[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1

[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1

ทริป (เฉพาะกิจ) รถมินิบัส (รถเมล์) 1 ...... วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 

การแจกสื่อธรรมในครั้งนี้ มีสมาชิกผู้เข้าร่วมทั้งหมด ประมาณ 60ท่าน 
ในการทำงานครั้งนี้ พวกเราได้ใช้รถโดยสาร มินิบัส ขสมก 2คัน ...
รถ (TAXI) ส่วนตัว 1คัน ...  และ รถบรรทุก 6ล้อ 1คัน .......


สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกัน แจกสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา และแผ่นพับชุด ภัยพิบัติ

โดยออกเดินทางจาก หลักสี่ ไอทีแสควร์ เวลา 8:00 น.
และ เดินทางกลับถึง ไอทีแสควร์ เวลา 17:00 น. โดยประมาณ ......
พวกเราได้ร่วมกันแจกเอกสารทั้งหมด  ในพื้นที่ต่างๆ 10พื้นที่ดังนี้ คือ :


ช่วงเช้า
1.ตลาดทุ่งสองห้องและชุมชนโดยรอบ (เขตหลักสี่)
2.ตลาดใหม่ดอนเมือง+ตลาดแอร์พอร์ตและชุมชนโดยรอบ (เขตดอนเมือง)
3.ตลาดวัฒนานันท์และชุมชนซอยสรณคม (เขตดอนเมือง)
4. ชุมชน ม.ธนินธร และ ม.อยู่เจริญ (เขตดอนเมือง)
5.ตลาดสะพานใหม่+ตลาดยิ่งเจริญและชุมชนโดยรอบ (เขตสายไหม)(พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)

ช่วงบ่าย
6.ตลาดและชุมชนบริเวณ ซ.สายไหม 6 (เขตสายไหม)
7.ตลาดวงศกรและชุมชนโดยรอบ (เขตสายไหม)
8.ตลาดสดออเงินและชุมชนโดยรอบ (เขตสายไหม)
9.ตลาดถนอมมิตรและชุมชนโดยรอบ (เขตบางเขน)
10.ตลาดและชุมชนชนย่านลาดปลาเค้า (เขตบางเขน)

เสียงตอบรับจากการทำงานในครั้งนี้ :

1. บางพวกก็บอกว่า พวกนี้มาจาก วัดสามแยก
2. บางพวกก็เห็นด้วยว่า แบบนี้แหละ ถูกแล้ว "พระไม่สามารถรับเงิน/ทองได้"
3. บางพวกก็แสดงความเห็น คัดค้าน และ ขับไล่พวกเราออกจากพื้นที่ 

 

** ยินดีในบุญกับทุกท่าน ที่มีความตั้งใจตลอดเวลาทำงาน และได้ร่วมงานแจกสื่อธรรมในครั้งนี้ ....
ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากๆ แต่ทุกท่านก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่
โดยไม่มุ่งความสบายเป็นที่ตั้ง และได้ร่วมกันแจกสื่อธรรมตลอดวัน จนจบเวลาทำงาน
การแจกสื่อคราวนี้ ได้รับการตอบรับดีมาก จำนวนสื่อที่แจกไปทั้งหมดในวันนั้นประมาณ 10,000 ฉบับ .....**


*ยินดีในบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุนหลัก (บุญต้น) ในการแจกเอกสารครั้งนี้ครับ*

ปล.ขอขมาในส่วนของการประกาศที่ได้บอกว่าจะแจกเอกสารในพื้นที่เขตคันนายาวด้วย
แต่เมื่อแจกเอกสารจริงเวลาไม่เพียงพอทำให้ยังไม่ได้แจกในเขตคันนายาวครับ


ภาพถ่ายโดย : พงษ์ ปทุมนากุล
กษิดิ์เดช (ปอนด์) รายงาน

สัลเลขสูตร เล่ม 17 หน้า 478
"ดูก่อนจุนทะ แม้จิตตุปบาท (ความคิดเริ่มแรก) 
ในกุศลธรรมทั้งหลาย 
เราตถาคตยังกล่าวว่า มีอุปการะมาก 
จะกล่าวไปไยในการจัดแจงด้วยกายด้วยวาจาเล่า"

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315326745240069.59707.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994