[271] 26-27 เมษายน 2557 เลย

  

 [271] 26-27 เมษายน 2557 เลย

 

จำนวนคน 68 คน 
มาจาก อุบลราชธานี 1 คน
หาดใหญ่ 2 คน
บุรีรัมย์ 6 คน
นครพนม 3 คน
เชียงราย 1 คน
อยุธยา 1 คน
หนองคาย 1 คน
ขอนแก่น 11 คน
กรุงเทพ 37 คน
สปป.ลาว 4 คน
กรุง London ประเทศอังกฤษ 1 คน

สมาชิกจาก กรุงเทพ หนองคาย อยุธยา เชียงราย หาดใหญ่

สปป.ลาวและ ประเทศอังกฤษ

 

ออกจากกรุงเทพโดยจุดนัดพบแรกอยู่ที่สมาคมปักษ์ใต้ออก 5.30 น.

และต่อมาคือ ไอทีสแควร์ หลักสี่ เวลา 6.00 น.
สมาชิกจาก นครพนม ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบล

มารวมตัวกันที่ขอนแก่นก่อนแล้วออกเดินทางไปด้วยกันเวลา 12.00 น.

โดยรถตู้ 1 คัน รถส่วนตัว 1 คัน

 

แจกไปทั้งหมดประมาณ 10,000 แผ่น

เริ่มแจกสื่อ วันที่ 26 เมษายน 2557 จังหวัดเลย
ที่แรก อ. เมือง 
สถานที่ 2. อ. เชียงคาน

แจกสื่อ วันที่ 27 เมษายน 2557 จังหวัดเลย
สถานที่ 3. อ. วังสะพุง
สถานที่ 4. อ. หนองหิน


เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

การแจกสื่อทริปถัดไป
จะแจกในวันอาทิตย์ที่18 พ.ศ. พฤษภาคม 2557
พื้นที่ จ.ลพบุรี

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

ยินดีในบุญกับ คุณครูนก เจ้าของฮิมโขงนาวา ที่หาที่พักให้กับคณะ

ยินดีในบุญกับ ฮิมโขงนาวา เชียงคานรีเวอร์ไซด์

และ ฮิมโขงรีสอร์ท ที่เป็นที่พักให้กับคณะ

ยินดีในบุญกับ ร้านอาหารเจ๊กิม ที่ให้เรารับประทานอาหารอร่อย ๆ

และ เป็นที่พักให้กับคณะระหว่างรอรถ

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง
หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทางและผู้ทำแผนงานทุกท่าน 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่าน
ทั้งเก่าและใหม่และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่
สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อมาโดยตลอดทุกท่าน

รวมทั้งสมาชิกแต่ละท่านที่ต่างนำทั้งอาหาร เครื่องดื่ม
ขนม นมเนย ต่างๆมาแจกกันเพียบ (ยินดีในบุญ)

 

รายงานโดย : พงษ์ ปทุมนากุล(081-3803355),

ณัทพงศ์ ปทุมนากุล (087-2297911)

 

ถ่ายภาพ : พงษ์ ปทุมนากุล
วีรเดช บุนสุก
ฤชุกร จิตรโสม
หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501781233261285.1073741892.315109618595115&type=1

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994