่อื่นอีก
     4.  ที่อำเภอพุนพิน  เด็กมารับเอกสารไปแล้ว  ผู้ปกครองบอกว่า “ให้กราบนี่คำพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้า”
     5. ที่อำเภอพุนพินชาวบ้านคุยกันว่า  “กูบอกแล้ว  อย่าเอาเงินให้พระ”
     6. ที่ชุมพร ชาวบ้านขอป้ายไปอ่านให้คนในครอบครัวฟัง
     7. ผู้ที่รับแผ่นพับ    “ ใคร?คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ”  คุยกันว่า “นี่ไงกูว่าแล้ว..ตัดไม้ทำลายป่ากันดีนัก”
     8. บางคนพูดว่า “ไม่เคยให้เงินพระมานานแล้ว”
     9. หลายคนที่ขอเพิ่มเพื่อจะไปแจกคนอื่นๆ
   10. มีคนโทรศัพท์ไปวัดสามแยกทันทีที่ได้รับเอกสาร  แต่ไม่มีคนรับสาย
   11. บางคนพูดว่า  “ทำอย่างนี้ดีมากๆเลย”
   12. บางคนพูดว่า “น่าจะไปแจกที่วัดธรรมกายบ้าง”    คำตอบ  “ไปแจกมาแล้วค่ะ”
   13. บางคนพูดว่า “ทำไมไม่ไปแจกที่วัดป่าบ้านตาด”   คำตอบ  “ไปแจกมาแล้วครับ”
   14. บางคนพูดด้วยความคับแค้นใจ “พระวัด......ใครจะบวชที  เรียกเงิน 3 หมื่น จะบวชหา.....ทำไม”
   15. ที่อำเภอละแม มีคนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาขอเอกสาร และโชว์เฟอร์รถ 6  ล้อก็ขอด้วยเหมือนกัน ค่ะ
   16. ที่อำเภอละแม คุณลุงขายเสื้อผ้าพูดว่า “น่าจะเอามาตั้งนานแล้ว (เอกสาร) และขอไปแจกด้วย

* ยินดีในบุญกับ *

     * คุณสุคำ  กอบคำ (น้อย) เจ้าของโรงพิมพ์กอบคำการพิมพ์  จังหวัดพะเยา ที่เอื้อเฟื้อแผ่นพับหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาจำนวนมากและแผ่นพับ “ใคร?คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ” จำนวนหนึ่ง  เพื่อการเผยแพร่ในครั้งนี้ ค่ะ
     * ทีมงานที่ผลิตเอกสาร “คู่มือสำหรับสมาชิก” ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสามัคคีในธรรม
     * ทีมงานที่ได้ออกสำรวจพื้นที่ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความสะดวก  ราบรื่นในการเดินทางไปแจกสื่อฯครั้งนี้
     * ทีมประสานงานทั่วไป  รวมทั้งวางแผนในการทำงานทุกอย่าง  ทุกขั้นตอนได้อย่างเรียบร้อย  
     * คุณธวัชและญาติๆที่อำนวยความสะดวกเรื่องอาหาร น้ำดื่ม  และนำทางในเขตพื้นที่ออกแจกสื่อฯ  
     * ทุกๆท่านที่สละทรัพย์ตามกำลังร่วมสมทบเข้ากองกลางเป็นค่าพาหนะ  ที่พัก และอาหารแก่สมาชิก ค่ะ
     * ชาวทิพย์และทุกท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระพุทธศาสนาเพื่อความรุ่งเรืองตลอดไป
     * พนักงานขับรถและผู้ช่วยทุกท่านของรถทั้ง 2 คันที่นำพวกเราถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย
     * ชาวทิพย์ทุกท่านที่ช่วยอารักขาความปลอดภัยให้แก่พวกเราได้ทำงานอย่างสะดวก ราบรื่นตลอดเส้นทาง

ยินดีในบุญค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ก่อนหน้านั้นช่วงปี 2553 มีผู้บุกเบิกท้องถิ่นได้แจกเอกสารสื่อธรรมใน จ.ชุมพรก่อนหน้ารายละเอียดดังนี้

^-^ชญานิศ  ยินดีในบุญกับทุกท่านน่ะค่ะ
                                           
                                    จากที่ ข้าฯ ได้ลงประกาศไว้ว่าหากมีญาติธรรมที่จังหวัดชุมพรหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ถือตามนี้ให้ติดต่อมาที่ ข้าฯ นั้น
                           ปรากฎว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีญาติธรรม ในจ. ชุมพร หรือจ. ใกล้เคียงติดต่อมา (อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ   อยากรู้ว่ามีใครที่ถือตามนี้อีก 
                           ที่ชุมพรแล้วมาร่วมปรึกษากันฯลฯ)question

                                   :)   แต่     ผู้ที่ติดต่อหา ข้า ฯ คือพี่ ธวัชชัย ที่  จ. หนองคาย      
                           แล้วพี่ธวัชชัยก็มีความประสงค์ที่จะจัดส่งเอกสาร " หยุด! ทำร้ายพุทธศาสนา " ให้แก่ ข้าฯ  จำนวน 1,000  ชุด 
                           ข้า ฯ ได้รับเมื่อวันที่   15 ก.ค. 53 ก็ได้แจกเอกสารไปแล้ว วันที่ 15 ตอนเย็น ณ หลังตลาดสดเทศบาล อ. เมือง จ. ชุมพร
                           และ เช้าวันเสาร์ ที่ 17 ก.ค. 53  ณ บริเวณ ด้านหน้า ด้านใน ตลาดสดเทศบาล อ. เมือง จ. ชุมพรค่ะ
                           (ไม่มีรูปถ่ายเพราะเดินแจกคนเดียวค่ะ)

                                     >:(   ส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่รู้ว่าพระรับเงิน รับทองผิดวินัย 
                                     >:(   คนที่ไม่รับเอกสาร                                                    โดยเฉลี่ย   10  %
                                     >:(   รับและเข้าใจและรับแล้วเฉยๆก็มี                                                60 %     
                                     >:(   รับ เข้าใจ และมีการหยุดพูดคุยกัน                                              30 %
                                                 
                                         ข้าฯ เห็นว่าเป็นการแจกเอกสารครั้งแรกก็เลยแจ้งให้พวกพี่ ๆทราบโดยเฉลี่ยค่ะ

                                                                              
                                                                                                                                 ชญานิศ  ชุมพร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317927054980038.60379.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994