[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

ร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
รายงานการดำเนินงานโดย คุณสุภาพร สวัสดี
* ------------------------------------------------------------------------------------- *

วันที่ 20 มิ.ย. 54
               คุณคำออน  แก้วอินศรี  ได้นำกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาเดินทางไป ร.พ.ศิริราช  เพื่อนำเงินไปบริจาคซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ตามวัตถุประสงค์ของคุณแม่ประวิทย์  มาลากุล  ท่านสั่งไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต  เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ทางกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา  ขอยินดีในบุญกับคุณคำออนด้วยค่ะ  แล้วทางกลุ่มได้ขออนุญาตแจกสื่อธรรมะหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาและแผ่นพับในทางพระพุทธศาสนา  ใคร? คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ ผลการตอบดีมาก

วันที่ 21 มิ.ย. 54
               กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ได้ไปยื่นหนังสือแถลงการณ์และสื่อธรรมะและบางส่วนของรัฐธรรมนูญ / บางส่วนของพรบ.คณะสงฆ์ / บางส่วนของประมวลกฎหมายอาญา / หนังสือตอบรับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / แผ่นพับหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดทำบาปให้กับตนเอง หยุดถวายทอง – เงินแด่พระภิกษุและสามเณร  / และแผ่นพับในทางพระพุทธศาสนา ใคร? คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ  / พร้อมซีดี –  ดีวีดี – วีซีดี แสดงธรรม โดยหลวงปู่เกษม  อาจิณฺณสีโล  6  ชุด  
               ให้กับประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลแพ่ง  ประธานศาลอุทธรณ์  อธิบดีศาลอาญา ประธานชมรมธรรมะ สำนักงาน ปปช. และได้ขออนุญาตแจกสื่อให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

วันที่ 22 มิ.ย. 54
                กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ได้ไปยื่นหนังสือแถลงการณ์และสื่อธรรมะและบางส่วนของรัฐธรรมนูญ / บางส่วนของพรบ.คณะสงฆ์ / บางส่วนของประมวลกฎหมายอาญา / หนังสือตอบรับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / แผ่นพับหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดทำบาปให้กับตนเอง หยุดถวายทอง – เงินแด่พระภิกษุและสามเณร / และแผ่นพับในทางพระพุทธศาสนา  ใคร? คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ  / พร้อมซีดี –  ดีวีดี – วีซีดี แสดงธรรม โดยหลวงปู่เกษม  อาจิณฺณสีโล  
               ให้กับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  หัวหน้าพรรคกิจสังคม  หัวหน้าพรรครักษ์สันติ  หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา  หัวหน้าพรรครักประเทศไทย  กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ได้ขออนุญาตแจกสื่อทุกพรรค

วันที่  23 มิ.ย. 54
               กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ได้ไปแจกสื่อธรรมะหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดทำบาปให้กับตนเอง หยุดถวายทอง – เงินแด่พระภิกษุและสามเณร และแผ่นพับในทางพระพุทธศาสนา  ใคร? คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพ และกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาได้ไปแจกสื่อที่ตลาดนำชัยกรุงเทพ

วันที่  24 มิ.ย. 54
               กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ได้ไปแจกสื่อธรรมะหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดทำบาปให้กับตนเอง หยุดถวายทอง – เงินแด่พระภิกษุและสามเณร และแผ่นพับในทางพระพุทธศาสนา  ใคร? คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ ที่ตลาดนัดอุตสาหกรรมกรุงเทพ

วันที่  25 มิ.ย. 54
               กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ได้ไปแจกสื่อธรรมะหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดทำบาปให้กับตนเอง หยุดถวายทอง – เงินแด่พระภิกษุและสามเณร และแผ่นพับในทางพระพุทธศาสนา  ใคร? คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ ที่ตลาดใหม่ดอนเมืองกรุงเทพ  ผู้ที่รับสื่อถามว่าภัยพิบัติจะล้างโลกหรือ ได้ตอบไปว่า ไม่ได้ล้างทีเดียวจะเกิดหนักขึ้นเรื่อย ๆ มนุษย์จะมีจำนวนน้อยลง ถ้าสนใจก็ให้ศึกษาดู ผลการตอบรับจากการแจกสื่อดีมาก  คุณป้าสุภาพร  สวัสดี  รายงาน

วันที่  7 ก.ค. 54
               กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ได้ไปแจกสื่อธรรมะหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดทำบาปให้กับตนเอง หยุดถวายทอง – เงินแด่พระภิกษุและสามเณร และแผ่นพับในทางพระพุทธศาสนา  ใคร? คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ ให้กับหมอและเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุที่หอประชุมอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หลังจากแจกสื่อธรรมะที่อำเภอเชียงแสนเสร็จแล้ว กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ได้ไปแจกสื่อธรรมะที่บ้านเหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย  หลังจากที่แจกสื่อธรรมะที่บ้านเหมืองแดงเสร็จแล้ว ทางกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาได้ไปแจกสื่อธรรมะที่ตลาดสดและร้านค้าที่บ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันที่  7 ก.ค. 54
               กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ได้ไปแจกสื่อธรรมะหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดทำบาปให้กับตนเอง หยุดถวายทอง – เงินแด่พระภิกษุและสามเณร และแผ่นพับในทางพระพุทธศาสนา  ใคร? คือผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เนื่องในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เกือบ 400 ท่าน รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานราชการอีกหลายท่าน ทางกลุ่มได้ขออนุญาตตั้งโต๊ะยาววางสื่อธรรมะ มีหมวดพระวินัย / หมวดบาปบุญ  / หมวดทานอุทิศ / หมวดอุทิศบุญที่ได้ผล / ที่มาของพระไตรปิฏกที่ชาวพุทธควรเรียนรู้ / รูปเป็นที่พึ่งไม่ได้ 1 พระพุทธเจ้าปฏิเสธรูปตั้งแต่ทรงแสดงธรรมเทศนากัณฑ์แรก ธัมมจักปปวัตตนสูตร เล่ม 6 หน้า 45 บรรทัด 10 / คิดว่าทำบุญแต่ความจริงได้บาป คำถาม – คำตอบ / พร้อมทั้ง ซีดี – ดีวีดี – วีซีดี แสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม อาจิณณสีโล ได้เอาต้นฉบับจากทางวัดมาทำสำเนา แล้วนำเผยแพร่ วางไว้ที่โต๊ะสื่อธรรมะ เรื่องภัยพิบัติ / เรื่องเมื่อบาปให้ผล  มันไม่เกรงใจใคร / เรื่องภิกษุหาเงิน เป็นพวกอลัชชี / เรื่องขอถามชาวพุทธ / เรื่องพระธรรมวินัย  เป็นตัวแทนพระศาสนา / เรื่องไม่มีวัตถุอื่นใด แทนพระพุทธเจ้าได้ / เรื่องคุณประไพพร  / เรื่อง  คำสั่งถึง ผบ.ช.น.ภ.๑-๙ / เรื่อง ตำนิรัฐบาลมารค์ / เรื่อง ฯพณฯ นายก  ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ ควรทำตามคำปฏิญาณตน / เรื่องเทวดาช่วยเฉพาะคนที่มีบุญ / เรื่องเผาศพยาย นภัทรมณี / เรื่องภรรยาต้องปฏิบัติสามีให้ถูกต้อง ชุดนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยากได้กันเกือบทุกท่าน และมาเล่าให้กลุ่มฟังว่า โดนเมียด่าทุกวัน จะเอาไปให้เมียดู ให้ที่อยู่กับกลุ่มเอาไว้ ขอให้ทางกลุ่มจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์ บางท่านก็ขอส่งเรื่องการเผาศพยายนภัทรมณี  เพราะซีดี – ดีวีดี – วีซีดี หมดไม่พอ ทางกลุ่มได้ประกาศสื่อธรรมะแจกฟรี และซีดี – ดีวีดี – วีซีดี แจกฟรีค่ะ  เดินมาขอที่โต๊ะเต็มไปหมด แจกไม่เหลือเลย ทางกลุ่มได้ขออนุญาตท่านนายอำเภอขึ้นพูดที่ไปที่มาและชี้แจงในเรื่องการแจกสื่อธรรมะ  ทางท่านนายอำเภอได้เรียนเชิญ บ้านศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคุณป้าสุภาพร – คุณพรหมพจน์ ไปพูด มีกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง  ถามกลุ่มว่าทำไมเอามาพูดที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำไมไม่ไปพูดกับพระ ทางกลุ่มได้ชี้แจงว่าได้เข้าไปพบเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาคมาแล้ว แล้วทางกลุ่มก็ส่งหนังสือแถลงการณ์ให้กับเจ้าอาวาสทุกวัด ในเมื่อพระไม่แก้ไข เราเป็นโยมควรศึกษาเรียนรู้ เราเอาเงินถวายพระผู้ถวายก็ได้บาปพระก็ได้บาปไปนรกหลุมเดียวกัน กลุ่มไม่ได้คิดและพูดขึ้นเอง พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ขอให้ท่านศึกษาดูก่อนอย่าพึ่งตำหนิกลุ่มเดี๋ยวท่านจะได้บาป มีกำนันอีกท่านหนึ่ง ได้ถามกลุ่มไม่ถวายเงินพระแล้วพระจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนหนังสือ เดินทางต้องจ่ายค่ารถทางกลุ่มก็ได้ชี้แจงไปตามธรรมวินัย  ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้  เวลาที่ขอไว้หมดพอดี สุดท้ายคุณป้าสุภาพร  ก็ได้กราบขอบคุณท่านนายอำเภอ  หัวหน้าหน่วยงานกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ทางกลุ่มขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับท่านนายอำเภอ ท่านหัวหน้าหน่วยงาน ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ของอำเภอ ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านก็เป็นผู้ใกล้ชิดและดูแลชาวบ้านอยู่แล้ว ขอให้ท่านช่วยกันเผยแพร่ศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึง 5,000 ปี ทางกลุ่มได้เรียนให้ทุกท่านทราบว่า แผ่นพับที่ท่านรับไป ขอให้นำไปศึกษาดูอย่าทิ้งหรือเหยียบย่ำ เพราะกระดาษนี้บันทึกธรรมพระพุทธเจ้า

วันที่  8 ก.ค. 54
               กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา  มีคุณป้าสุภาพร – คุณป้าวรรณพร – คุณป้า   ศุภวรรณ – คุณพรหมพจน์  ได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอเชียงแสนอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อติดตามผลการตอบรับได้ไปนั่งคุยกับหัวหน้าหน่วยงาน แผ่นพับไม่มีใครทิ้งเลย ขออนุโมทนากับท่านนายอำเภอเชียงแสน มา ณ ที่นี้ด้วย ที่ท่านได้พูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านว่า  ทางกลุ่มเขาจัดอย่างนี้ดีนะเราได้รู้ในสิ่งที่ ไม่รู้ 
               ในวันเดียวกันนี้ทางกลุ่มได้ไปพบกำนันที่ท่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะขณะนั้นมีเวลาน้อย ได้จัดหนังสือแถลงการณ์  บางส่วนของรัฐธรรมนูญ บางส่วนของ พรบ. คณะสงฆ์ บางส่วนของกฎหมายอาญา หนังสือตอบรับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หนังสือคำถาม คำตอบ หมวดทานอุทิศ หมวดบาปบุญ หมวดวินัยพระ ที่มาของพระไตรปิฎกที่ชาวพุทธควรศึกษาเรียนรู้ รูปเป็นที่พึ่งไม่ได้ 1 พระพุทธเจ้าปฏิเสธรูปตั้งแต่ทางแสดงธรรมเทศนากัณฑ์แรก ธัมจักปปวัตตนสูตร เล่ม 6 หน้า 45 บรรทัด 10 และ ซีดี – ดีวีดี – วีซีดี แสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษมอาจิณฺณสีโล

                                                                             คุณป้าสุภาพร   สวัสดี  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392501614189248.1073741864.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994