[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

 

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัดลพบุรี
จำนวนคน 67 คน 
มาจาก 
อุบลราชธานี 2 ท่าน
ลาว 5 ท่าน
ฮอนแลนด์ 1 ท่าน
สงขลา 1 ท่าน

 

ออกจากกรุงเทพโดยจุดนัดพบแรกอยู่ที่สมาคมปักษ์ใต้ออก 06.00 น.

และต่อมาคือ ไอทีสแควร์ หลักสี่ เวลา 06.30 น.


แจกไปทั้งหมดประมาณ 10,000 แผ่น

เริ่มแจกสื่อที่แรก
อ. เมืองใหม่ 
อ. เมืองเก่า
อ.พัฒนานิคม
อ.ชัยบาดาล
อ. โคกสำโรง

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

การแจกสื่อทริปถัดไป
จะแจกในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557
พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง
หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่
และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุน
กิจกรรมแจกสื่อมาโดยตลอดทุกท่าน

รวมทั้งสมาชิกแต่ละท่านที่ต่างนำทั้งอาหาร เครื่องดื่ม
ขนม นมเนย ต่างๆมาแจกกันเพียบ (ยินดีในบุญ)


ถ่ายภาพ : วีรเดช บุนสุก
ถ่ายภาพ/รายงานโดย : ฤชุกร จิตรโสม 


หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.509359825836759.1073741893.315109618595115&type=1

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994