[198] 1-3 มิถุนายน 2554 เชียงราย

[198] 1-3 มิถุนายน 2554 เชียงราย

ร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
รายงานการดำเนินงานโดย คุณสุภาพร สวัสดี
✤ --------------------------------------------------------------------- ✤

วันที่ 1 มิถุนายน 2554

         กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดพระพุทธศาสนา 12 ท่านจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และเชียงรายได้ร่วมกันแจกสื่อธรรมะและแผ่นพับในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการหลายหน่วยงานและมีเจ้าคณะอำเภอแม่สายร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 400 ท่าน 
          กลุ่มได้แจกสื่อให้เจ้าคณะอำเภอแม่สาย ทางกลุ่มได้พูดคุยกับท่านด้วย กลุ่มได้นำสื่อมาแจกให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เงิน-ทองไม่ควรถวายให้ภิกษุ พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อยู่ในศีล 227 ข้อ ห้ามพระภิกษุ สามเณร รับทอง-เงิน ผู้ถวายก็ได้บาป ผู้รับก็ได้บาป มีที่ไปคือนรก ประโยชน์อะไรในปาติโมกข์สวด 3 ครั้งแล้วเสแสร้งแกล้งไม่รู้ทุก ๆ วัน เป็นปาจิตตรีย์ ข้อ 73 พระบัญญัติเล่ม 4 หน้า 778 บรรทัดที่ 6-16 สวดปาติโมกข์ แล้วโกหกทุก ๆ วันไปนรก
          และในวันเดียวกันหลังจากแจกสื่อธรรมที่ที่ว่าการอำเภอแม่สายแล้วทางกลุ่มได้เดินทางไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้ท่านนายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพื่อขออนุญาตแจกสื่อธรรมและแผ่นพับ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หลังจากยื่นหนังสือเสร็จแล้วทางกลุ่มก็ได้แจกสื่อธรรมะและแผ่นพับให้กับข้าราชการและบุคคลากรในหน่วยงานของท่านนายอำเภอเชียงแสน  ขออนุโมทนาบุญกับคุณอนุพงษ์ที่เป็นข้าราชการประจำอยู่ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน มีความสนใจมากได้ขอสื่อและซีดีแสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษมหลายชุดเพื่อนำไปศึกษาและจะนำไปให้คุณแม่ศึกษาด้วย และพร้อมกันนี้ได้ขอสื่อธรรมะเพิ่มเพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นบ้าง และได้สอบถามเส้นทางไปวัดป่่าสามแยกจะไปยังไง กลุ่มก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้แล้ว
          หลังจากที่แจกสื่อธรรมะและแผ่นพับที่ว่าการอำเภอเชียงแสนแล้วได้ไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ซึ่งท่านก็ได้สอบถามทางกลุ่มว่ามาจากไหน ที่บ้านเผยแผ่ตั้งอยู่ที่ไหน เพราะท่านกลัวว่าใกล้จะมีการเลือกตั้ง กลัวจะมีการแอบแฝง ทางกลุ่มก็ได้เรียนท่านทราบท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ของอำเภอเชียงแสนและเป็นผู้รักษากฎหมาย เวลามีการประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็ขอให้ท่านเอาเรื่องพระพุทธศาสนา เอาธรรมะและวินัยของพระภิกษุสามเณรรับทอง-เงินไม่ได้ ผู้ถวายได้บาป ผู้รับก็ได้บาป พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อยู่ในศีล 227 ข้อ ขอให้ท่านสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ตรวจสอบภิกษุสามเณรและชาวบ้านเอารถแห่เพื่อเรี่ยไรทอง -เงิน ของชาวบ้าน ตอบบ่ายทางกลุ่มได้ไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้ท่านนายอำเภอดอยหลวง เพื่อขอนุญาตแจกสื่อธรรมะและแผ่นพับในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านวันที่ 3 มิถุนายน 2554 หลังจากยื่นหนังสือเสร็จทางกลุ่มก็ได้แจกสื่อธรรมะให้กับข้าราชการและบุคคลากรในหน่วยงานด้วยค่ะ หลังจากนั้นทางกลุ่มได้ไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยหลวง เพื่ออนุญาตแจกสื่อธรรมะและแผ่นพับให้กับข้าราชการและบุคคลากรในหน่วยงานซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เล่าให้ทางกลุ่มฟังว่า มีภิกษุได้มาขออยู่ที่วัดอำเภอดอยหลวง มาจาก จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราชอยู่นานพอสมควรและไ้ด้หลอกเอาเงินเจ้าอาวาสและเงินชาวบ้านไปเยอะพอสมควรบอกว่าจะกลับบ้านไปเพื่อแบ่งมรดกแล้วจะเอาเงินมาสร้างวัดให้ เจ้าอาวาสและชาวบ้านได้มาแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจดอยหลวงซึ่งก็ยังตามจับตัวไม่ได้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้กลุ่มทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะเข้าไปเยี่ยม อบต.ดอยหลวง ข้าราชการทุกหน่วยงานและชาวบ้านอยู่ที่นั่นเยอะมากขอให้กลุ่มไปแจกสื่อธรรมะที่นั่น ซึ่งกลุ่มก็ได้ไปแจกสื่อซึ่งมีประมาณ 400 ท่าน
 


วันที่ 2 มิถุนายน 2554 

          กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาได้ไปแจกสื่อธรรมะและแผ่นพับ ใคร? คือผู้ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ  ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านประมาณ 400 ท่าน หลังจากแจกสื่อธรรมะที่ว่าการอำเภอแม่จันเสร็จแล้วกลุ่มได้ไปแจกสื่อธรรมะในตลาดสดอำเภอแม่จัน มีผู้สนใจได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ กันออกไปส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับกลุ่ม และก็ได้ตั้งคำตามกลุ่มมาว่า"ถ้าเราไม่ถวายเงินให้ภิกษุ เวลาเราตายก็จะไม่มีภิกษุมาสวดให้เราล่ะสิ ?” ทางกลุ่มก็ได้อธิบายให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเผาแบบเรียบง่ายไม่ต้องเอาศพมาตั้งไว้สวดและให้คนมาจุดธูปกราบไหว้ซากศพ เป็นบาปทั้งผู้ตายและผู้จัดงานศพ และเราก็ยังเอาไปถวายภิกษุอีก ยิ่งได้บาปมากขึ้น ได้พูดกับผู้ที่รับสื่อว่าอย่างคุณป้าสุภาพรถ้าตายไม่ให้จัดงานศพใด ๆ ทั้งสิ้นให้เอาไปเผาที่วัดป่าสามแยก เผาเสร็จก็ทำบุญตามทีหลังเสียค่าน้ำมันรถนิดหน่อย เงินที่เราจะมาจัดงานศพ 300,000-400,000 บาทก็ให้ลูก-หลานหรือผู้ที่ยากจน เด็กที่ไม่มีทุนการศึกษา เราจะได้บุญมากเราเอาเงินถวายพระทุศีล เราได้บาปและไปนรกวันที่ 3 มิถุนายน 2554

          กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา 9 ท่านได้ไปแจกสื่อธรรมะและแผ่นพับในทางพระพุทธศาสนาใคร ? คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมประชุมประมาณ 100 ท่าน กลุ่มได้ตั้งโต๊ะแจกหนังสือและซีดีแสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม ท่านนายอำเภอได้เรียนเชิญคุณป้าสุภาพร คุณพรหมพจน์ พูดการถวายเงินให้ภิกษุดีหรือไม่ดี
          คุณพรหมพจน์  ได้เอาพระไตรปิฎกขึ้นมาชี้แจง ทอง-เงิน ไม่ควยถวายภิกษุพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อยู่ในศีล 227 ข้อ ห้ามพระภิกษุรับทอง-เงินผู้ถวายก็ได้บาป ผู้รับก็ได้บาป ฯลฯ และได้ชี้แจงไปว่าที่กล่าวมาทั้งหมดทางกลุ่มไม่ได้คิดและทำขึ้นเองแต่เป็นไปตามพระไตรปิฎก  สุดท้ายคุณป้าสุภาพร ได้กล่าวขอบคุณท่านนายอำเภอ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้สละเวลาให้กลุุุุุ่มได้มีโอกาสขึ้นพูด กลุ่มขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพวกท่าน เพราะศาสนาพุทธเป็นของชาวพุทธทุกคนเพียงแต่ท่านไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเอง แผ่นพับที่กลุ่มได้แจกให้ท่านมีค่ามากขอให้ท่านนำไปศึกษาดูจะได้เข้าใจ


                                                                                                      คุณป้าสุภาพร  สวัสดี  (รายงาน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392469637525779.1073741863.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994