[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 1

[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 1

☼  รายงาน ทริป   ☼    เรือด่วนเจ้าพระยา 1   

✲ ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา 1 นี้มี สมาชิกและญาติธรรมที่มาร่วมกันแจกเอกสารสื่อธรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 68 ท่านค่ะ    โดยทีมงานได้นำเอกสาร หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา และ เอกสารแผ่นพับชุดเตือนภัยพิบัติ  ...  ซึ่งครั้งนี้เดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา  จอดตามท่าเรือจำนวน 16 ท่าเรื่อริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ทั้งในเขตฝั่งพระนครและเขตฝั่งธน  ….  ซึ่งทีมงานได้ทำการแจกเอกสารดังกล่าวในเขตแหล่งชุมชน และ ตลาด   ประกอบด้วย ท่าน้ำนนท์  ท่าบางศรีเมือง ท่าเขียวไข่กา ท่าพายัพ  ท่าเทเวศน์  ท่าพระราม 8  ท่าพระอาทิตย์ ท่าสะพานพระปิ่นเกล้า ท่าเตียน ท่าสะพานพุทธ ท่าราชินี ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ท่าช้าง ท่าราชวงศ์  และท่าดินแดง  ค่ะ …. ✲

 

ยินดีในบุญ

ยินดีในบุญกับ ทีมงานและสมาชิกที่ร่วมงานในทริปนี้ทั้ง 68 ท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ ผู้เอื้อเฝื้อเครื่องดื่มทุกท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ พี่น้อย กอบคำ ที่เอื้อเฝื้อเอกสารสื่อธรรมค่ะ
ยินดีในบุญกับ ผู้ใจบุญที่ส่งเงินสนับสนุนในการแจกสื่อค่ะ
ยินดีในบุญกับ ชาวทิพย์ทุกท่าน ที่ดูแลรักษาพวกเราค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317930814979662.60382.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994