[233] 4 มีนาคม 2555 มินิบัส 2

[233] 4 มีนาคม 2555 มินิบัส 2

ประกาศ !!! พระธรรมวินัย "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"  

วันที่ 4 มีนาคม 2555 ทริป "มินิบัส (ปรับอากาศ) 2"  ในเขตพื้นที่ .....

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

การทำภารกิจในครั้งนี้  มีสมาชิกผู้เข้าร่วมทำงานแจกสื่อด้วยกัน ประมาณ 50 ท่าน 

โดยใช้รถมินิบัส (ปรับอากาศ) 2คัน .... รถ 6 ล้อ 1 คัน  

ออกเดินทางจากไอทีแสควร์ประมาณ 8:30 น.

โดยแจกเอกสาร...ในพื้นที่ดังต่อไปนี้คือ : 

1.ชุมชนและร้านค้าบริเวณตลาดสี่มุมเมือง

2.ชุมชนและร้านค้าใน ซ.พหลโยธิน 87 (ทางเข้าเมืองเอก)

3.ตลาดสดรังสิตและชุมชนโดยรอบ

4.ตลาดสุชาติรังสิตและชุมชนโดยรอบ

5.ชุมชนรัตนโกสินทร์ รังสิต

6.ชุมชน ซ.บุญคุ้มและชุมชนประทานพร

7.ชุมชน ซ.ไวท์เฮาส์

8.ชุมชนและตลาดใน ม.นครชัยมงคลวิลล่า

9.ชุมชนและตลาด ไทยธานี นวนคร

กลับถึงไอทีสแควร์ประมาณ 15:45 น.  

..... เริ่มงานตอนเช้า (อากาศยังไม่ร้อนนัก)

...... ช่วงสาย (อากาศเริ่มร้อน)

..... อากาศที่ร้อนสุดๆในยามบ่าย!!!

**คณะผู้ประสานงาน ยินดีในบุญกับทุกท่าน ผู้สนับสนุน และที่มาร่วมกันทำกิจกรรมแจกสื่อ ... เปิดเผยพระธรรมวินัยในครั้งนี้   
ถึงแม้ว่าอากาศในวันนั้นจะร้อนมาก แต่ทุกท่าน ก็ตั้งใจทำภาระกิจตลอดตั้งแต่ต้น จนจบ**

จำนวนสื่อที่แจกไปประมาณ 7,000 แผ่น

อ้าง "พลสูตร " 

พระไตรปิฎก ฉบับมมร เล่ม 37 หน้า 722

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

การแสดงธรรมบ่อย ๆ แก่บุคคลผู้ต้องการ 

ผู้เงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก 

การชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทา 

ชักชวนผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทา 

ชักชวนผู้ตระหนี่ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคสัมปทา

ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทา 

นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315330631906347.59709.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994