[286] 26 เมษายน 2558 หาดใหญ่

[286] 26 เมษายน 2558 หาดใหญ่

  

26 เมษายน 2558 แจกสื่อ "หาดใหญ่"
จำนวนคน คน 27 คน

มาจาก

ขอนแก่น 1 ท่าน 
หาดใหญ่ 4 ท่าน
ภูเก็ต 4 ท่าน


สื่อทั้งหมดประมาณ 20,000แผ่น
แจกไปประมาณ 9,000 แผ่น
จุดที่ 1 น. รถออกจากไอที สแควร์ หลักสี่
16.00 น.

จุดที่ 2 เวลา 17.30 น. รถออกจากปั้มเอสโซ่ 
(ตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้) ถ.กาญจนาภิเษก

เดินทางโดย รถทัวร์
แจกสื่อเรียงลำดับดังนี้คือ
สถานที่แรก เทศบาลหาดใหญ่
สถานที่สอง ตลาดหาดใหญ่ใน
สถานที่สาม บขส หาดใหญ่
สถานที่สี่ ศรีตรัง
สถานที่ห้า เซี่ยงตึ้ง

แจกสื่อครั้งนี้ ได้การตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนมากคนหาดใหญ่ จะเห็นด้วย และสนับสนุนให้ทำแบบนี้

การแจกสื่อทริปถัดไป จังหวัด สมุทรสาคร
ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
รายระเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ยินดีในบุญกับทีมสำรวจ ที่สำรวจเส้นทาง

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง
หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่
และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ
มาโดยตลอดทุกท่าน
ถ่ายภาพ : วีรเดช บุนสุก (โป้ย)
ถ่ายภาพ : กำกับ จิตรโสม (เอก)
รายงานโดย/ถ่ายภาพ : ฤชุกร จิตรโสม ( เค้ก )
หากผิดพลาดประการใด ขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.658295087609898.1073741909.315109618595115&type=1

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994