[208] 6 สิงหาคม 2554 ท่าเรือสี่พระยา

[208] 6 สิงหาคม 2554 ท่าเรือสี่พระยา

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2554 .... บนเรือข้ามฝาก.... ท่าเรือสี่พระยา กทม
“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

ยินดีในบุญกับ พี่น้อย กอบคำ ที่เอื้อเฝื้อเอกสารสื่อธรรมครับ
ยินดีในบุญกับ ชาวทิพย์ทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยคำสอนพระพุทธเจ้า


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317942404978503.60395.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994