[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

 

สุพรรณบุรี

 

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556

 

สมาชิก 41 ท่าน

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

แจกสื่อได้  5,800  ชุดโดยประมาณ

 

ออกเดินทางจากไอทีสแควร์ หลักสี่ ประมาณ  7:00 น.

สมาชิกแต่ละท่านต่างนำทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ

มาแจกกันเพียบ (ยินดีในบุญ)

 

นำทีมโดยหัวหน้าอ้วนบัญชา

 

ออกเดินทางจากไอทีแสควร์ มุ่งสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

แจกเอกสารสื่อธรรมตามตลาด ชุมชน ร้านค้าต่างๆ ดังนี้คือ

1. ตลาดบางลี่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2. ตลาดบางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

3. อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

4. อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

5. อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

6.  ตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

มีการประชุมของหมู่คณะในหลากหลายประเด็นดังนี้คือ

1.การแจกสื่อทริปถัดไปจะแจกในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 56

ในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา

ส่วนสื่อธรรมที่แจกจะคัดเลือกพระสูตรที่เหมาะสมต่อไป

(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

2. เรื่อง Internet TV ทีมงานพร้อมจะร่วมบุญ

กับคุณปืนผู้จัดทำ website Internet TV

โดยให้คุณกษิดิ์เดช (ปอนด์) เป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ต่อไป

3. เรื่องบ้านพักส่วนกลางที่ติดต่อขอเช่าจากคุณดา กาน่า นั้น

คณะได้มีมติที่จะจ่ายเงินค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท

โดยเริ่มเช่าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

โดยมีคณะทำงาน 3 ท่านคือ

1. คุณจำรูญ (หัวหน้า) 2. คุณชัยวัฒน์ 3. คุณเจษฎา

เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

4. กิจกรรมแจกสื่อยังคงดำเนินต่อไปโดยมีหัวหน้าคือ

คุณบัญชา (อ้วน) และคณะทำงาน

5. กิจกรรมการออกไปสอบถามพระภิกษุในประเทศไทย

ดำเนินงานโดย คุณพงษ์ (หมอพงษ์) และ คุณบัญชา (อ้วน)

6. เนื่องจากมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

คณะมีมติให้ควบรวมเงินกองกลางทั้งหมดไว้ด้วยกัน

โดยให้ คุณสิริกร (แอ๋ม) เป็นผู้ดูแลเงินกองกลาง

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับคณะหัวหน้าอ้วนบัญชาที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสนับสนุนและท่านอื่นที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคุณเอก ไอติม ที่จัดทำป้ายทุกชนิดของการแจกสื่อ

 

ยินดีในบุญกับคุณนวลที่บริหารจัดการเรื่องสื่อและป้าย

 

ยินดีในบุญกับคุณสรณ์ผู้ประสานงานสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคุณปอนด์ผู้รวบรวมเงินกองกลาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทางและผู้ทำแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อมาโดยตลอดทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคุณดากาน่า ที่อนุเคราะห์ให้คณะเช่าบ้านพัก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363837473722329.1073741829.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994