[237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[237] 2-8 เมษายน 2555

ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย 
ประกอบด้วยทีมงาน ขอนแก่น 2 ท่าน และกรุงเทพฯ 1 ท่าน รวมทั้งหมด 3 ท่าน 
โดยเดินทางออกจากขอนแก่นเช้าของวันที่ 1เม.ย. 2555   
ถึงที่พัก จ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ17.00 น.   
แจกตลาดเย็น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  2  ตลาด
 

วันที่ 2เมษายน 2555 
วันนี้ได้ไปแจกสื่อ หยุด !ทำร้ายพระพุทธศาสนา ที่อ.เคียนซา, 
อ.พระแสง, อ.ชัยบุรี(สุราษฎร์ธานี), อ.เขาพนม, อ.ปลายพระยา(กระบี่), อ.ท้ายเหมือง(พังงา),
โต้รุ่งภูเก็ต, และสภ.หาดกมลาพักที่ อ.เมืองภูเก็ต

วันที่ 3เมษายน 2555
แจกที่ อ.กะทู้(ภูเก็ต), อ.ลำทับ(กระบี่),อ.บางขัน(นครศรีธรรมราช), อ.รัษฎา, อ.วังวิเศษ, 
อ.สิเกา, อ.กันตัง(ตรัง)  ไปพักที่อ.เมืองตรัง

วันที่ 4เมษายน 2555 
แจกที่ อ.นาโยง,อ.ย่านตาขาว, อ.หาดสำราญ, อ.ปะเหลียน(ตรัง), อ.มะนัง(สตูล)พักที่อ.หาดใหญ่(สงขลา)

วันที่ 5เมษายน 2555 
แจกที่ อ.กงหรา, อ.ศรีบรรพต(พัทลุง), อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.เชียรใหญ่, อ.ปากพนัง(นครศรีธรรมราช)  
พักที่อ.เมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 6เมษายน 2555 
แจกที่ ตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราช, อ.พระพรหม, อ.ลานสกา, อ.พรหมคีรี, อ.นบพิตำ, อ.ขนอม(นครศรีธรรมราช) 
แล้วไปรอเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะสมุย แจกบนเรือขณะเดินทางพักที่เกาะสมุย

วันที่ 7เมษายน 2555 
วันนี้แจกรอบเกาะสมุย เสร็จแล้วข้ามมาแจกที่ อ.ดอนสัก(สุราษฎร์ธานี) เป็นอำเภอสุดท้าย

วันที่ 8 เมษายน 2555      
เดินทางกลับขอนแก่น
 
สรุปแจกสื่อฯ รวม 30 อำเภอและตามชุมชนทางผ่าน, ตลาดนัด 
โดยรถยนต์ 1  คัน  สมาชิก 3 ท่าน


ยินดีในบุญกับ..... 
*  คุณวิไล อิงคอำรุงพงศ์ ที่ช่วยพับเอกสารธรรมะและให้สถานที่ในการจัดส่งเอกสารธรรมะ
*  คุณธงชัย ไชยนิคม โครงการชลประทานสุราษฏร์ธานี 
    และคุณสิทธิพร เพชรศรี โครงการชลประทานสงขลา ที่ให้สถานที่ในการจัดส่งเอกสารธรรมะ
*  คุณจงกรม สมพงษ์ สำนักชลประทานที่ 16 ที่จองบ้านพัก, เลี้ยงอาหาร และแบ่งสื่อธรรมะไปแจก
*  ทุกท่าน ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์ที่มีส่วนร่วม  ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  
    อ้างอิงจากพระไตรปิฎก ชุด  91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

                                                                                                              รายงานโดย หัฎฐกร  พุทธเจริญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392931800812896.1073741867.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994