[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

 

☼  รายงาน ทริป   ☼    เรือด่วนเจ้าพระยา 3

➸ ✲ ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา 3   ทริปนี้มี สมาชิกและญาติธรรมที่มาร่วมกันแจกเอกสารสื่อธรรมในครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ  105 ท่านค่ะ    โดยทีมงานได้นำเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา และ เอกสารแผ่นพับชุดเตือนภัยพิบัติ  ...  ซึ่งครั้งนี้เดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา ขนาด 120 ที่นั่ง  จอดตามท่าเรือจำนวน  20 ท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ทั้งในเขตฝั่งพระนครและเขตฝั่งธน  ….  ซึ่งทีมงานได้ทำการแจกเอกสารดังกล่าวในเขตแหล่งชุมชน และ ตลาดค่ะ  ➸✲   ประกอบด้วย 20 ท่าเรือ    

1 ท่าพระราม 5
2 ท่าพิบูลย์ 1
3 ท่าพระราม 7
4 ท่าวัดฉัตรแก้ว [ข้ามฟากท่าเกียกกาย]
5 ท่าวัดระฆัง [ข้ามฟากท่าช้าง]
6 ท่าวัดอรุณ [ข้ามฟากท่าเตียน]
7 ท่าวัดกัลยาณมิตร
8 ท่าเทศกิจ
9 ท่าสี่พระยา
10 ท่าคลองสาน (แวะรับประทานอาหาร)
11 ท่ากรมเจ้าท่า
12 ท่าปลายถนนลาดหญ้า
13 ท่าวัดม่วงแค
14 ท่าโอเร็ลเต็ล
15 ท่าวัดสุวรรณ [ข้ามฟากท่าโอเร็ลเต็ล]
16 ท่าสาทร (BTS สะพานตากสิน)
17 ท่าวัดเศวตรฉัตร
18 ท่าวัดวรจรรยาวาส
19 ท่าวัดราชสิงขร
20 ท่าราษฎรบูรณะ (Big C)
…  

 

✿ ยินดีในบุญ ✿

ยินดีในบุญกับ ทีมงานและสมาชิกที่ร่วมงานในทริปนี้ทั้งหมดทุกท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ ผู้เอื้อเฝื้อเครื่องดื่มทุกท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ พี่น้อย กอบคำ ที่เอื้อเฝื้อเอกสารสื่อธรรมค่ะ
ยินดีในบุญกับ ผู้ใจบุญที่ส่งเงินสนับสนุนในการแจกสื่อค่ะ
ยินดีในบุญกับ ชาวทิพย์ทุกท่าน ที่ดูแลรักษาพวกเราค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317939794978764.60391.315109618595115&type=3&uploaded=60

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994