[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 
พบกับทางสมาชิกที่แจกสื่อ ณ ปั้ม ปตท แถวดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา10.30น.

มีผู้ร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัย 6 ท่าน คือ 
     1. ป้าสุภาพร สวัสดี (เชียงราย) 081-472-0448
     2. พี่สมพล วิทวัสพันธุ์ (เชียงใหม่)081-951-8298
     3. (ป้าปลัด) ป้าวรรณพร ปากเกร็ด (เชียงราย) 
     4. ดาบตำรวจปิยวัฒน์ บุญรัตนานันท์ (สน.บางรัก) 086-116-5699
     5. คุณพิชญุตม์ ตั้งกุลธวัชวงศ์ (ESSO) 081-735-4234  
     6. คุณอนันตญาณ์ พลสอน(น้องเดือน)  084-737-4135        


รายละเอียดเอกสารที่นำยื่นได้แก่ 
บางส่วนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา บางส่วนของ พรบ.คณะสงฆ์  
บางส่วนของประมวลกฎหมายอาญา หนังสือตอบรับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
แผ่นพับหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา และแผ่นพับใครทำให้เกิดภัยพิบัติ พร้อมกับ    
ดีวีดี 10 ชุด แสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม อาจิณณสีโล 

โดยไป 5 สถานที ดังต่อไปนี้
1.  ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน 

2.  NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

3.  ช่อง7  เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) 
               ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 

4.  ช่อง 5 ถ.พหลโยธิน สนามเป้า

5.  ช่อง 9 อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
พบกับทางสมาชิกที่แจกสื่อ ณ สน.บางรัก และพบพี่วิสันต์ ที่ช่อง 3  

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ” [/b]
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

 

เวลาประมาณ 10.00น. มีผู้ร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัย 7 ท่าน คือ 
1.ป้าสุภาพร สวัสดี (เชียงราย) 081-472-0448
2. พี่สมพล วิทวัสพันธุ์ (เชียงใหม่)081-951-8298
3.(ป้าปลัด) ป้าวรรณพร ปากเกร็ด (เชียงราย) 
4.ดาบตำรวจปิยวัฒน์ บุญรัตนานันท์ (สน.บางรัก) 086-116-5699
5.พี่วิสันต์ เทียมเกรียงไกร 081-886-8667
6. คุณพิชญุตม์ ตั้งกุลธวัชวงศ์ (ESSO) 081-735-4234  
7. คุณอนันตญาณ์ พลสอน(น้องเดือน)  084-737-4135     
   
รายละเอียดเอกสารที่นำยื่นได้แก่ 
บางส่วนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา บางส่วนของ พรบ.คณะสงฆ์  
บางส่วนของประมวลกฎหมายอาญา หนังสือตอบรับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
แผ่นพับหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา และแผ่นพับใครทำให้เกิดภัยพิบัติ พร้อมกับ    
ดีวีดี 10 ชุด แสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม อาจิณณสีโล 

แจกสื่อให้ 6 ท่าน ไป 5 แห่ง ดังต่อไปนี้
1.  บ้านท่านสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ( ส.ศิวรักษ์ )
 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ เขตบางรัก 
     เนื่องจากไม่ได้นัดไว้  และติดต้อนรับแขกอยู่ แม่บ้านจึงเซ็นต์รับเอกสารแทน

2. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
    เอกสารให้กับ บรรณาธิการฝ่ายข่าว และให้ทางคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา

    สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.  เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
    แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333

3. คุณวิกรม กรมดิษฐ์  อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มีผู้รับเอกสารแทน

4. เลขามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  หรือมูลนิธิปิดทองหลังพระ ( มรว. ดิศนัดดา ดิศกุล ) มีผู้รับเอกสารแทน
   ณ สยามทาวเวอร์  อยู่ระหว่างสยามพารากอน กับ Siam Discovery

5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.  พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ 
  ผ่านทางส่วนรับส่งเอกสารราชการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
พบกับทางสมาชิกที่แจกสื่อ ณ สน.บางรัก   

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน) 

เวลาประมาณ 08.00น. มีผู้ร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัย 7 ท่าน คือ 
1.ป้าสุภาพร สวัสดี (เชียงราย) 081-472-0448
2. พี่สมพล วิทวัสพันธุ์ (เชียงใหม่)081-951-8298
3.(ป้าปลัด) ป้าวรรณพร ปากเกร็ด (เชียงราย) 
4.ดาบตำรวจปิยวัฒน์ บุญรัตนานันท์ (สน.บางรัก) 086-116-5699
5.คุณพิชญุตม์ ตั้งกุลธวัชวงศ์ (ESSO) 081-735-4234  
6.คุณอนันตญาณ์ พลสอน(น้องเดือน)  084-737-4135        
7.นายพฤกษ์ มากสุวรรณ 

รายละเอียดเอกสารที่นำยื่นได้แก่ 
บางส่วนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา บางส่วนของ พรบ.คณะสงฆ์  
บางส่วนของประมวลกฎหมายอาญา หนังสือตอบรับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
แผ่นพับหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา และแผ่นพับใครทำให้เกิดภัยพิบัติ พร้อมกับ    
ดีวีดี 10 ชุด แสดงธรรมโดยหลวงปู่เกษม อาจิณณสีโล 

แจกสื่อให้ 8 ท่าน ไป 7 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. เลขามูลนิธิชัยพัฒนา ( ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) ส่งหนังรับส่งเอกสาร และเจ้าหน้าเซ็นต์รับเอกสาร
 อาคาร 608 สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต 

2.กองทัพบก ผบ.ทบ.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เจ้าหน้าที่ทหารเซ็นต์รับเอกสารแทน

3. รองนายกฝ่ายความมั่นคง (พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)   
ได้เข้าไปที่ประตู 4 ข้างทำเนียบ เข้า   ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดชี้แจงตามข้อเท็จจริงตามพระพุทธศาสนา 
ทางผู้รับเรื่องเห็นว่าเป็นเรื่องระดับชาติ แนะนำควรทำหนังสือชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรี 
เจ้าหน้าที่รับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ

4. รัฐมนตรีประจำสำนักนายก (นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)กำกับดูแล 
   
สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ยื่นที่เดียวกับสำนักงงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5. บ้านสี่เสา เทเวศน์  พลเอก เปรม ประธานองคมนตรี 
มีเจ้าหน้าที่ทหารมาเซ็นต์รับเอกสารและรับฟังคำชี้แจง

6.สนง.อัยการสูงสุด ท่านจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 
  มีข้าราชการเซ็นต์รับเอกสารและรับฟังคำชี้แจง
  ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ อาคาร A

7.ปปช. ส่งเอกสารผ่านหน่วยงานรับส่งเอกสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

8. ดร.สมิทร ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
    มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   69/34 หมู่ 12 ถ.พุทธมนฑลสาย 3
    แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา     กรุงเทพมหานคร โทร  02 888 2215
    อตีด สว.ท่านปราโมทย์ ไม้กลัด รับฟังคำชี้แจง รับเอกสารแทน 
    และให้เจ้าหน้าที่อีกท่านเซ็นต์รับเอกสารแทน

ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่สละแรงกาย ใจ และสละทรัพย์มาเพื่อเปิดเผยคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392889020817174.1073741866.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994