[196] พฤษภาคม 2554 เชียงราย

[196] พฤษภาคม 2554 เชียงราย

ร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
รายงานการดำเนินงานโดย คุณสุภาพร สวัสดี
* ------------------------------------------------------------------------------------- *

สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
จัดการอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
  
ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 
รุ่นที่ 1 วันที่  9- 10 พฤษภาคม 2554    มีผู้เข้าอบรม 200 ท่าน 8 อำเภอ
 
รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554    มีผู้เขาอบรมประมาณ 200 กว่าท่าน 10 อำเภอ 

          พลตรีคำนึง  สวัสดี ประธานกกต.จังหวัดเชียงราย ได้นำพระไตรปิฎกขึ้นไปอ่านและได้นำพระธรรมวินัย คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ ทอง-เงินไม่ควรถวายพระภิกษุและสามเณรได้บาปทั้งผู้รับและผู้ถวาย พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้และได้พูดถึงเรื่องภัยพิบัติ ใครเป็นคนทำให้เกิดภัยพิบัติ? 
          ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมงพร้อมกันนี้คุณป้าสุภาพร คุณป้าวรรณพร คุณชิดภูมิ ได้ร่วมกันแจกสื่อธรรมะและแผ่นพับภัยพิบัติให้กับคณะผู้เข้าอบรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2554
             มีน้องผู้หญิงสองท่านมาจากกรุงเทพได้เข้ามาขอสื่อธรรมะที่ร้านพร้อมทั้งซีดี แสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม ป้าได้มอบให้เยอะพอสมควรเพื่อที่จะได้ให้นำไปเผยแพร่ให้ญาติพี่น้องได้ศึกษา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
           ได้มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งได้โทรศัพท์มาจากกรุงเทพฯเพื่อขอสื่อธรรมะและซีดีแสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม คุณป้าสุภาพรได้จัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์พร้อมกันนี้ได้นำซีดีแสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม ไปให้รองหัวหน้าไปรษณีย์หลายชุด และได้มีการแจกสื่อธรรมะพร้อมแผ่นพับภัยพิบัติ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2554
            คุณพิศมัยกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา อ.พาน จ.เชียงราย ได้โทรศัพท์ขอสื่อธรรมะและหนังสืออุทิศบุญที่ได้ผลที่บ้านศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่กำลังจะศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
           คุณป้าสุภาพร คุณป้าวรรณพร ได้ไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้ท่านนายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อขออนุญาตแจกสื่อธรรมะและแผ่นพับภัยพิบัติ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เนื่องในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หลังจากยื่นหนังสือเสร็จแล้วได้แจกสื่อธรรมะและแผ่นพับภัยพิบัติให้กับข้าราชการและบุคคลากรในหน่วยงานของท่านด้วย
            และในวันเดียวกันนี้ คุณป้าสุภาพรและคุณป้าวรรณพร ได้ไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อขออนุญาตแจกสื่อธรรมะและแผ่นพับภัยพิบัติให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการตำรวจทุก ๆ ท่าน ได้พูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาเป็นของชาวพุทธทุก ๆ ท่าน เพียงแต่ชาวพุทธไม่ได้ศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมาย ถ้าท่านเห็นพระภิกษุสามเณรออกมาเรี่ยไร ทอง-เงิน ท่านควรจะตักเตือนก่อน ถ้าเตือนแล้วยังไม่หยุดท่านควรจับได้เลยเพราะมันมีข้อกฎหมายห้ามอยู่
             ตอนบ่าย คุณป้าสุภาพร คุณป้าวรรณพร คุณป้าศุภวรรณ คุณพรหมพจน์  ได้ไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้ท่านนายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเพื่อขออนุญาตแจกสื่อธรรมะและแผ่นพับภัยพิบัติในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เนื่องในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางกลุ่มได้คุยกับท่านนายอำเภอเป็นเวลานานพอสมควร ท่านสนใจท่านได้ขอหนังสือธรรมะไว้หลายหมวด หนังสืออุทิศบุญที่ได้ผล ซีดีที่แสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล อีกหลายชุด ท่านได้แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยและให้การสนับสนุน พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินให้ทางกลุ่มจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าพิมพ์หนังสือสื่อธรรมะ ท่านยังได้มอบของบำรุงร่ายกายให้แข็งแรง ทางกลุ่มขออนุโมทนาบุญกุศลมายังท่านนายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมครอบครัวของท่านด้วยค่ะ หลังจากการพูดคุยกับท่านแล้วทางกลุ่มก็ได้แจกสื่อธรรมะและแผ่นพับภัยพิบัติให้ข้าราชการและบุคคลากรให้หน่วยงานของท่านด้วย
             ต่อจากนั้นได้เดินทางไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายเพื่อยื่นหนังสือแถลงการณ์ต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย ทางกลุ่มได้พูดคุยกับท่านผู้กำกับเป็นเวลานานพอสมควร ท่านได้ขอหนังสือธรรมะไว้หลายหมวด และซีดีการแสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม อาจิณณฺสีโล ไว้หลายชุด หลังจากนั้นทางกลุ่มก็ได้แจกสื่อธรรมะและแผ่นพับภัยพิบัติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุก ๆ ท่าน

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
          คุณป้าสุภาพร  คุณป้าวรรณพร  ได้เดินทางไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย แต่ผอ.สำนักพุทธฯไม่อยู่ รองผอ.สำนักพุทธ(เป็นผู้หญิง)ได้เข้ามารับหนังสือแถลงการณ์แทน ซึ่งการไปครั้งนี้หลังจากได้พูดคุยกับรองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาและมีเจ้าหน้าที่สำนักพุทธอีกหลายท่านได้ให้ความสนใจและนั่งคุยกันเป็นเวลานานเกือบ 2 ชั่วโมง เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา 
          เจ้าหน้าที่ท่านพูดว่าคุณป้าทำอย่างนี้ดีกว่าที่คุณป้าไปสร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร คุณป้าออมาเผยแพร่ให้ชาวพุทธได้ศึกษาเรียนรู้แก่นแท้ของศาสนาพุทธ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ หนูก็ได้ศึกษาอ่านบ้างเล็กน้อย พระไตรปิฎกพอเข้าใจบ้าง พระพุทธเจ้าเป็นลูกพระมหากษัตริย์ก่อนจะบวชพระพุทธเจ้าก็สละทุกอย่าง พระภิกษุสามเณรเดี๋ยวนี้นะจะตั้งตัวเองเป็นพระศาสดาเสียเอง พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ห้ามพระภิกษุสามเณรรับ ทอง-เงิน แต่ภิกษุไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ รับทอง-เงิน มีเงินฝากธนาคารไว้เยอะ ๆ มีมือถือ เป็นส่วนตัว ซื้อรถมามีคนขับให้ ถ้าภิกษุทำตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้า กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาขอย้อนถามว่าท่านจะรักษาพระพุทธศาสนาหรือทำลายพระพุทธศาสนากันแน่
          คุณป้าสุภาพร  คุณป้าวรรณพร  ได้ไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้ท่านผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ท่านถามกล่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาจะให้ผมช่วยทำอย่างไรบ้าง คุณป้าสุภาพรได้เรียนท่านไปว่า ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงรายและท่านเป็นผู้รักษากฎหมายขอให้ท่านแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาขอให้ท่านเอาเรื่องพระพุทธศาสนา ทอง-เงิน ไม่ควรถวายภิกษุจากพระไตรปิฎกเล่ม 3 หน้า 940 เล่มสีน้ำเงิน เล่ม3 หน้า 887 เล่มสีแดง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้แสดงอย่างนี้
          พระบัญญัติ  อนึ่งภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (ต้องสละสิ่งของนั้นออกไปจึงจะพ้นโทษได้) จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทยฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ชุด 91 เล่ม และขอให้ท่านสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบภิกษุสามเณรที่ออกมาเรี่ยไร ทอง-เงิน มีกลุ่มชาวพุทธแจ้งมาที่กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนามีวัดอยู่หลายวัดที่ให้ชาวบ้านเอารถแห่ออกมาเรี่ยไรเงินตามถนน แล้วแบ่งให้ชาวบ้านเป็นเปอร์เซ็นต์
 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554
          ได้มีนายทหารท่านหนึ่งอยู่ค่ายเม็งรายมหาราช ได้เข้าไปที่บ้านศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อขอสื่อธรรมะและซีดีแสดงธรรมะโดยหลวงปู่เกษม เยอะพอสมควร ได้ถามว่ารู้ได้อย่างไร ตอบว่าได้ไปอ่านป้ายติดไว้ที่หน้าค่ายเม็งราย ผมอ่านแล้วสนใจที่จะศึกษา ผมกำลังศึกษาคณะพุทธศาสนาที่วัดพระแก้ว 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
          ได้ไปพบหมอที่โรงพยาบาลค่ายเม็งราย นายทหารท่านนั้นได้เข้ามาหา คุยให้ฟังผมได้อ่านหนังสือธรรมะและเปิดซีดีหลวงปู่ดูทำให้ผมเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น

                                                                                                                    รายงานโดย สุภาพร สวัสดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392467557525987.1073741862.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994