[200] 18 มิถุนายน 2554 แยกไฟแดง ถนนสีลม สุริยวงค์ พระราม 4 กทม.

[200] 18 มิถุนายน 2554

แยกไฟแดง ถนนสีลม สุริยวงค์ พระราม 4 กทม.

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
แจกเอกสารธรรมะ 
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
แจกเอกสารธรรมะ
ในทางพุทธศาสนาใครคือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ 
หนังสือ คิดว่าทำบุญ แต่ความจริง...ได้บาป

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554
ป้ายรถประจำทาง แยกไฟแดง ถนนสีลม สุริยวงค์ พระราม 4 กทม.

ยินดีในบุญกับพี่น้อย  กอบคำการพิมพ์ที่สนับสนุนเอกสารหยุด ทำร้ายพระพุทะศาสนา หยุดทำบาปให้กับตนเอง 

        หยุดถวายทอง เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร และเอกสารใครคือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ
     -  ยินดีในบุญกับเหล่าชาวทิพย์ที่มาร่วมกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในทุกๆครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317935561645854.60385.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994