[209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สมุทรสงคราม

[209] 12-14 สิงหาคม 2554

ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สมุทรสงคราม

☼  รายงาน ทริป(พิเศษ ) เฉพาะกิจ    ☼    จ.ระนอง และ จ. ชุมพร < 12-14 สิงหาคม 2554 >

✲ ทริปเฉพาะกิจ จ.ระนอง มีสามชิกรวมทั้งหมด 35 ท่าน ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพ  ขอนแก่น ระนอง และภูเก็ต  ซึ่งเดินทางด้วยรถส่วนตัว ทั้งหมด 5คัน    โดยทีมงานได้นำเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา และ เอกสารแผ่นพับชุดเตือนภัยพิบัติ  ...  ทีมงานได้ทำการแจกเอกสารดังกล่าว     ในอำเภอ ต่างๆ เขต จ. ระนอง จ. พังงา , จ. สุราษฎรธานี และ จ. ชุมพร หลักๆ รวมทั้งหมด 15 อำเภอ     ➸    อ.เมือง  -  กระบุรี  - ละอุ่น – กะเปอร์ – สุขสำราญ (จ.ระนอง) - พะโต๊ะ - ปะทิว ( จ.ชุมพร)  – ตะกั่วป่า – กะปง – คุระบุรี (จ.พังงา) – บ้านตาขุน – ท่าฉาง – คีรีรัฐนิคม – พนม – วิภาวดี ( จ.สุราษฎร์ธานี)      รวมทั้งเก็บตกที่ ตลาดกลางบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และทางผ่านระหว่างเส้นทางตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวยค่ะ    ✲

  วันที่ 12 ส.ค. 2554    โดยทีมงานทั้งหมด  เดินทางออกจาก กทม. มุ่งสู่ จ. ระนอง  และจัดแผนทีมทำงานแยกย้ายกันลงพื้นที่ทำงานแต่ละอำเภอ   ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย


►  วันที่ 13 ส.ค. 2554    จัดทีมทำงานแยกย้ายลงพื้นที่ในอำเภอต่างๆ   และเข้าพักที่ อ.เมือง จ. ชุมพร
        
         ➸   โดยเช้าวันที่ 13 ส.ค. นี้ ทีมงานได้ ทำการแจกเอกสารสื่อธรรมฯ ที่ตลาดตอนเช้า ในเขต อ.เมื่อง จ.ระนอง  ได้มีกลุ่มผู้ที่หากินกับพระไม่พอใจได้เข้าทำร้ายร่างกาย โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาการบริเวณนั้นได้เข้ามาช่วยดูแล ความเรียบร้อย ซึ่งทีมงานเราก็ไม้ได้ต่อความหรือเอาความแต่ประการใด ถือว่าเป็นการได้ชดใช้กันไปค่ะ   

          
วันที่ 14 ส.ค. 2554    ทีมงานทุกท่านร่วมกันแจกสื่อธรรมฯ ที่ อ. ประทิว จ. ชุมพร  จน เส็จรภาระกิจเวลา ประมาณ 12.00 น.โดยประมาณ แยกย้ายเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาค่ะ 

 

ยินดีในบุญ

ยินดีในบุญกับ  ทีมงานและสมาชิกที่ร่วมงานในทริปนี้ทั้ง 35 ท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ  ผู้เอื้อเฝื้อเครื่องดื่มทุกท่าน
ยินดีในบุญกับ  คุณดนูและภรรยา  ที่เอื้อเฝื้ออาหารมื้อเย็นแก่ทีมงานทั้งหมด ค่ะ
ยินดีในบุญกับ  ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันวางแผนในการทำงานจนสำเร็จลุล่วงค่ะ
ยินดีในบุญกับ  พี่น้อย กอบคำ( กอบคำการพิมพ์ )  ที่เอื้อเฝื้อเอกสารสื่อธรรมฯ ค่ะ
ยินดีในบุญกับ  ผู้ใจบุญที่ส่งเงินสนับสนุนในการแจกสื่อ ทุกท่าน ( ไม่สามารถเอยนามได้หมด) ค่ะ
ยินดีในบุญกับ  ชาวทิพย์ทุกท่าน ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ตลอดจนชาวทิพย์ที่ดูแลรักษาพวกเราค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317944131644997.60397.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994