[217] ธันวาคม 2553 - กันยายน 2554 หมู่บ้านในเมืองขอนแก่น

[217] ธันวาคม 2553 - กันยายน 2554 หมู่บ้านในเมืองขอนแก่น

✲ รายงาน แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาตามหมู่บ้าน ในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น ✲

          หมู่บ้านจัดสรรและชุมชนต่างๆ ในเขตอ.เมืองขอนแก่น    –ชัยพฤกษ์ –นันทวัน –ชลลดา –พฤกษา –ภาภิรมย์(ศรีจันทร์) –บุศรินทร์ –สุพัชรี –ราชพฤกษ์1,2 –รัตนาธานี  –ชลพฤกษ์ –วี.ไอ.พี.7,9 –พิมานคำไฮ  –เบ็ญจวรรณ –กังวาน –เปรมฤดี –ชนากานต์ –บ้านเรา1–แลนด์&เฮาร์ส ปาร์ค   –หมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ด –ศิริพร1,2 –เกษมทรัพย์ –พิมานธานี –พวงเพชร1,3 –รุ่งอรุณ –ตะวันนาธานี –เขาไทย –เพชรทอง –การเคหะ –ริมบึง –พิมานชล  –วราศิริ –กันยารัตน์ –แสนสุข2 –เรา2(โนนทัน) –ราชาเพลส –ทองสอดแสง(โนนทัน)  –โพธิบันลังค์ –เรา2(หนองใหญ่)  –ศิริชลวิลล่า –รุ่งเรืองวิลเลจ(หนองใหญ่) –เมืองทองอัมรินทร์ –รุ่งเรืองวิลเลจ(ประชาสโมสร)–วชิระธานี –ธนาบุรี –สมบูรณ์ทรัพย์ –ฉัตรเพชร7 –ณัฐชยา –พัชรียา2 –PS HOME –เดชา –สุภัทรา –แก่นทองธานี1,2 –กมลฉัตร –มิตรอารีย์5–เบสโฮม1,2 –นันทกิจ –ชุมชนหน้ าเทคโนฯราชมงคล –ชุมชนซอยอนามัย –ชุมชนหนองวัด1,2,3 –ชุมชนซอยวุฒาราม –ชุมชนซอยวีระวรรณ –ชุมชนหลังร.ร.โสตฯ –ชุมชนซอยเมตตา   –ชุมชนหลังสนามกิฬา1,2  –ชุมชนเมืองเก่า –ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า –อาคารรถไฟอาเขต1,2 –ชุมชนหลังศูนย์ราชการ –ชุมชนธารทิพย์ –ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา –ชุมชนทุ่งเศรษฐี –ชุมชนมิตรสัมพันธ์ –ชุมชนตะวัน –ชุมชนหลักเมือง –ชุมชนโรงสี –เซ็นทรัลขอนแก่น
 
          หมู่บ้านต่างๆ ในเขตอ.เมืองขอนแก่น  185  หมู่บ้าน   –หนองหลุบ –สะอาด –โสกแสง –โคกฟันโปง –เป็ด –โนนทัน –หนองไฮ –หนองใหญ่ –โนนสวรรค์(ต.พระลับ) –เลิงเปือย –แสงอรุณ –พระคือ –โพธิ์ทอง –ตลาดนัดวันศุกร์(ท่าพระ-หนองบัวดีหมี) –หนองตาไก้  –โคกล่าม –หนองเม็ก –ม่วงโป้ –โนนกู่ –ป่าหม้อ -สาวะถี –ตลาดลานค้าชุมชนบ้านม่วง –ม่วง  –ทุ่ม –เหล่าเกวียนหัก –โคกสูง –เหล่านาดี –เหล่านางาม –หนองคู –หว้า –ตลาดอบต.บ้านหว้า –เหล่าโพนทอง –ดอนช้าง –ป่าเหลื่อม –ป่าสังข์ –หนองฮี –หนองโพธิ์ –หนองบัวดีหมี –ตลาดสดหนองบัวดีหมี –กอก –ตูม–กุดกว้าง –ดอนบม –โนนตุ่น(ต.เมืองเก่า) –ผือ –ดอนดู่  –สงเปือย –โคก – อัมพวัน –เต่านอ –ศิลา –โนนเรือง –หนองปอ –ท่อนน้อย –ค้อ –โนนลาน –โคกสี(ต.บ้านค้อ) –โคกเปี้ย –โนนแต้ –เนินทอง –หัวถนน –ฮ่องเดื่อ –บึงอีเฒ่า –ท่าแก –ดงพอง –บึงเรือใหญ่ –หนองเต่า –ยางหย่อง –ท่าพระทราย –ดอนธาตุ –ท่าฉาง –ห้วยซัน –นาเพียง –เหมือดแอ่ –หนองหัววัว –ปากเปือย –คุยโพธิ์ –บึงสวางค์ –บึงใคร่นุ่น –ท่าหิน –บึงเนียม –บึงฉิม –โนนสวรรค์(ต.แดงใหญ่) –ป่าชาด –แดงใหญ่ –ตลาดสดอบต.แดงใหญ่ –หนองกอย –งิ้ว –ตอกแป้น –โนนสว่าง –น้ำเกลี้ยง –หนองค้า –กลางฮุง –ไก่นา –ปลาเซียม –นางาม –เพี้ยฟาน(ต.สำราญ) –สำราญ –คำบอน –กอกน้อย –หนองโจด –บะขาม –สามัคคี –ตลาดท่าพระ –หนองปลาแข็ง –ท่าพะเนาว์ –พรสวรรค์ –หนองขาม –หนองนิยม –หนองแวง –หลุบหญ้าคา –วังหิน –ใคร่นุ่น –สวนมอญ –ขามเจริญ –โคกน้อย –หนองแสง –หนองโข่ย –ดอนหัน –ดอนน้อย –ดอนแดง –ดอนเจริญ –สว่าง –โนนตุ่น(ต.ดอนหัน) –หนองหญ้าแพรก –ตลาดบ้านหนองหญ้าแพรก –ท่าแร่ –โนนเขวา –เหล่าพัฒนา –เหล่านกชุม –ดอนยาง –โนนชัย –ตลาดบ้านโนนชัย –สีหราช –พรหมนิมิต –เลิง –หนองไหล –หนองบัวทอง –โคกสี(ต.โคกสี) –ตลาดอบต.โคกสี –หนองบัวน้อย –หนองงูเหลืม –หนองตูม –โคกท่า –ทรัพย์เจริญ –ซำจาน –หนองเบ็น –บึงแก –ท่อนใหม่ –ท่อน –โนน –หนองกุง(ต.ศิลา) –หนองไผ่ –สันติสุข –สีฐาน –โนนม่วง –หนองหิน –โกทา –เกษร –นิคม –ดอนหญ้านาง(ต.ดอนช้าง) –หัวสระ –หัวบึง  –โคกแปะ –ห้วยเตย–หนองทุ่ม –ทองหลาง –ดอนเงิน –ตลาดบ้านแดงน้อย –แดงน้อย –หนองกุง(ต.บ้านทุ่ม) –กุดนางทุย –หินขาว –โนนรัง –หนองปิง –โนนตุ่น(ต.สาวะถี) –เพี้ยฟาน(ต.สาวะถี) –ลาดนาเพียง –หนองกุงน้อย –หินลาด –วังตอ –คำกกค้อ –ไทรทอง –หัวทุงนคร –หัวทุ่ง –แก่นพะยอม –ตูมน้อย –ดอนดู่น้อย –ดอนดู่เมืองใหม่ –ดอนหญ้านาง(ต.ศิลา) –ฉัตรทอง –โนนสมบูรณ์ –ตลาดบ้านโนนสมบูรณ์ 2 –บ้านขาม และสถานที่อื่นๆอีกหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัด ที่ไม่ได้เอ่ยนาม


   •  เริ่มทำงานแจกหมู่บ้านต่างๆในเขตอ.เมืองขอนแก่น ประมาณ  1 ธ.ค. 53    ส่วนใหญ่ทำงานกัน  2  คน  บางครั้งก็มีสมาชิกทีมงาน 3 – 4  คน    ยานพาหนะมีจักรยาน, มอเตอร์ไซค์  และรถยนต์  บางวันแจกได้หมู่บ้านเดียว  บางวันแจกได้ถึง  12  หมู่บ้าน ทำงานตั้งแต่สายจนมืด  พยามยามจะแจกทุกตรอกซอกซอย  ชาวทิพย์ก็ช่วยงานกันเต็มที่  บางหมู่บ้านก็จะมีเด็กๆมาช่วยแจก  บางที่ก็ให้ยืมจักรยานขี่แจกในหมู่บ้าน บางคนพูดเหมือนว่ากำลังรอรับเอกสารจากเรา  มีทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน ผู้ที่เห็นด้วยบางคนขอเอกสารไปช่วยแจก ถ้ามีผู้สงสัยเราก็แจกหนังสือ คิดว่าทำบุญ แต่ความจริง...ได้บาป (แจกหนังสือคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล ให้คนที่สนใจจริงๆ) สรุปจำนวนหมู่บ้านที่แจกทั้งหมด  185  หมู่บ้าน,  10  ตลาด และหมู่บ้านจัดสรร  ชุมชนต่างๆอีกหลายๆแห่ง

 

ยินดีในบุญ *

ยินดีในบุญกับ สมาชิกทีมงานทุกท่านที่มาช่วยกันเปิดเผยพระพุทธศาสนา
ยินดีในบุญกับ พี่น้อย ( กอบคำการพิมพ์ ) ที่เอื้อเฟื้อเอกสารสื่อธรรมฯ ครับ
ยินดีในบุญกับ ชาวทิพย์ทุกท่าน ที่ช่วยกันเปิดเผยพระพุทธศาสนา                                               
ยินดีในบุญกับชาวบ้านทุกท่านที่เลี้ยงน้ำ, อาหาร,จักรยาน และเอื้อเฟื้อสถานที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317949241644486.60401.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994