[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 2

[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 2

☼  รายงาน ทริป   ☼    เรือด่วนเจ้าพระยา 2

➸ ✲ ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา 2  ทริปนี้มี สมาชิกและญาติธรรมที่มาร่วมกันแจกเอกสารสื่อธรรมในครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ 70 ท่านค่ะ    โดยทีมงานได้นำเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา และ เอกสารแผ่นพับชุดเตือนภัยพิบัติ  ...  ซึ่งครั้งนี้เดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา  จอดตามท่าเรือจำนวน 19 ท่าเรื่อริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ทั้งในเขตฝั่งพระนครและเขตฝั่งธน  ….  ซึ่งทีมงานได้ทำการแจกเอกสารดังกล่าวในเขตแหล่งชุมชน และ ตลาด   ประกอบด้วย    ท่าวัดเฉลิมพระเกียรติ   ท่าพิบูลย์ 4  ท่าวัดไทรม้าใต้  ท่าวัดแคนอก  ท่ากระทรวงพาณิชย์  ท่ากรมชลประทาน  ท่าพิบูลย์ 2   ท่าวัดเขียน  ท่าวัดเขมา+ (ข้ามฟาก)   วัดค้างคาว  ท่าวัดสร้อยทอง  ท่าบางโพ  ท่าเกียกกาย   ท่าวัดอาวุธวิกสิตาราม (ข้ามฟากท่าพายัพ)   ท่าวัดเทพนารี  ท่าสะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี้)   ท่าวัดคฤหบดี (ข้ามฟากท่าเทเวศน์)   ท่าสถานีรถไฟธนบุรี   และท่าวังหลัง ค่ะ  …  ➸✲

 

✿ ยินดีในบุญ ✿

ยินดีในบุญกับ ทีมงานและสมาชิกที่ร่วมงานในทริปนี้ทั้ง 70  ท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ ผู้เอื้อเฝื้อเครื่องดื่มทุกท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ พี่น้อย กอบคำ ที่เอื้อเฝื้อเอกสารสื่อธรรมค่ะ
ยินดีในบุญกับ ผู้ใจบุญที่ส่งเงินสนับสนุนในการแจกสื่อค่ะ
ยินดีในบุญกับ ชาวทิพย์ทุกท่าน ที่ดูแลรักษาพวกเราค่ะ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317208301718580.60089.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994