[224] 18 ธันวาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 4

[224] 18 ธันวาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 4

☼  รายงาน ทริป   ☼    เรือด่วนเจ้าพระยา 4   

     ✲ ทริปเรือด่วนเจ้าพระยา 4 นี้มี
สมาชิกและญาติธรรมที่มาร่วมกันแจกเอกสารสื่อธรรมในครั้งนี้ประมาณ 50 ท่าน
โดยทีมงานได้นำเอกสาร หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา และ เอกสารแผ่นพับชุดเตือนภัยพิบัติ ....
ซึ่งครั้งนี้เดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาขนาด 120 ที่นั่งค่ะ 


✿   ทีมงานได้ทำการแจกเอกสารสื่อธรรม ตามชุมชนและตลาดบริเวณท่าเรือดังต่อไปนี้คือ

1.ท่าถนนตก
2.ท่าพระประแดง
3.ท่าเภตรา(ตรงข้ามท่าพระประแดง)
4.ท่าสมุทรปราการ(ปากน้ำ)
5.ท่าพระสมุทรเจดีย์(ตรงข้ามท่าสมุทรปราการ)
6.ท่าสาธุประดิษฐ์

 

ยินดีในบุญ

ยินดีในบุญกับ ทีมงานและสมาชิกที่ร่วมงานในทริปนี้ทั้ง 50 ท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านค่ะ
ยินดีในบุญกับ พี่น้อย กอบคำ ที่เอื้อเฝื้อเอกสารสื่อธรรมค่ะ
ยินดีในบุญกับ ผู้ใจบุญที่ส่งเงินสนับสนุนในการแจกสื่อค่ะ
ยินดีในบุญกับ ชาวทิพย์ทุกท่าน ที่ดูแลรักษาพวกเราค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317956654977078.60412.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994