[236] 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[236] 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2555

สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

 

รายงาน    

" สามัคคีธรรมใต้สุด ... สุดท้ายสยามประเทศ ”


                                                      

31 มีนาคม - 7 เมษายน 2555

 

อ้าง พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม 2 (26) หน้า 606

....เขาคิดว่า ตายหรือไม่ตายก็ช่างเถิด. 
เราจักรู้ในภายหลัง
จึงพับผ้าห่มวางไว้ ณ บาทมูลของพระศาสดา
 
แต่นั้น เขาคู้มือซ้าย ปรบด้วยมือขวา เปล่งเสียงว่า
 
เราชนะแล้ว เราชนะแล้วถึง ๓ ครั้ง.“ มหาสารชาดก” เล่มที่ 56 หน้า 325
 “ว่าด้วยลักษณะของผู้ที่เหมาะสมกับเหตุการณ์”

                 ”ยามคับขัน ย่อมปรารถนาผู้กล้าหาญ
                  ยามปรึกษาการงาน ย่อมปรารถนาคนไม่พูดพล่าม
                  ยามมีข้าวน้ำ ย่อมปรารถนาคนเป็นที่รักของตน
                  ยามต้องการเหตุผลย่อมปรารถนา บัณฑิต ดังนี้”กฎกติกาของกลุ่ม
1.)  เมื่อท่านได้รับเอกสารนี้ถือว่าท่านยอมรับกติกาของกลุ่มแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้ง…
      ใช้เอกสารแผ่นพับชุด
 หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา และแผ่นพับ ชุดเตือนภัยพิบัติ เท่านั้น 

2.)  ทีมงานขอความร่วมมืออย่าเปลี่ยนที่นั่ง หรือทีม หรือห้องพัก ที่ทางทีมงานจัดให้
 
       เพราะจะตรวจสอบไม่ได้(สำหรับที่นั่งบนรถดูได้จากผังที่นั่ง ปกหลังของเอกสาร)

3.)  ควรศึกษาแผนที่ให้เข้าใจก่อนลงจากรถ เพราะจุดนัดแต่ละที่ใช้แผนต่างกัน

4.)  ทีมงานจะแจ้งเวลาที่กำหนดเอาไว้ให้แจกสื่อในแต่ละที่ ก่อนลงจากรถให้ทราบทุกครั้ง
 
       (ท่านต้องบริหารเวลาเอาเอง ทั้งแจกสื่อ ทานอาหาร และธุระส่วนตัว)

5.)  งดใช้เครื่องขยายเสียงทุกชนิดในการประกาศธรรม เว้นแต่ประชุมงาน

6.)  ในการดำเนินงานแจกสื่อใดๆ ที่ผ่านมาทางทีมทำงานพบว่าหากเราได้แจกเอกสารแล้ว
      มักจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งคนในพื้นที่เอง และกับสมาชิกที่ไปแจก โดยเฉพาะหากมีการแจกซ้ำในพื้นที่เดิม
 
      ดังนั้นจึงขอย้ำให้สมาชิกว่าเราจะแจกสื่อในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้ ในวันที่ 7 เม.ย.เท่านั้น
     
 “ห้ามแจกก่อนวันเวลาดังกล่าวเป็นเด็ดขาด” เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีมีคนต่อต้าน 
      ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาทำให้งานไม่ลุล่วงสารจากคณะทำงานแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบ....
      ก่อนอื่นใดเมื่อท่านได้รับเอกสารฉบับนี้ทางทีมงานขอแสดงความยินดีในบุญกับ
ทุกๆท่านที่ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งในทริป "สามัคคีธรรมใต้สุด ... สุดท้ายสยามประเทศ ”  
ทางทีมงานขอแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าของแผนเดิม พร้อมข้อมูลทุกด้านเพื่อทำความเห็นให้ตรงดังนี้

1) แผนการเดินทาง
                    จากเดิมได้มีการประกาศให้มีทีมย่อยห้าทีมนั้น ปรากฎว่ามีการแจ้งความประสงค์แค่สองทีม 
จึงจำต้องปรับปรุงแผนการเดินทางใหม่ทั้งหมด  และเพื่อแสดงความรับผิดชอบคณะทำงานจึงเริ่มทำงานบางส่วน  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2555  ทำงานในส่วนที่เห็นว่าสามารถทำได้โดยใช้คนจำนวนน้อย และพื้นที่นั้นห่างจากแผนหลักไปก่อนดังนี้  
วันที่ 31 มี.ค. ถึงวันที่ 3 เม.ย. ได้แจกสื่อในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล และอำเภอใกล้เคียง, อำเภอเบตง จ.ยะลา,
และเขตอำเภออื่นๆในเส้นทาง   

สำหรับแผนการเดินทางคร่าวๆของทีมงานหลักมีดังนี้

วันที่ 4 เมษายน 2555  หาดใหญ่  – ปัตตานี  – ยะลา – สุไหงโกลก (โดยรถทัวร์ 1 คัน)            
วันที่ 5 เมษายน 2555  สุไหงโกลก – นราธิวาส – สตูล                  (โดยรถทัวร์ 1 คัน)
วันที่ 6 เมษายน 2555  หาดใหญ่ – พัทลุง – สงขลา                     (โดยรถทัวร์ 2 คันมีแยกบางจุด)
วันที่ 7 เมษายน 2555  หาดใหญ่                                               (เดินเท้า)
       (หมายเหตุแผนอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า)  

2) ที่พัก     
         ทีมงานจะใช้โรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ เป็นที่พัก ประชุมงาน จนจบทริป 
         สำหรับค่าที่พักนั้นเดิมทางทีมงานได้แบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกต้องจ่ายค่าที่พักเอง 
และจ่ายเต็มกลุ่มหลังคือใช้เงินกองกลางจ่ายให้ และสมาชิกสามารถจ่ายได้ตามกำลัง 
แต่เพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมว่าการทำงานนี้มีเพียงหนึ่ง  ทางทีมงานเห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่า
ให้ยกเลิกข้อกำหนดเดิม และให้สมาชิกทุกท่านจ่ายลงกองกลางตามกำลังของแต่ละท่าน


3) เรื่องรับประทานอาหารร่วมกันในวันที่ 7 เม.ย.

ตามประกาศเดิมจะมีการทานอาหารร่วมกันที่ ร้านกันเอง ทางคณะทำงานขอยกเลิก

4) สื่อเอกสารกลางที่นำมาใช้ในการทำงาน

สื่อกลางที่นำไปจาก กทม. 3,000 คุณนพรัตน์ 8,600 คณะคุณรัศรินทร์ 3,800   หนูนา(นิวซีแลนด์) 5,000
คุณน้อย (กอบคำ) 5,000  คณะคุณนวล  5,000  เจษฏา 2,550   หมอพงษ์  3,500   คุณนก(ขอนแก่น)  2,500 
Switzerland 2,000 คุณฐิตารีย์ 1,500 ครอบครัวคุณกิตตินพ 750 คุณภัสวรรณ 500 เจ๊บ๊วย(กาฬสินธ์)  500 
คุณพิสมัย 300 ยายพรรณ 300  และสื่อที่สมาชิกนำมาเอง 12,900      

                        รวมเอกสารทั้งสิ้นประมาณ  57,700  ฉบับ

5 )  บัญชีรายรับรายจ่าย
          ในการทำงานล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. ถึง  3 เม.ย. 55 นั้น 
คณะทำงานไม่ได้ใช้เงินกองกลางเลย
  ดังนั้น ตัวเลขที่จะแสดงต่อไปนี้
จะเป็นตัวเลขรวมวันที่ 4 – 7 เมษายน 2555 เท่านั้น ดังต่อไปนี้ : 

5.1บัญชีรายรับ
    ได้รับจากสมาชิก ตลอดทริปนี้   93,830 บาท         
     เงินกองกลางเหลือจากทริปรถไฟสอง    40,900    บาท
     คุณจำรูญ     48,000    บาท   ราชบุรี 20,000 บาท  
     นิวซีแลนด์.. 20,000 บาท คณะที่ไประนอง..10,000  บาท 
     คุณดนู.10,000   บาท รถบ้านขอนแก่น 5,000   บาท        
     คุณก๊อก.5,000  บาท คุณบ๊วย(กาฬสินธ์)  500 บาท  
    รวมรายรับ  253,230 บาท(สองแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาท)

5.2บัญชีรายจ่าย
 ค่าโรงแรม  43,070    บาท ( หาดใหญ่ 31,990 บาท สุไหงโกลก11,080บาท ) 
 ค่ารถทัวร์   52,100    บาท 
 ค่าตั๋วรถทัวร์ไปกลับหาดใหญ่ 80,000 บาท (ทั้งคณะที่มาถึงวันที่ 3 และ 5 เม.ย.55)
 ค่าโทรศัพท์ประสานงาน 1,500 บาท  ค่าแสตมป์ 3,000 บาท ค่าส่งเอกสาร 160 บาท
 ค่าอุปกรณ์ 1,500 บาท ค่าอาหารและน้ำบนรถทัวร์  6,000  บาท 
     รวมรายจ่าย  187,330  บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาท)

เงินกองกลางคงเหลืออยู่   65,900  บาท(หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท)

6) แจ้งให้ทราบว่าคุณคือใครคุณกำลังทำอะไร 
                 กิจกรรมแจกสื่อ ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 ต่อเนื่องมาจนบัดนี้  
ทีมงานทั่วประเทศได้ช่วยกันแจกสื่อรวมครั้งนี้ด้วยประมาณ 2,000,000 ฉบับ  และเมื่อเสร็จจากงานนี้ก็พอจะกล่าวได้ว่า
เราได้แจกไปแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน  คือครบทุกจังหวัดและเกือบจะทุกอำเภอของสยามประเทศ ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วนั้น
ทั่วโลกมีผู้อ้างว่านับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 700 ล้านคน   (ประชากรโลกมี 7,000 ล้านคน)  ประเทศไทยมีประชากร 67 ล้านคน
อ้างว่าตนนับถือศาสนาพุทธ ถึง   62 ล้านคน  ( 9.57 % ของผู้อ้างว่านับถือศาสนาพุทธโลก).........ทีมงานแจกสื่อมี  70 คน
70 คนใน 700,000,000 คนคิดเป็น  0.00001% ของผู้อ้างว่านับถือศาสนาพุทธทั่วโลก
70 คนใน 7,000,000,000 คนคิดเป็น   0.000001% ของประชากรโลก

หนึ่งในนั้นคือท่านเองที่ได้มีฐานะและโอกาสในบุญใหญ่นี้ 
ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจทำการให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ อย่างสุดกำลัง...
ยินดีในบุญกับท่านทั้งหลายอีกครั้งขอผลบุญนี้ส่งเราท่านทั้งหลายไปจนนิพพาน.......
                                                             
                                                      ..............................จากคณะทำงานปฐมอัสสัทธมูลกสูตร เล่ม 26 - หน้าที่ 451- 453 
ว่าด้วยสัตว์คบค้าสมาคมกันโดยธาตุเดียวกัน

แม้ในอดีตกาล. . . แม้ในอนาคต. . .แม้ในปัจจุบันกาลสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมคบค้ากัน 
ย่อมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตว์จำพวกที่มีศรัทธา ย่อมคบค้ากัน 
ย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีศรัทธาสัตว์จำพวกที่มีหิริ ...โอตตัปปะ... 
สุตะ...ปรารภความเพียร...สติมั่นคง... ปัญญา... ย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญา.


                                              คณะทำงานกลาง

ประสานงานกลาง                                       พงษ์ ปทุมนากุล 

เหรัญญิก                                                  กษิดิ์เดช กลศาสตร์เสนี 

ฝ่ายป้ายและเตรียมสื่อเอกสาร                      นพรัตน์ โพธิ์แก้ว  

ฝ่ายที่พักที่หาดใหญ่                                   พงษ์ ปทุมนากุล 
                                                              ธมกร ไชยธรรม  

ฝ่ายที่พักที่สุไหงโกลก                                คุณแม่   พี่สาว  คุณพก   คุณเม้ง    
                                                              กษิดิ์เดช
                                               
ฝ่ายยานพาหนะและประสานงานใน กทม         จิรสุดา  จิตโสม  
                                                              บัญชา  มีโพธิ์งาม

ฝ่ายยานพาหนะและประสานงานในพื้นที่         สันต์ ลอยวรานนท์ 

ฝ่ายวางแผนเส้นทาง แผนที่                         สมชาย ปัทมากรโกมล 
                                                              หัฏฐกร พุทธเจริญ      
                                                              เจษฎา อังศุโชติ        
                                                              ประธาน ยอดสมุทร

ฝ่ายดูแลสมาชิกที่เดินทางโดยรถทัวร์ไปกลับ กทม -  หาดใหญ่ :
          
                  วันที่ 3 และ 7 เม.ย.55             คุณจิรสุดา  จิตโสม      
                  วันที่ 5 เม.ย.55                      คุณบัญชา   มีโพธิ์งาม  

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์                                   กษิดิ์เดช กลศาสตร์เสนี 

ฝ่ายวางแผนเส้นทางของคณะโดยรถบัส   
       เจษฎา อังศุโชติ            สันต์ ลอยวรานนท์      ประธาน ยอดสมุทร    

ฝ่ายสนับสนุนอาหารเย็นวันที่ 4 อาหารเช้าวันที่ 5  อาหารกล่องวันที่ 5 ที่สุไหงโกลก

                                                                         ............ ครอบครัวคุณพก


ทีมงานล่วงหน้า

ทีมที่ 1  นพรัตน์    กษิดิ์เดช     เจษฎา            
ทีมที่ 2  พงษ์       สันต์           ณัฐพงศ์   ชยพัทธ์                 
ทีมที่ 3  บุญคุ้ม    รัศรินทร์       ฐิตารีย์     พิสมัย     น้องบีม    

ฝ่ายผลิตเอกสารคู่มือสมาชิก   
พงษ์ ปทุมนากุล    นพรัตน์ โพธิ์แก้ว กษิดิ์เดช กลศาสตร์เสนี  เจษฎา อังศุโชติ    
สมทรง ซานอก  คณพศ กาญจนะ   ธมกร ไชยธรรม  

รายละเอียดของการทำงาน


วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 
เดินทางโดยรถยนต์ 1 คัน      สมาชิก 3 คน แจกได้ 8 อำเภอ
อ.บ้านนาเดิม        อ.บ้านนาสาร         อ.เวียงสระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
อ.พิปูน        อ.ช้างกลาง       อ.ฉวาง     อ.ถ้ำพรรณรา    อ.นาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555
เดินทางโดยรถตู้เช่าเหมา 1 คัน  สมาชิก 7 คนแจกได้ 10 อำเภอ
อ.ป่าบอน   อ.ศรีนครินทร์  อ.เขาชัยสน  อ.บางแก้ว   อ.ตะโหมด   อ.ปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง
อ.รัตภูมิ     อ.ควนเนียง   อ.บางกล่ำ    อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555
เดินทางโดยรถตู้เช่าเหมา 1คัน สมาชิก 6 คนแจกได้ 1 อำเภอ
เดินทางผ่านด่านสะเดาเข้ามาเลเซียไปยัง       อ.เบตง จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
เดินทางโดยรถตู้เช่าเหมา 1 คันสมาชิก 11 คนแจกได้ 5 อำเภอ
อ.ควนกาหลง อ.ละงู อ.ทุ่งหว้า .อ.ท่าแพ  อ.ควนโดน  จังหวัดสตูล

วันพุธที่ 4 เมษายน 2555
เดินทางโดยรถทัวร์เช่าเหมา 1 คัน สมาชิก 42 คนแจกได้ 3 จังหวัด 4 อำเภอ
อ.เมือง อ.มายอ  จ.ปัตตานี    อ.เมือง จ.ยะลา    อ.สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555
เดินทางโดยรถทัวร์เช่าเหมา 1 คัน    สมาชิก 42 คนแจกได้ 3  จังหวัด 3 อำเภอ
อ.เมือง จ.นราธิวาส   อ.สะเดา จ.สงขลา   อ.เมือง จังหวัดสตูล

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555
เดินทางโดยรถทัวร์ เช่าเหมา 2 คัน  สมาชิก 72 คนแจกได้ 3 จังหวัด 10 อำเภอ
อ.เมือง    อ.ควนขนุน   อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อ.ชะอวด อ.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.เมือง จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555      
สมาชิก 75 คน    แจกได้ 1 อำเภอ
อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

31 มีนาคม - 7 เมษายน 2555
ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด 42 อำเภอ
แจกเอกสารทั้งสิ้น  57,700  ฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315322575240486.59706.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994